Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 07.04.2016
Data wydarzenia: 02.03.2017 - 03.03.2017

Proza dwudziestolecia międzywojennego z dzisiejszej perspektywy

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Kraków
Grupy docelowe:
Studenci, Doktoranci, Samodzielni Pracownicy Naukowi
Program konferencji:
 

Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. „Proza dwudziestolecia międzywojennego z dzisiejszej perspektywy”


Miejsce Obrad: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2 Aula Danka
2. marca (czwartek)
9.00 – 9.15: rejestracja Uczestników
9.15 – 9.30: Powitanie Gości
9.30 – 13. 30: Sesja plenarna (1)
9.30 – 9.50: prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska, Krauzowie i inni Herminii Naglerowej, czyli zapomniana saga galicyjska (UW)
9.50 – 10.10: mgr Aleksandra Drozd, O „geografii dusz i serc ludów” - relacje z afrykańskich podróży Antoniego Ferdynanda Ossendowskiego (UMCS)
10.10-10.30: mgr Aleksandra Wasilewska, Reportaże podróżnicze Antoniego Ferdynanda Ossendowskiego odczytane w perspektywie postkolonialnej (UKSW)
10.30 – 10.50: prof. Bolesław Faron, Międzywojenne reportaże z Brazylii (UP)
10.50. -11.10: mgr Joanna Popławska, Sęp, czyli o ciemnej stronie współczesnego reportażu (Uniwersytet Szczeciński)
11.10 – 11.30: dyskusja
11.30- 11.40: przerwa kawowa
11.40 – 12.00: prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska, Zofia Nałkowska: prywatne/publiczne przestrzenie twórczości (UP)
12.00 -12.20: mgr Marzena Boniecka,, Pomiędzy tym, co było, a tym, co jest – twórczość Anieli Gruszeckiej dzisiaj, (UŚ)
12.20 -12.40: mgr Michał Ceglarek, Stanisław Rembek - batalista, samotnik i outsider , (UJ)
12.40 – 13.00: prof.UP dr hab. Jacek Rozmus, Polski epos wojenny. Juliusz Kaden-Bandrowski, Łuk, (UP)
Dyskusja: 13.00 -13.20
13.20 – 14.30: przerwa obiadowa
14.30 – 14.50: dr Iwona Gosik – Kapelińska, Temat dymitriad w powieści historycznej dwudziestolecia międzywojennego - na przykładzie "Złotej wolności" Z.Kossak-Szczuckiej i "Moskiewskich godów" S. Wyrzykowskiego, (UW)
14.50 -15.10: 10. dr Elżbieta Wróbel, "Katalog" powieści Emila Breitera, (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
15.10-15.30: Dr Jakub Knap, Narracje szaleństwa" - w kręgu małych form prozatorskich Zbigniewa Uniłowskiego (UP) 
15.30-15.50: Dr Paweł Graf, “Powieść zmienia skórę. O prozie futurystycznej, (UAM)
15.50-16.10: dr Magdalena Stoch, Cudzoziemka" Kuncewiczowej czytana współcześnie (UP)
16.10 – 16.30: Dr Marta Wietrzyk-Iwaniec, Kobiecość, kobieta nowoczesna Jo Van Ammers-Kuller – Międzywojenna recepcja twórczości, (UAM)
Dyskusja: 16.30 -16.45
16. 45-17.05: dr Katarzyna Pławecka, Pamięć Limanowszczyzny w twórczości Władysława Dunarowskiego, (UP)
17. 05 - 17.15 dr Marcin Chruściel, Kariera i spuścizna kategorii dwudziestolecia międzywojennego we współczesnym dyskursie literaturoznawczym oraz historycznoliterackim, (V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie)
17.15-17.35: Gaweł Janik, Żołnierskie Doświadczenia. Przedwojenna twórczość Adolfa Rudnickiego w ujęciu współczesnych badań nad męskością, (UŚ)
17.35 – 17.50: dyskusja
19.30 Uroczysta kolacja

