Wybitne postacie prometeizmu. Henryk Józewski i jego spuścizna w 125. rocznicę urodzin

Konferencja
26 października 2017 - 28 października 2017

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy w Łucku

we współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Łucku

mają przyjemność zaprosić na VII konferencję prometejską „Wybitne postacie prometeizmu. Henryk Józewski i jego spuścizna w 125. rocznicę urodzin” (26-28 października 2017, Łuck).

Tegoroczny temat konferencji umieszczamy na szerokim tle zagadnień prometejskich. Nie wykluczamy poruszenia również innych tematów, ale to właśnie na tematy związane z postacią Henryka Józewskiego oraz relacji polsko-ukraińskich, czy sytuacji mniejszości narodowych oraz politycznej emigracji ukraińskiej w II RP, chcielibyśmy położyć główny nacisk.

Języki robocze konferencji: polski, angielski, ukraiński, rosyjski.

Termin nadsyłania zgłoszeń (tytuł wystąpienia, ok. jednostronicowy abstrakt, krótki biogram autora referatu) – 31 sierpnia 2017 r., na adres: studium2@uw.edu.pl.

Czas i miejsce konferencji: 26-28 października 2017 r., Biblioteka Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Lesi Ukrainki w Łucku.

Od uczestników nie pobieramy żadnych opłat konferencyjnych.

Wybrane referaty z konferencji mogą zostać opublikowane w wydawanych przez Studium Europy Wschodniej UW czasopismach: „Nowy Prometeusz” lub „Przegląd Wschodni”, bądź w wydawnictwach Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu w Łucku.

Do pobrania:

Zobacz także:

Szczegóły wydarzenia:

Organizatorzy:

Miejscowość: Łuck, Ukraina

Termin zgłaszania prelegentów: 30 sierpnia 2017 22:00

Słowa kluczowe: prometeizm, Józewski Henryk,

Data dodania wydarzenia: 6 września 2017; 11:35

* *

Nie mogę uzyskać dostępu
do swojego konta
Pomoc

utwórz konto