Biuletyn Polonistyczny
Data dodania: 30.03.2018
Data wydarzenia: 12.04.2018 g.10:00 - 13.04.2018 g.15:00

Promocja humanistyki - pojęcia, problemy, metody. Pierwsze spotkanie z cyklu "Polonistyka pod lupą"

Typ wydarzenia:
Spotkanie
Miejscowość:
Warszawa

Zapraszamy na uroczystą premierę nowej odsłony „Biuletynu Polonistycznego”, która odbędzie się podczas spotkania polonistów 12 i 13 kwietnia w Pałacu Staszica w Warszawie w ramach obchodów 70-lecia Instytutu Badań Literackich PAN. Spotkanie - pierwsze z cyklu "Polonistyka pod lupą" - będzie okazją nie tylko do zaprezentowania nowego „Biuletynu”, ale także do szerszej dyskusji na temat promocji humanistyki oraz wykorzystywania zasobów internetowych w pracy humanisty.

Udział w spotkaniu zapowiedzieli goście z wiodących ośrodków polonistycznych krajowych i zagranicznych oraz specjaliści w dziedzinie promocji kultury i nauki.

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

W przypadku warsztatów ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie udziału w formie mailowej na adres: redakcja@biuletynpolonistyczny.pl.

Serdecznie zapraszamy!

PROGRAM SPOTKANIA:

12 kwietnia

10:00–10.15 – prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski, Dyrektor IBL PAN: powitanie gości

część I: Z zagadnień promocji humanistyki

 • 10:15–10:35 – mgr Mariola Wilczak: O postrzeganiu promocji humanistyki. (Wprowadzenie)
 • 10:35–10:55 – prof. Zbigniew Osiński: Humanista w Internecie, Internet w badaniach humanistycznych
   

część II: Promocja humanistyki w praktyce: instytucje i projekty

 • 10:55–11:15 dr Justyna Gorzkowicz: Nowe media w edukacji uniwersyteckiej. Przykład Wielkiej Brytanii
 • 11:15–11:35 prof. Marek Troszyński: Propozycja  nowego  kierunku kształcenia doktorantów w IBL PAN

przerwa na kawę

 • 11:50–12:10 mgr Marcin Wilkowski i mgr Aleksandra Tokarska-Trzaskowska: Upowszechnianie humanistyki w Laboratorium Cyfrowym Humanistyki UW
 • 12:10–12:30 dr Michał Kozak: Humanistyka cyfrowa w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym
   
 • 12:30–12:50 dr Bartłomiej Szleszyński: Jak publikować w Internecie treści naukowe i edycje cyfrowe - Nowa Panorama Literatury Polskiej (NPLP.PL oraz TEI.NPLP.PL)
 • 12:50–13:10 mgr Barbara Jędraszko: OPERAS, OpenEdition, OpenAIRE. “Teksty Drugie” na platformie OpenEdition

przerwa na kawę

 • 13:25–13:45 mgr Natalia Osica: Wizerunek humanistyki - na co warto zwrócić uwagę?
 • 13:45–14:05 Zespół “Biuletynu Polonistycznego” (mgr Piotr Bordzoł, dr Sylwia Pikula, mgr Olga Zakolska): “Biuletyn Polonistyczny” pod lupą. Premiera nowej wersji portalu
 • Dyskusja

przerwa obiadowa

 • 15:15–16:45 zebranie Rady “Biuletynu Polonistycznego”
   

13 kwietnia

część III, warsztatowa: Narzędzia promocji humanistyki i zasoby internetowe dla humanistów

 • 10:00–11:30 dr Michał Kozak, Zespół “Biuletynu Polonistycznego”: Warsztat Redaktora-koordynatora “Biuletynu Polonistycznego”. (Warsztaty praktyczne, sesja pytań)

przerwa na kawę

 • 11:45–13:15 Sławomir Czarnecki: Czy warto promować humanistykę? Wprowadzenie do strategii komunikacji. (Prezentacja z elementami warsztatu)

przerwa na kawę

 • 13:30–15:00 Justyna Gorzkowicz, Jarosław Solecki: Social media w promocji humanistyki. (Prezentacja z elementami warsztatu)

obiad


SYLWETKI PRELEGENTÓW

Sławomir CzarneckiSławomir Czarnecki - menedżer kultury, filozof. Pracuje w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku, gdzie koordynuje program Obserwatorium Kultury. Autor książki Nowa widownia. O promocji w kulturze oraz artykułu Promocja humanistyki. W stronę strategicznej komunikacji z wykorzystaniem narzędzi marketingu i public relations (w pracy zbiorowej Komunikacja naukowa w humanistyce pod redakcją Emanuela Kulczyckiego). Współautor raportów z badań „Poszerzenie pola kultury. Diagnoza potencjału sektora kultury w Gdańsku” oraz „Punkty styczne: między kulturą a praktyką (nie)uczestnictwa”. Wcześniej był m.in. szefem marketingu w Teatrze Wybrzeże. Pisze blog o kulturze „Widownia”.

