Biuletyn Polonistyczny
Data dodania: 13.06.2017
Data wydarzenia: 12.10.2017 - 13.10.2017

Polonistyka 2017. Cele i metody

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Ołomuniec

Z okazji 70 rocznicy założenia polonistyki na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu pragniemy Państwa zaprosić na międzynarodową konferencję naukową „Polonistyka 2017. Cele i metody” organizowaną przez sekcję filologii polskiej katedry slawistyki FF UP w dniach 12-13 października 2017 r.

Ilustrační foto: Vojtěch Duda

Nasze czasy sprzyjają teoretycznie wymianie doświadczeń i podróżom naukowym. Skala możliwości, jaka jest oferowana dzisiejszym badaczom jest nieporównywalnie większa niż w wypadku poprzednich generacji. Paradoksalnie jednak wzrostowi możliwości towarzyszy coraz węższa specjalizacja. Wolterowska wizja „uprawy naszego ogródka” realizuje się na naszych oczach i prowadzi do izolacji – zarówno badaczy od społeczeństwa, jak i specjalistów w obrębie własnych ogródków dobrze wypielęgnowanych, ale malutkich.

70 lat istnienia polonistyki w Ołomuńcu chcielibyśmy uczynić okazją do postawienia pytań o Państwa aktualne prace i ich cel. Chcielibyśmy się dowiedzieć również, w jaki sposób czynią Państwo sensowną swoją własną pracę naukową, skąd czerpią siły, by w świecie naigrywającym  się z dyscyplin humanistycznych nie tracić poczucia sensowności prowadzenia tych badań. Wychodzimy bowiem z założenia, że niezależnie od specyfiki poszczególnych badań wszyscy stawiamy w zasadzie podobne do siebie pytania i wszyscy mamy podobne wątpliwości.

Dlatego też spotkanie w Ołomuńcu chcielibyśmy poświęcić na referaty, w których przedstawią Państwo skrótowo swoje aktualne badania i podzielą się przemyśleniami nad ich teleologią i metodologią. Wierzymy, że wspólne spotkanie osób o różnych horyzontach badawczych wpisuje się w dziś już niezbyt modne i niezbyt nośne hasło wspólnoty nauczycieli i uczniów – klasycznego universitas, które niknie gdzieś pomiędzy kolejnymi punktami i rankingami.

Nasze spotkanie będzie się odbywać w trzech sekcjach tematycznych:
• Językoznawstwo i glottodydaktyka (pod kierunkiem doc. Ivany Dobrotowej)
• Literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, antropologia (pod kierunkiem dra Michała Hanczakowskiego)
• Przekład (pod kierunkiem dra Jeništy).

Informacje organizacyjne
Zgłoszenia na konferencję prosimy wysyłać na adres mailowy: pl70@upol.cz do dnia 30 czerwca 2017.
Potwierdzenie przyjęcia Państwa referatu wyślemy do dnia 15 lipca.
Wystąpienia planowane są na 20 min w języku czeskim, słowackim, polskim i angielskim.
Opłata konferencyjna wynosi 100 euro i pokrywa koszty druku materiałów pokonferencyjnych oraz cateringu w trakcie konferencji.
Uczestnicy konferencji sami pokrywają koszty podróży i noclegów.

[ze strony www Organizatorów]


Wstępny program Konferencji (z dnia 9.10.17; możliwe zmiany): 

Na skróty:

Czwartek, 12 października

SEKCJA: JĘZYKOZNAWSTWO I GLOTTODYDAKTYKA 

SEKCJA: LITERATUROZNAWSTWO, KULTUROZNAWSTWO, ANTROPOLOGIA 

SPOTKANIE POLONISTÓW Z CZECH I SŁOWACJI

Piątek, 13 października

SEKCJA: JĘZYKOZNAWSTWO I GLOTTODYDAKTYKA 

SEKCJA: LITERATUROZNAWSTWO, KULTUROZNAWSTWO, ANTROPOLOGIA

SEKCJA: PRZEKŁAD

Czwartek, 12 października

 • 9:00–9:45 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW (Kaplica Bożego Ciała – Centrum Artystyczne Uniwersytetu Palackiego, ul. Univerzitní 3)
 • 10:00–10:30  Otwarcie konferencji, powitanie gości przez Kierownik Sekcji Polonistyki UP w Ołomuńcu doc. PhDr. Ivanę Dobrotovą, Ph.D.
  Wystąpienie Rektora Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu prof. Mgr. Jaroslava Millera, M.A., Ph.D.
  Wystąpienie Ambasador Nadzwyczajnej i Pełnomocnej Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Czeskiej dr hab. Grażyny Bernatowicz
  Wystąpienie Dziekana Wydziału Filozoficznego UP w Ołomuńcu prof. PhDr. Jiří Lacha, Ph.D.,M.A.
  Wystąpienie Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie p. Janusza Bilskiego
 • 10:30–11:00   Prezentacja Polonistyka w Ołomuńcu dawniej  – prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc. 
 • 11:00–11:20  Prezentacja Polonistyka w Ołomuńcu  dziś   –  dr Michał Hanczakowski 
 • 11:20–11:35  Wystąpienie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Adama Jezierskiego 
  Wystąpienie przedstawiciela Wspólnego Sekretariatu Technicznego (Ołomuniec) Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013 p. Daniela Vejrosty 
 • 11:35–12:45   Wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia „Bristol” dr hab. Aleksandry Achtelik (Uniwersytet Śląski)
 • 12:45–14:00   PRZERWA OBIADOWA (wspólny obiad w Atrium – Centrum Artystyczne Uniwersytetu Palackiego zagwarantowany w ramach konferencji)

