Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 26.10.2017 - 28.10.2017
Added on: 06.09.2017

Wybitne postacie prometeizmu. Henryk Józewski i jego spuścizna w 125. rocznicę urodzin

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy w Łucku

we współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Łucku

mają przyjemność zaprosić na VII konferencję prometejską „Wybitne postacie prometeizmu. Henryk Józewski i jego spuścizna w 125. rocznicę urodzin” (26-28 października 2017, Łuck).

Tegoroczny temat konferencji umieszczamy na szerokim tle zagadnień prometejskich. Nie wykluczamy poruszenia również innych tematów, ale to właśnie na tematy związane z postacią Henryka Józewskiego oraz relacji polsko-ukraińskich, czy sytuacji mniejszości narodowych oraz politycznej emigracji ukraińskiej w II RP, chcielibyśmy położyć główny nacisk.

Języki robocze konferencji: polski, angielski, ukraiński, rosyjski.

Termin nadsyłania zgłoszeń (tytuł wystąpienia, ok. jednostronicowy abstrakt, krótki biogram autora referatu) – 31 sierpnia 2017 r., na adres: studium2@uw.edu.pl.

Czas i miejsce konferencji: 26-28 października 2017 r., Biblioteka Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Lesi Ukrainki w Łucku.

Od uczestników nie pobieramy żadnych opłat konferencyjnych.

Wybrane referaty z konferencji mogą zostać opublikowane w wydawanych przez Studium Europy Wschodniej UW czasopismach: „Nowy Prometeusz” lub „Przegląd Wschodni”, bądź w wydawnictwach Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu w Łucku.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.