(fot. Renata Dąbrowska, materiały Instytutu Kultury Miejskiej)

Justyna GorzkowiczJustyna Gorzkowicz - doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, antropolog i animator kultury, krytyk artystyczny. Studiowała na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Autorka tekstów o XX-wiecznej literaturze polskiej oraz współczesnej sztuce. Prowadziła m.in. badania nad kulturowymi aspektami korzystania z mediów społecznościowych oraz sposobami popularyzowania wyników badań humanistycznych z wykorzystaniem materiałów audiowizualnych i narzędzi cyfrowych. Wiceprezes Culture Lab Foundation, zajmującej się w Wielkiej Brytanii interdyscyplinarnymi badaniami, a także inicjowaniem i wspieraniem nowatorskich rozwiązań w zakresie komunikacji artystycznej oraz literackiej. Współpracowała z International Creativity Workshop AS w Norwegii w zakresie PR oraz jako konsultantka do spraw literatury i sztuki polskiej. Zwyciężczyni 1. edycji konkursu “Publikuj.dr” (2017) organizowanego przez “Biuletyn Polonistyczny” oraz Instytut Badań Literackich PAN. Obecnie współpracuje z “Biuletynem Polonistycznym”.

Michał Kozakdr Michał Kozak - absolwent informatyki oraz doktor nauk matematycznych w zakresie informatyki. Dysertację doktorską z logiki obliczeniowej obronił w 2011 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W międzyczasie programował w Javie i C++ – współtworzył między innymi aplikację XRayan; zdobywał także doświadczenie w firmie Projekty Bankowe Polsoft. Od roku 2010 pracuje w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym - początkowo jako projektant i programista Javy i Pythona w zespole Bibliotek Cyfrowych, aktualnie w zespole Platform Wiedzy, którego jest liderem. Razem z zespołem tworzy i rozwija specjalistyczne systemy i narzędzia dla e-humanistyki. Jest autorem i współautorem kilkunastu prac naukowych i konferencyjnych z zakresu logiki i systemów informatycznych.

Natalia Osicamgr Natalia Osica - założycielka pierwszej w Polsce firmy PR dla naukowców, instytucji nauki i uczelni, której misją jest wsparcie dialogu między nauką a otoczeniem. Natalia Osica specjalizuje się w promocji nauki, kreowaniu wizerunku i budowaniu relacji. Doradza uczelniom i instytutom, jak skutecznie prowadzić działania komunikacyjne. Laureatka licznych nagród związanych z popularyzowaniem nauki. Jurorka w konkursach popularyzatorskich, w tym Three Minute Thesis czy INTER (konkurs Fundacji na rzecz Nauki Polskiej). Prowadzi warsztaty dla naukowców w całej Polsce, których celem jest inspirowanie środowiska naukowego do promowania nauki. W 2017 roku ukazała się książka „Sztuka promocji nauki. Praktyczny poradnik dla naukowców” (OPI-PIB, 2017), którą napisała wspólnie z Wiktorem Niedzickim.

W 2011 roku, jako pierwszy rzecznik polskiej instytucji naukowej, otrzymała tytuł Popularyzatora Nauki od redakcji Nauka w Polsce PAP. W latach 2009-2012 była PR managerem i rzeczniczką prasową Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, gdzie utworzyła Centrum Prasowe SWPS. W latach 2012-2014 pełniła funkcję sekretarza, a potem prezesa Polskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Naukowych Naukowi.pl. Wykłada na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie SWPS.

Natalia Osica jest z wyksztalcenia socjologiem ze specjalizacją w zakresie mediacji, negocjacji i rozwiązywania konfliktów (absolwentka ISNS UW).

Zbigniew Osińskidr hab. Zbigniew Osiński, profesor UMCS - kierownik Zakładu Informatologii w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie.

