Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 05.05.2019
Termin nadsyłania zgłoszeń: 25.05.2019

Doktorant - stypendysta

Miejscowości:
Warszawa
Dziedziny:
językoznawstwo

Wymagania:

• stopień magistra i status doktoranta;
• znajomość języka angielskiego i czeskiego;
• znajomość polskich i słowiańskich korpusów językowych;
• zainteresowanie tematyką projektu: aspektem czasownika.

Opis zadań:

• Wypełnianie tabeli własności aspektowych czasowników w polszczyźnie w porównaniu z czasownikami czeskimi.
• Pomoc w tworzeniu równoległego korpusu polsko-niemieckiego.
• Anotacja wartości i funkcji aspektowych w korpusie.
• Badania ankietowe interpretacji aspektu w tekstach prawnych.
• Współpraca z niemieckim, czeskim i rosyjskim zespołem projektu, aktywny udział we wspólnych sympozjach i warsztatach.

Typ konkursu NCN: BEETHOVEN – HS
Termin składania ofert: 25 maja 2019, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

1500 (tysiąc pięćset) PLN miesięcznie przez 18 miesięcy od 1.7.2019

Praca w projekcie Beethoven 2 „Rozwój polskiego systemu aspektowego w ostatnich 250 latach na tle języków sąsiednich”

Dodatkowe informacje:

Pod adresem kierownika projektu m.lazinski@uw.edu.pl prosimy złożyć: 
• życiorys i list motywacyjny;
• dyplom ukończenia studiów;
• wykaz publikacji;
• potwierdzenie innych kwalifikacji lub staży naukowych.

Informacje

Słowa kluczowe:

Zobacz także

13.03.2019

Doktorant stypendysta

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które odpowiadają następującym kryteriom: • uzyskały tytuł zawodowy magistra w dziedzinie językoznawstwa lub kulturoznawstwa i status studenta studiów doktoranckich (III stopnia) lub status studenta studiów magisterskich w dziedzinie językoznawstwa lub kulturoznawstwa, • mają znajomość zagadnień związanych z etnolingwistycznymi uwarunkowaniami praktyk językowych na polsko-czeskim pograniczu, • posiadają doświadczenie w prowadzeniu badań nad krajobrazem kulturowo-językowym oraz co najmniej jedną publikację na ten temat (lub materiał zgłoszony do druku) w dorobku naukowym, • są gotowe wykonywać powierzone zadania samodzielnie, odpowiedzialnie, rzetelnie i terminowo, • są gotowe napisać pracę doktorską związaną z prowadzonymi w projekcie badaniami nad krajobrazem językowym polsko-czeskiego pogranicza pod promotorstwem kierownika projektu.

27.09.2018

Doktorant w Pracowni Metodologicznej Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

Wymagania: - ukończone studia wyższe w zakresie filologii polskiej lub neofilologii, - znajomość języka angielskiego, - biegłość w zakresie gramatyki języka angielskiego i polskiego, znajomość formalnego opisu gramatyk współczesnych, - znajomość metod kwantytatywnych stosowanych w stylometrii, - znajomość języków programowania związanych z analizą danych, w szczególności języków Python i R, - znajomość metod i narzędzi analizy danych i analizy sieciowej (np. pakietów do topic modelling, pakietów TidyText i Gephi), - znajomość technik wizualizacji danych, - od doktoranta oczekuje się ponadto pełnego zaangażowania czasowego w realizację projektu. Dodatkowymi atutami będą: - wykształcenie związane z tematyką projektu, - udział w szkołach letnich związanych z metodami analizy danych.

27.09.2018

Doktorant w Instytucie Języka Polskiego PAN (Kraków)

Wymagania: - ukończone studia wyższe w zakresie filologii polskiej lub neofilologii, - znajomość języka angielskiego, - biegłość w zakresie gramatyki języka angielskiego i polskiego, znajomość formalnego opisu gramatyk współczesnych, - znajomość metod kwantytatywnych stosowanych w stylometrii, - znajomość języków programowania związanych z analizą danych, w szczególności języków Python i R, - znajomość metod i narzędzi analizy danych i analizy sieciowej (np. pakietów do topic modelling, pakietów TidyText i Gephi), - znajomość technik wizualizacji danych, - od doktoranta oczekuje się ponadto pełnego zaangażowania czasowego w realizację projektu. Dodatkowymi atutami będą: - wykształcenie związane z tematyką projektu, - udział w szkołach letnich związanych z metodami analizy danych. 

05.06.2018

Stażysta w Polsko-Czeskim Towarzystwie Naukowym

Uczestnictwo (do uzgodnienia) w  zadaniach i projektach  realizowanych przez Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.