Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 04.12.2018
Data wydarzenia: 23.05.2019 - 24.05.2019

Pamięć Juliusza Słowackiego

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Warszawa

Zakład Literatury Romantyzmu Instytutu Literatury Polskiej UW i Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie zapraszają do udziału w konferencji naukowej "Pamięć Juliusza Słowackiego". Przedmiotem rozważań będzie tematykę pamięci, wspomnień, upamiętniania w pisarstwie Juliusza Słowackiego.

Proponowane zagadnienia:

- filozofia pamięci (idee, formuły, definicje) w tekstach Słowackiego;

- pamięć w refleksji historycznej i historiozoficznej poety (dyskusje i rozrachunki z przeszłością, ironia w przedstawianiu dziejów, anachronizmy etc.);

- rola pamięci w doświadczeniu teraźniejszości i projektowaniu przyszłości;

- etyczny wymiar pamięci (pamięć wobec dobra i zła, kategoria „sumnienia”);

- autobiografizm i autotematyzm jako formy upamiętniania wizerunku poety;

- figury pamięci (np. mnemotopika – lokalizowanie przez Słowackiego wyobrażeń o przeszłości w określonym miejscu czy krajobrazie – Krzemieniec, Egipt, ruiny, pomniki, groby etc.);

- mitotwórcza funkcja pamięci (mitologizacje, sakralizacje przeszłości), mit jako świadectwo pamięci zbiorowej w utworach Słowackiego;

- pamięć i niepamięć genezyjska/metempsychiczna/mistyczna (zagadnienia anamnezy, hipolepsy, pamięć snu, wizji etc.);

- genologia pamięci (pamiętnik, raptularz, testament, poemat dygresyjny, wiersz-wspomnienie i in.) w twórczości pisarza;

- prace plastyczne Słowackiego (rysunki, akwarele) jako nośniki pamięci;

- osoby, zdarzenia i miejsca w pamięci Słowackiego;

- Słowacki w pamięci rodziny, przyjaciół, znajomych.

Przedstawiona lista stanowi propozycję i nie jest zamknięta.

Planowana jest publikacja materiałów w monografii zbiorowej w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego. Tematy referatów wraz z kilkuzdaniowymi informacjami o ich treści oraz danymi kontaktowymi (adres, nr telefonu, e-mail) należy nadsyłać do 15 stycznia 2019 roku pocztą elektroniczną na adres: natalia.alicja.szerszen@gmail.com lub o.krysowski@uw.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

dr hab. Olaf Krysowski, prof. UW

Zakład Literatury Romantyzmu

Instytut Literatury Polskiej

Wydział Polonistyki

Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Organizatorzy nie przewidują opłat konferencyjnych. Oferują rezerwację miejsc w hotelu Hera (koszty noclegów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie).

Organizatorzy:

Uniwersytet Warszawski                                                           Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza

mgr Natalia Szerszeń                                                                 dr hab. Jarosław Klejnocki

dr hab. Olaf Krysowski, prof. UW

Informacje

Adres:
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Rynek Starego Miasta 20
Termin zgłaszania prelegentów:
15.01.2019
Opłata:
bez opłat
Słowa kluczowe:

Zobacz także

26.02.2016

Tożsamość – Czas – Pamięć / ogólnopolska konferencja interdyscyplinarna

Do udziału w naszym przedsięwzięciu zapraszamy przede wszystkim historyków i teoretyków literatury, kulturoznawców, antropologów kultury, teatrologów oraz przedstawicieli tych dyscyplin humanistycznych, którym namysł nad różnymi aspektami tożsamości, czasu i pamięci jest szczególnie bliski. Tematyka konferencji koncentruje się wokół następujących zagadnień:

03.11.2015

Regionalizm literacki wobec historii i pamięci / V konferencja z cyklu "Nowy regionalizm w badaniach literackich"

Komitet Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk

19.06.2018

Płaszcz Konrada – spory o Niepodległą w literaturze i sztuce

Pracownicy Wydziału Filologicznego UMK Instytutu Literatury Polskiej, Zakładu Literatury Młodej Polski i Dwudziestolecia Międzywojennego mają zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Płaszcz Konrada” – spory o Niepodległą w literaturze i sztuce, która odbędzie się 24-25 października 2018 roku w Toruniu.

30.04.2016

Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku

Konferencja "Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku", która odbędzie się w dniach 7-8 XI 2016 w Gorzowie Wielkopolskim, projektowana jest jako kontynuacja dwóch cykli konferencyjnych "Literatura w mediach. Media w literaturze" oraz "Język i literatura w świecie ponowoczesnym". Tegoroczną konferencję organizuje Wydział Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża we współpracy z Instytutem Slawistyki Polskiej Akademii Nauk oraz Telewizją Polską S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim. Celem konferencji "Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku" jest spotkanie literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, medioznawców oraz przedstawicieli innych dyscyplin, których przedmiotem zainteresowania są sposoby przedstawiania drukowanych utworów literackich w przekazach pośrednich, m.in. ikonicznych, audialnych, audiowizualnych, hipertekstowych.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.