 SEKCJA: JĘZYKOZNAWSTWO I GLOTTODYDAKTYKA  (sala 341, Sekcja Polonistyki UP)

 • 14:30-14:50  Językowe kłopoty współczesnych Polaków – prof. dr hab. Krystyna Waszak (Uniwersytet Warszawski)
 • 14:50-15:10  Klasyfikacja semantyczna rzeczowników kolektywnych: Wyniki eksperymentalne na materiale języka polskiego – mgr Marcin Wągiel (Masarykova univerzita)
 • 15:10-15:30  Zmiany w semantyce morfemów rdzeniowych a spowodowane nimi zmiany motywacji zachodniosłowiańskich fitonimów gwarowych – mgr Liubou Padporynava (Białoruski Uniwersytet Państwowy)
 • 15:30-15:50  DYSKUSJA + PRZERWA
 • 15:50-16:10  Współczesne klepsydry i ‘parte’ w ujęciu porównawczym – doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)
 • 16:10-16:30 O interferencji polsko-białoruskiej i polsko-rosyjskiej na początkowym etapie nauczania – raport z badań – mgr Anna Czerwińska-Trzaskoma, mgr Liubou Padporynava (Uniwersytet Warszawski, Białoruski Uniwersytet Państwowy)
 • 16:30-16:50 Wyzwania i problemy nauczycieli w edukacji dzieci cudzoziemskich na przykładzie wrocławskich szkół – mgr Agnieszka Majewska, mgr Kathryn Northeast (Uniwersytet Wrocławski)
 • 16:50-17:00  DYSKUSJA

SEKCJA: LITERATUROZNAWSTWO, KULTUROZNAWSTWO, ANTROPOLOGIA  (sala 203, Sekcja Polonistyki UP)

 • 14:30-14:50 Wojna polsko-sowiecka w literaturze polskiej i rosyjskiej. Próba porównania – dr Michał Ceglarek (Uniwersytet Jagielloński)
 • 14:50-15:10  Dwaj autorzy i prawda o Wołyniu – dr Julia Rysicz-Szafraniec (Uniwersytet Wrocławski)
 • 15:10-15:30 Nowe kierunki we współczesnej polskiej powieści – pokus o metodę – asist. Ana Žabkar Šalić (Univerza v Ljubljani)
 • 15:30-15:50 DYSKUSJA + PRZERWA
 • 15:50-16:10 „Biuletyn Polonistyczny” – baza danych, czasopismo, społeczność – mgr Mariola Wilczak, Przemysław Górecki (Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk)
 • 16:10-16:30 W poszukiwaniu literatury dla młodzieży – rozważania teoretycznoliterackie – mgr Dominik Borowski (Uniwersytet Jagielloński)
 • 16:30-16:50 Literatura w procesie wychowawczym na etapie przedszkolnym i w klasach 1-3. O doświadczeniach na styku pedagogiki i filologii polskiej  – mgr Katarzyna Kossowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • 16:50-17:00  DYSKUSJA

SPOTKANIE POLONISTÓW Z CZECH I SŁOWACJI (sala 340, Sekcja Polonistyki UP)
14:30-17:00

 • 1. Sieć; Współpraca transgraniczna; Oś priorytetowa 04; Poloniści, Bohemiści   
 • 2. Projekty m.in. GAČR
 • 3. Wspólna platforma internetowa czeskich polonistyk do wymiany informacji (Instytut Polski w Pradze)
 • 4. Prezentacje czeskich i słowackich polonistyk: ostatnie 5 lat (Badania naukowe – Granty – Oferta dydaktyczna – Finansowanie – Promocja nauki)     

17:00–17:30  PRZERWA KAWOWA (zagwarantowana w ramach konferencji) (sala 3.33, Sekcja Polonistyki UP)

17:30–19:00  WYCIECZKA PO OŁOMUŃCU 

19:00   WIECZORNE SPOTKANIE TOWARZYSKIE UCZESTNIKÓW KONFERENCJI I POLONISTÓW Z CZECH ORAZ SŁOWACJI (Restaurace Šnyt Mikulda, ul. 28. října 463/3)  
 

Piątek, 13 października

9:00–9:45 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW (hall, parter, Sekcja Polonistyki UP)

9:45–10:00 OFICJALNE ROZPOCZĘCIE (sala 340, Sekcja Polonistyki UP) 

SEKCJA: JĘZYKOZNAWSTWO I GLOTTODYDAKTYKA  (sala 341, Sekcja Polonistyki UP)

