Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 23.05.2019 - 24.05.2019
Data dodania: 04.12.2018

Pamięć Juliusza Słowackiego

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Warszawa

Zakład Literatury Romantyzmu Instytutu Literatury Polskiej UW i Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie zapraszają do udziału w konferencji naukowej "Pamięć Juliusza Słowackiego". Przedmiotem rozważań będzie tematykę pamięci, wspomnień, upamiętniania w pisarstwie Juliusza Słowackiego.

Proponowane zagadnienia:

- filozofia pamięci (idee, formuły, definicje) w tekstach Słowackiego;

- pamięć w refleksji historycznej i historiozoficznej poety (dyskusje i rozrachunki z przeszłością, ironia w przedstawianiu dziejów, anachronizmy etc.);

- rola pamięci w doświadczeniu teraźniejszości i projektowaniu przyszłości;

- etyczny wymiar pamięci (pamięć wobec dobra i zła, kategoria „sumnienia”);

- autobiografizm i autotematyzm jako formy upamiętniania wizerunku poety;

- figury pamięci (np. mnemotopika – lokalizowanie przez Słowackiego wyobrażeń o przeszłości w określonym miejscu czy krajobrazie – Krzemieniec, Egipt, ruiny, pomniki, groby etc.);

- mitotwórcza funkcja pamięci (mitologizacje, sakralizacje przeszłości), mit jako świadectwo pamięci zbiorowej w utworach Słowackiego;

- pamięć i niepamięć genezyjska/metempsychiczna/mistyczna (zagadnienia anamnezy, hipolepsy, pamięć snu, wizji etc.);

- genologia pamięci (pamiętnik, raptularz, testament, poemat dygresyjny, wiersz-wspomnienie i in.) w twórczości pisarza;

- prace plastyczne Słowackiego (rysunki, akwarele) jako nośniki pamięci;

- osoby, zdarzenia i miejsca w pamięci Słowackiego;

- Słowacki w pamięci rodziny, przyjaciół, znajomych.

Przedstawiona lista stanowi propozycję i nie jest zamknięta.

Planowana jest publikacja materiałów w monografii zbiorowej w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego. Tematy referatów wraz z kilkuzdaniowymi informacjami o ich treści oraz danymi kontaktowymi (adres, nr telefonu, e-mail) należy nadsyłać do 15 stycznia 2019 roku pocztą elektroniczną na adres: natalia.alicja.szerszen@gmail.com lub o.krysowski@uw.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

dr hab. Olaf Krysowski, prof. UW

Zakład Literatury Romantyzmu

Instytut Literatury Polskiej

Wydział Polonistyki

Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Organizatorzy nie przewidują opłat konferencyjnych. Oferują rezerwację miejsc w hotelu Hera (koszty noclegów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie).

Organizatorzy:

Uniwersytet Warszawski                                                           Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza

mgr Natalia Szerszeń                                                                 dr hab. Jarosław Klejnocki

dr hab. Olaf Krysowski, prof. UW

Informacje

Adres:
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Rynek Starego Miasta 20
Data zgłaszania prelegentów:
15.01.2019
Opłata:
bez opłat
Słowa kluczowe:

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.