3 marca (piątek)
9.10 -9.30: Dr hab. Adrian Uljasz, Proza dwudziestolecia międzywojennego na ekranie. Przypadek Zaklętych rewirów Janusza Majewskiego według powieści Henryka Worcella (Uniwersytet Rzeszowski) 
9.30 – 9.50: Prof. UG, dr hab. Marcin Całbecki, „Metafizyczna misja”. Ojciec i próby statuowania patriarchalnego porządku w „Sklepach cynamonowych” Brunona Schulza, (UG)
9.50-10.10: mgr Monika Szyszka, Humor w twórczości Brunona Schulza, (UŁ)
10.10 -10.30: mgr Sara Kurowska, Autokreacje Witkacego, (UŁ)
10.30-10.50: mgr Magdalena Baraniak, Kondycja i przyszłość artysty w powieściach i szkicach estetycznych Witkacego,(UW)
10.50. – 11.10: mgr Wiesław Setlak, Id, ego i deficyt superego w obrazie psychologicznym bohaterów Zazdrości i medycyny Michała Choromańskiego, (Uniwersytet Rzeszowski)
11.10-11.30 mgr Adrianna Alksnin, Chorzy i szpitale w prozie Michała Choromańskiego, (UJ)
11.30 -11.50: mgr Anna Skurska, Jak wygląda Rebeka Widmarowa? O „literaturze choromaniaków”, UŁ 
11.30-11.50: dyskusja
11.50-12.00: przerwa kawowa
12.00-12.20:dr hab. Aleksandra Chomiuk, Między geografią a polityką. O pewnym międzywojennym dyskursie krajoznawczym ,(UMCS)
12.20-12.40: dr Ewelina Radion, O doświadczeniu słuchania. Muzyka Szymanowskiego w prozie Lechonia i Iwaszkiewicza, (Uniwersytet Rzeszowski)
12.40-13.00: Prof. UWM Ewa Szczepkowska, Obraz dwudziestolecia międzywojennego we współczesnej polskiej powieści kryminalnej, (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
13.00-13.20: Dr Joanna Warońska, Świadomość teatralna Antoniego Słonimskiego zapisana w debiucie prozatorskim, (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Dyskusja: 13.20 – 13.40
13.40 – 14.00: Zamknięcie obrad i podsumowanie konferencji

 

 

Katedra Mediów i Badań Kulturowych IFP w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie organizuje w dniach 2–3 marca 2017 roku Ogólnopolską Konferencję Naukową „Proza dwudziestolecia międzywojennego z dzisiejszej perspektywy”. Celem konferencji jest spojrzenie na dorobek narracyjny międzywojnia w optyce najnowszych metod badawczych w literaturoznawstwie, antropologii i kulturoznawstwie oraz wskazanie, jakie dzieła odegrały istotną rolę w rozwoju literatury XX wieku i odeszły do lamusa historii, a jakie są aktualne i inspirujące do dzisiaj.
 
Podczas dyskusji eksperckiej w gronie specjalistów wytypowaliśmy niektóre zagadnienia godne rozważań, które przykładowo przytaczamy poniżej:
 • Dwudziestolecie międzywojenne – okres literacki wyznaczany przez dwa wydarzenia polityczne: odzyskanie niepodległości i tej niepodległości utratę (cezury wewnętrzne?);
 • Młodopolskie dziedzictwo literackie po roku 1918;
 • Przemiany w strukturze prozy narracyjnej (rozwój nauk psychologicznych, psychoanaliza Freuda);
 • Pytania o arcydzieła: „Ferdydurke” Gombrowicza, proza Schulza, „Sól ziemi” Wittlina;
 • Realizm, neorealizm lat trzydziestych, proza środowiskowa, proza o okresie dojrzewania;
 • Nowoczesność przeżywana po polsku: konteksty europejskie i światowe literatury międzywojennej (ujęte kulturowo; literatura wobec rzeczywistości swojego czasu i sztuki);
 • Głos krytyki literackiej: wybitne osobowości, formy, obiegi literackie;
 • Reportaż międzywojenny a współczesne teorie i metodologie badań literackich (np. badania postkolonialne);
 • Poszerzenie perspektywy odbiorczej : literatura popularna a kabaret, muzyka rozrywkowa, film i ich związki z literaturą dwudziestolecia;
 • Teorie gender a międzywojenna powieść psychologiczna;
 • Dziedzictwo dwudziestolecia a literatura polska po 1945 roku;
 • Syntezy dwudziestolecia;
 • Międzywojnie w Sieci;
 • Wydawnictwa współczesne wobec literatury dwudziestolecia.
To tylko niektóre, przykładowo podane tutaj tematy. Jesteśmy oczywiście zainteresowani każdą inną propozycją badawczą (związaną z tematyką konferencji). Liczymy na udział w tej konferencji literaturoznawców i kulturoznawców oraz antropologów i socjologów literatury zainteresowanych prozą dwudziestolecia międzywojennego.
 