 • 10:00-10:20  Nowoczesna dydaktyka akademicka na studiach humanistycznych – dr Krystyna Choińska, doc. PWSZ (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie)
 • 10:20-10:50  Przychodzi cudzoziemiec do lekarza. Leksyka anatomiczna/medyczna w podręcznikach i programach nauczania JPJO – dr Bożena Kotuła (Prešovská univerzita v Prešove)
 • 10:50-11:10  Jak pies z kotem, czyli uwagi o polskiej i czeskiej frazeologii – Mgr. Maria Magdalena Nowakowska, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze)
 • 11:10-11:30  Definicja kognitywna Syberii w świetle danych systemowych języka polskiego i rosyjskiego (próba porównania) – mgr Aleksandra Starzyńska (Univerzita Palackého v Olomouci)
 • 11:30-11:40 DYSKUSJA PRZERWA KAWOWA (zagwarantowana w ramach konferencji)
 • 11:40-12:00 (sala 3.33, Sekcja Polonistyki UP) 12:00-12:20 Korpusy językowe polszczyzny w pracy badacza i dydaktyka – możliwości i ograniczenia – dr Karolina Lisczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • 12:20-12:40  «Cały nasz dialog to gigabajty bzdur» (Sylwia Grzeszczak), czyli o wpływie rzeczywistości elektronicznej (komputerowo-internetowej) na język i zachowania komunikacyjne Polaków – dr Marcin Maciołek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • 12:40-13:00 Kompetencje językowe internautów w kontekście relacji nadawczo-odbiorczych – dr Małgorzata Pachowicz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie)
 • 13:00-13:20 Od oficjalności do potoczności, czyli rzecz o zróżnicowaniu stylistycznym wypowiedzi telewizyjnych – dr Ewelina Tyc (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • 13:20-13:40 Neo- czy postneo-telewizja? Oblicze polskiej telewizji w perspektywie genologii lingwistycznej – mgr Aleksandra Kalisz (Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ)
 • 13:40-13:50 DYSKUSJA   

SEKCJA: LITERATUROZNAWSTWO, KULTUROZNAWSTWO, ANTROPOLOGIA (sala 203, Sekcja Polonistyki UP)

 • 10:00-10:20 Kulturoznawcza rola towarzystw regionalnych – dr hab.  Anna Pachowicz prof. PWSZ (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie)
 • 10:20-10:50 Ženské stereotypy v modernom poľskom texte – Mgr. Ivana Slivková, PhD. (Prešovská univerzita v Prešove)
 • 10:50-11:10  Humanistyka zaangażowana. Od tekstu do partycypacji – mgr Klaudia Muca (Uniwersytet Jagielloński)
 • 11:10-11:30 Interdyscyplinarność jako dziedzina badań oraz szerszy sposób rozumienia literatury i sztuki – Paulina Osmólska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • 11:30-11:40 DYSKUSJA
 • 11:40-12:00 PRZERWA KAWOWA (zagwarantowana w ramach konferencji) (sala 3.33, Sekcja Polonistyki UP)

 SEKCJA: PRZEKŁAD (sala 13, Sekcja Polonistyki UP)

 • 10:00-10:20 Problematika odborného prekladu v slovanských jazykoch – Prof. PhDr. Marta Pančíková, CSc. (Ostravská univerzita)
 • 10:20-10:50 Strategie przekładu nazw własnych na przykładzie języka polskiego i czeskiego – PhDr. Jiří Muryc, Ph.D. (Ostravská univerzita)
 • 10:50-11:10 Słowosieć, InterCorp, Treq, ČNK, czyli o tym, co może pomóc tłumaczowi, a co nie jest słownikiem – dr Elżbieta Kaczmarska (Uniwersytet Warszawski)
 • 11:10-11:30  Po poľsky vie (na Slovensku) každý. Pravda či mýtus? – Mgr. Miroslava Kitková (Prešovská univerzita v Prešove)
 • 11:30-11:40 DYSKUSJA
 • 11:40-12:00 PRZERWA KAWOWA (zagwarantowana w ramach konferencji) (sala 3.33, Sekcja Polonistyki UP)
 • 12:00-12:20 Dlaczego przepiórka w Czechach szuka pieniędzy? „Opowieści z mchu i paproci" w polskiej wersji kulturowej – dr Monika Válková-Maciejewska (Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM w Poznaniu)
 • 12:20-12:40  Problemy współczesnego języka rosyjskiego a przekład młodej literatury polskiej na rosyjski – mgr Magdalena Zakrzewska-Verdugo, Ph.D. (Univerzita Komenského v Bratislave)  
 • 12:40-13:00   DYSKUSJA

13:50-14:00 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE OBRAD (sala 340, Sekcja Polonistyki UP)

14:00  BUFET (zagwarantowany w ramach konferencji) (sala 3.33, Sekcja Polonistyki UP)

Informacje

Termin zgłaszania prelegentów:
29.06.2017 22:00
Opłata:
100 euro
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.