Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 21.04.2016 g.09:00 - 22.04.2016 g.17:30
Data dodania: 11.04.2016

Polsko-ukraińska konferencja "Wspólnota wyobrażona. Pisarki Europy Środkowej wobec problemów literackich, społecznych i politycznych lat 1914-1944/1945

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Warszawa

Miejsce obrad: Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa, Pałac Staszica, Sala Mickiewiczowska, nr 144 (I piętro)

PROGRAM

21.04.2016 (czwartek)

9:00-9:30 Rejestracja uczestników
9:30-10:00 Otwarcie konferencji przez Dyrekcję IBL PAN
Dwugłos o projekcie – Grażyna Borkowska, Aleksandra Hnatiuk

I. Kobiety, polityka, zaangażowanie (10:00-12:00)

10:00-10:20 Łesia Demśka-Budzuliak (Ukraińska Akademia Nauk, Kijów), Від Мавки до Кассандри. Жіночий голос у тоталітарному дискурсі. (На матеріалі українського літературно-критичного дискурсу Центральної України 20-30-х рр. ХХ ст.) [Od Mawki do Kassandry. Kobiecy głos w dyskursie totalitaryzmu. Na materiale ukraińskiego krytyczno-literackiego dyskursu Ukrainy Centralnej w latach 20. i 30. XX w.]
10:20-10:40 Sylwia Wójtowicz (UWr, Wrocław), Mileny Rudnickiej wizja wspólnoty ukraińskiej w kontekście problemów społeczno-politycznych okresu międzywojennego
10:40-11:00 Katarzyna Glinianowicz (UJ, Kraków), Ukrainka irredenta? Polskie, ukraińskie, moskalofilskie wyobrażenia o polityczności kobiety w tekstach galicyjskich początku XX w.
11:00-11:20 Monika Świerkosz (UJ, Kraków), Niezgoda i niezaangażowanie. Stanisława Przybyszewska i Maria Dąbrowska wobec problemów politycznych i ekonomicznych dwudziestolecia międzywojennego
11:20-11:40 - Іhor Nabytowycz (UMCS, Lublin), Ідеологічні та ідейно-естетичні концепції Дарії Віконської в контексті мистецьких та політичних ідей міжвоєнного двадцятиліття [Ideologiczne i estetyczno-ideowe koncepcje Darii Wikońskiej w kontekście artystycznych i politycznych idei dwudziestolecia międzywojennego]
11:40-12:00 Dyskusja
12:00-13:00 Przerwa obiadowa

II Oblicza modernizmów (13:00-14:40)

13:00-13:20 Magdolna Balogh (Węgierska Akademia Nauk, Budapeszt), Strategie pisarskie w obliczu modernizmów: Margit Kaffka (1880-1918) i Anna Lesznai (1885-1966)
13:20-13:40 Nadija Poliszczuk (Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki, Lwów), Мова кохання в жіночій модерністичній прозі: західноєвропейська модель versus східноєвропейська модель [Język miłości w modernistycznej prozie kobiecej: model zachodnioeuropejski versus model wschodnioeuropejski]
13:40-14.00 Barbara Olech (UwB, Białystok), Tradycja i nowoczesność. Świat kobiecy lat dwudziestych w felietonach Marii Grossek-Koryckiej
14:00-14:20 Danuta Sosnowska (UW, Warszawa), "Ten-Ta-To-yen": płeć i ciało w biografii i twórczości wybitnej czeskiej malarki Marii Čermínovej (Toyen)
14:20-14:40 Dyskusja
14:40-15:00 Przerwa kawowa

III Wokół wojny (15:00-16:40)

