Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 26.11.2018
Data wydarzenia: 30.11.2018 g.10:30 - 30.11.2018 g.14:00

„Wrocławskie Kolokwia Etnolingwistyczne 2"

Typ wydarzenia:
Seminarium
Miejscowość:
Wrocław

Pracownia Lingwistyki Antropologicznej IFP UWr organizuje Międzynarodowe seminarium naukowe na temat  świadomości językowej w ujęciu antropologiczno-kulturowym.

30 XI 2018, sala im. W. Nehringa (22

 

 

 

10.30 -  Powitanie uczestników seminarium – Prof. Marcin Cieński, Dziekan Wydziału Filologicznego UWr

10.35–10.50  Prof. Stanisław Cygan (UJK Kielce), W stronę świadomości językowej (wprowadzenie)

10.50-11.20 Prof. Miroslav Davlevič  (Uniwersytet Wileński), Sytuacja języka polskiego na Kresach północno-wschodnich. Litwa, Łotwa, Białoruś

11.20-11.35  Mgr Jacek Stasiorczyk  (IH UWr), Aspekt językowy kształtowania się tożsamości narodowych  na Litwie na przełomie XIX i XX wieku

11.35-12.05   Doc. Kinga Geben (Uniwersytet Wileński), Kulturolekt Polaków  litewskich

12.05-12.35 Dr Jerzy Kowalewski  (Lwowski Narodowy Uniwersytet im. I. Franki), Sytuacja języka polskiego na Ukrainie – świadomość – tożsamość - nauczanie

12.35–12.55 Dr Anna Burzyńska-Kamieniecka (IFP UWr), Świadomość językowa uczestników państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego (grupa ukraińska)

12.55-13.15 Dr Jan Kamieniecki (IFP UWr), U początków białoruskiej świadomości językowej („Katechizm nieświeski” Szymona Budnego)

13.15–13.45  Prof. Stanisław Cygan (UJK Kielce),  Z zagadnień świadomości językowej mieszkańców wsi końca XX i początku XXI wieku

13.45-14.00 Mgr Barbara Maj-Malinowska (UJK Kielce), Grzeczność akademicka w świadomości kieleckich studentów (wstępne wyniki badań)  

14.00 - Podsumowanie obrad i zamknięcie spotkania

 

 

 

 

 

 

Informacje

Adres:
Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera15b, 50-140 Wrocław, sala im. Nehringa
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.