Aktualne zainteresowania badawcze to: informatologia (elektroniczne źródła informacji edukacyjnej i naukowej, Internet jako przestrzeń komunikacji naukowej, indywidualna przestrzeń informacyjna badacza, architektura informacji i użyteczność serwisów edukacyjnych i naukowych, bibliometria i webometria); humanistyka cyfrowa (wizualizacja informacji i danych, analiza dużych zbiorów tekstów i obiektów graficznych, efektywność przekazu informacji i wiedzy za pomocą inografik, humanistyka w Internecie).

dr Bartłomiej Szleszyński – pracuje jako adiunkt w Instytucie Badań Literackich PAN; zajmuje się literaturą i kulturą II połowy XIX wieku (z szerokim uwzględnieniem jej recepcji w kulturze najnowszej oraz wątków kolonialnych), a także narracjami wizualnymi (m.in. komiksem) i audiowizualnymi. Te interesują go ze względu na sposób budowania rzeczywistości przedstawionej oraz na nowe formy odbioru (przeżywania) tekstów kultury.

Kieruje zespołem Nowej Panoramy Literatury Polskiej, który doskonali metody publikacji treści naukowych w przestrzeni cyfrowej zarządzając platformami NPLP.PL (służącą prezentacji publikacji naukowych w Internecie) oraz TEI.NPLP.PL (przeznaczoną do tworzenia naukowych edycji cyfrowych).

Pełni funkcję zastępcy kierownika Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN ds. edycji.

Aleksandra Tokarska-Trzaskowskamgr Aleksandra Tokarska-Trzaskowska - edukatorka, animatorka, menadżerka projektów cyfrowych. Od lat współpracuje z instytucjami kultury i dziedzictwa oraz NGO, w których pomaga projektować i wdrażać nowe strategie edukacji oraz upowszechnienia nauki i kultury. Obecnie związana z Laboratorium Cyfrowym Humanistyki UW.

 

 

Marcin Wilkowskimgr Marcin Wilkowski - pracownik Laboratorium Cyfrowego Humanistyki UW. Interesuje się historią cyfrową, archiwizacją Webu i nowymi rozwiązaniami w sektorze GLAM. Programuje w R i językach webowych. Blog: http://wilkowski.org.

 


"Polonistyka pod lupą" - cykl dorocznych spotkań tematycznych, organizowanych przez Redakcję "Biuletynu Polonistycznego", które przybliżać będą wybrane zagadnienie z życia naukowego szeroko rozumianej polonistyki. Spotkania obejmować będą: I. część poświęconą refleksji ogólnej, II. studium konkretnych przypadków  oraz III. warsztaty praktyczne i prezentacje z elementami warsztatu, pozwalające zgłębić wybrane zagadnienie.

 

Informacje

Adres:
Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, Warszawa, sala 144
Termin zgłaszania uczestników:
05.04.2018
Opłata:
bez opłat

Zobacz także

15.09.2017

Promocja młodej humanistyki na łamach „Biuletynu Polonistycznego”

Zespół Redakcyjny "Biuletynu Polonistycznego" zaprasza na spotkanie Promocja młodej humanistyki na łamach „Biuletynu Polonistycznego”, które będzie częścią tegorocznego XXI Festiwalu Nauki.

04.11.2017

Międzynarodowe warsztaty o edycjach cyfrowych

W imieniu zespołu Nowej Panoramy Literatury Polskiej, Centrum Humanistyki Cyfrowej oraz Instytutu Badań Literackich PAN mamy przyjemność zaprosić Państwa na międzynarodowe warsztaty poświęcone literackim edycjom cyfrowym, które odbędą się 8 i 9 listopada 2017 roku w Pałacu Staszica (Nowy Świat 72) w sali 144. Wszystkie wystąpienia wygłoszone zostaną po angielsku. Będzie nam niezmiernie miło móc gościć Państwa podczas obrad. PLAN OBRAD: Obrady odbywają się w Pałacu Staszica (Nowy Świat 72) w sali 144.

31.10.2016

III Konferencja DARIAH-PL: „Inspiracje–Innowacje–Człowiek”

Celem konferencji jest prezentacja prac naukowych i badawczo-rozwojowych oraz wdrożeń związanych z humanistyką cyfrową rozumianą jako globalny czynnik innowacyjności w szeroko rozumianych naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce, który zmienia oblicze tych nauk zgodnie z duchem rozwoju społeczeństwa cyfrowego.

16.10.2017

Otwarte spotkanie z cyklu "Tour de Polonistyka" w Opolu

19 października br. w godz. 11.00-12.00  (s. 301) w czasie konferencji „Bariery i pomosty w kulturze i języku" odbędzie się spotkanie z cyklu „Tour de Polonistyka”. O "Biuletynie Polonistycznym" opowie Sylwia Pikula.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.