Polish Studies Bulletin
Date of the event: 09.10.2017
Added on: 07.10.2017

Otwarte spotkanie z cyklu "Tour de Polonistyka" w Łucku

Zapraszamy Państwa na Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku, gdzie 9 października odbędzie się otwarte spotkanie z cyklu "Tour de Polonistyka". To nasza pierwsza wizyta na polonistyce poza granicami Polski.

O powstaniu, celach, roli, sposobach działania, możliwościach i perspektywach rozwoju „Biuletynu Polonistycznego” opowiedzą: Olga Zakolska, Przemysław Górecki i Piotr Bordzoł.

Instytut Polski na Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku to instytut informacyjno-badawczy, nakierowany na rozwój różnorodnych form współpracy polsko-ukraińskiej we wszystkich dziedzinach społecznych. Celem działalności Instytutu jest m.in. rozpowszechnianie różnorodnych informacji o Polsce, poszerzanie kontaktów polsko-ukraińskich, a także zbiór i systematyzacja informacji o Polsce mająca na celu zacieśnianie współpracy pomiędzy naukowcami, studentami, uczniami, przedsiębiorcami, politykami i turystami obu krajów.

Spotkania z cyklu "Tour de Polonistyka" są otwarte dla badaczy, studentów, uczniów i wszystkich zainteresowanych.

Podczas spotkań:

  • omówimy sposób działania, dostępne funkcjonalności, możliwości i perspektywy rozwoju "Biuletynu Polonistycznego",
  • zaprezentujemy goszczący nas wydział/instytucję na przykładzie informacji zawartych w "Biuletynie Polonistycznym",
  • przedstawimy osobę Redaktora-koordynatora,
  • zaprosimy Państwa do rozmowy, wysłuchamy uwag i odpowiemy na pytania.

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.