15:00-15:20 Aleksandra Hnatiuk (Studium Europy Wschodniej UW, Warszawa, Akademia Kijowsko-Mohylańska, Kijów), Wojna po wojnie. Represjonowana pamięć na przykładzie losów pisarki ukraińskiej Olgi Duczyminskiej
15:20-15:40 Anna Kieżuń (UwB, Białystok), Doświadczenie wojny w twórczości Marii Kuncewiczowej
15:40-16:00 Anna Dżabagina (UW, Warszawa), Eleonora Kalkowska wobec wojny i kryzysu – „Sein oder Nichtsein” (1930)
16:00-16:20 Monika Bednarczuk (Instytut Slawistyki Uniwersytetu w Bochum, Niemcy), Zachowawczość i radykalizm: polskie autorki konserwatywne i nacjonalistyczne wobec kwestii społeczno-politycznych lat 1914-1944 (na tle europejskim)
16:20-16:40 Dyskusja
16:40-17:00 Przerwa kawowa
17:00-18:30 Panel: Europa Środkowa jako przestrzeń literacka
Prowadzenie: Aleksandra Hnatiuk (Studium Europy Wschodniej UW, Warszawa, Akademia Kijowsko-Mohylańska, Kijów)
Goście: Andrej Chadanowicz (Białoruski PEN Club, Mińsk); Adam Pomorski (Polski PEN Club, Warszawa); Jurko Prochasko (Instytut Iwana Franki NAN Ukrainy, Lwów); Rasa Rimickaite (Warszawa/Wilno); Jiří Trávníček (Instytut Czeskiej Literatury- Państwowa Akademia Nauk).

22.04.2016 (piątek)

9:00-10:00 Baza danych "Dom kobiet" - spotkanie robocze

IV Doświadczenia nowoczesności (10:00-12:20)

10:00-10:20 Iwona Boruszkowska (UJ, Kraków), Auto/foto/bio/grafie. Sofii Jabłońskiej praktykowanie nowoczesności
10:20-10:40 Lena Magnone (UW, Warszawa), "Święty Charlie Chaplin". Wpływ doświadczeń kinematograficznych na prozę Stanisławy Przybyszewskiej
10:40-11:00 Ałła Tatarenko (Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki, Lwów), Жіночий роман як дзеркало епохи ("Поранений орел" Мір-Ям) [Powieść kobieca jako zwierciadło epoki („Zraniony orzeł” Mir-Jam [Milicy Jakovljević])]
11:00-11:20 Tetiana Kachak (Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka, Iwano-Frankiwsk), Модерні тенденції міжвоєнної прози Ірини Вільде у сучасній українській літературі для дітей та юнацтва, [Modernistyczne tendencje międzywojennej prozy Ireny Wilde we współczesnej literaturze ukraińskiej dla dzieci i młodzieży].
11:20-11:40 Natalija Maftyn (Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka , Iwano-Frankiwsk), Сюжет і композиція ранньої новелістики Ірини Вільде [Tematy i kompozycje wczesnej nowelistyki Iriny Wilde]
11:40-12:00 Iryna Rusnak (Winnicki Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Mychajła Kociubińskiego, Winnica), Художня історіософія Галини Журби (на матеріалі прози міжвоєнної доби) [Artystyczna historiozofia Hałyny Żurby (na materiale prozy epoki międzywojennej)]
12:00-12:20 Dyskusja
12.20-13.30 Przerwa obiadowa

V Przestrzeń geograficzna i wyobrażona (13:30-15:10)

13:30-13:50 Lucyna Marzec (UAM, Poznań), Litwa wyobrażona Kazimiery Iłłakowiczówny
13:50-14:10 Agnieszka Gajewska (UAM, Poznań), Pisarki wobec mniejszości narodowych w dwudziestoleciu międzywojennym
14:10-14:30 Mariana Komarycia (Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. Wasyla Stefanyka, Lwów), "Дорогою серця": у пошуках свого й чужого світу ["Drogą serca": w poszukiwaniu swego i obcego świata]
14:30-14:50 Olga Charłan (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny, Berdiańsk), Історія життя Наталі Забіли на тлі радянської епохи: зламана доля чи літературний успіх? [Historia życia Natalii Zabiłej na tle epoki radzieckiej: złamany los czy sukces literacki?]
14:50-15:10 Dyskusja
15:10-15:30 Przerwa kawowa
15:30-17:00 Panel historycznoliteracki: Proza kobieca lat 1914-1944. Wiek dojrzałości
Prowadzenie: Grażyna Borkowska (Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa)
Goście: Krystyna Pietrych (UŁ, Łodź); Piotr Mitzner (UKSW, Warszawa); Joanna Goszczyńska (UW, Warszawa); Danuta Sosnowska (UW, Warszawa); Katarzyna Kotyńska (Instytut Slawistyki PAN); Ołena Hałeta (Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki, Lwów).
17.00-17.30 Podsumowanie konferencji

Informacje

Data dodania:
11 kwietnia 2016; 15:04 (Mariola Wilczak)
Data edycji:
12 kwietnia 2016; 14:03 (Mariola Wilczak)

Powiązane z wydarzeniem


Zobacz także

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.