Zgłoszenia wraz z podaniem tytułu referatu i krótkim abstraktem należy przesyłać do 15 czerwca 2016 roku na adres mailowy: agaogonowska@poczta.onet.pl z dopiskiem „Dwudziestolecie" – w tytule wiadomości.
 
Opłata konferencyjna wynosi 360 zł; należy ją uiścić do 15 grudnia 2016 roku na konto uczelni: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687 (po otrzymaniu od organizatorów informacji zwrotnej o zaakceptowaniu referatu do wygłoszenia). Planujemy wydanie książki pokonferencyjnej.
Obrady odbędą się w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie (ul. Podchorążych 2, V Pietro, Instytut Filologii Polskiej). Strona konferencji będzie dostępna pod adresem: http://badania-media.up.krakow.pl/index.php/pl/ (w zakładce; Dwudziestolecie Międzywojenne).
 
Serdecznie zapraszamy!
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska

Informacje

Zobacz także

23.01.2017

Historia i formy kobiecego pisania w Polsce – od średniowiecza do współczesności

Instytut Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie serdecznie zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową organizowaną przez Zakład Literatury Współczesnej i Teorii Literatury oraz Zakład Literatury Dawnej i XIX Wieku w Olsztynie.

21.06.2016

Światy Jana Kasprowicza. W 90-lecie śmierci Poety i 100-lecie wydania "Księgi ubogich"

11.05.2016

Być jak Byrscy. Pedagogika i edukacja teatralna, teatroterapia. Ogólnopolska konferencja naukowa dedykowana Irenie i Tadeuszowi Byrskim

ORGANIZATORZY: Pracownia Teatru, Filmu i Nowych Mediów Zakład Badań Kulturowych w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Kieleckie Towarzystwo Naukowe współpraca: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach PROGRAM:

15.02.2017

Współczesna literatura anglojęzyczna w Polsce

Szanowni Państwo,   W 2007 roku Katedra Literatury i Kultury Brytyjskiej Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowała pierwszą konferencję „Współczesna literatura brytyjska w Polsce” podczas której, w gronie literaturoznawców i przekładoznawców, wspólnie zastanawialiśmy się nad obrazem współczesnej literatury brytyjskiej i zjawisk jej towarzyszących w oczach polskiego odbiorcy.     Dziś, niemalże dekadę później, zapraszamy Państwa do udziału w drugiej edycji naszej konferencji. Tym razem jednak poszerzamy pole widzenia i proponujemy przyjrzeć się literaturze anglojęzycznej – brytyjskiej, amerykańskiej i literaturze byłych kolonii brytyjskich – w Polsce.     W ramach konferencji chcielibyśmy wspólnie zastanowić się, jak, w świetle zmian politycznych, społecznych i kulturowych, jakie zaszły przez ostatnie lata w Polsce Europie i na świecie, przedstawia się dziś obecność tych literatur w naszym kraju.     Czy dziś, gdy Polacy stanowią  największą grupę obcokrajowców w Wielkiej Brytanii, możemy mówić o wzmożonym zainteresowaniu brytyjskością i wzroście popularności literatury z Wysp Brytyjskich w Polsce? Czy „lista obecności” współczesnych pisarzy angielskich, szkockich i irlandzkich wzbogaciła się o nowe nazwiska?   Jak kulturowa i gospodarcza hegemonia Stanów Zjednoczonych wpływa  na funkcjonowanie mediów i rynku wydawniczego w Polsce?   Czy i jak literatura postkolonialna z byłych kolonii brytyjskich – Indii, krajów afrykańskich, Karaibów czy Australii i Nowej Zelandii – jest obecna w Polsce?   Głównymi zagadnieniami konferencji będą:

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.