Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 05.06.2018
Termin nadsyłania zgłoszeń: 20.06.2018

Stażysta w Polsko-Czeskim Towarzystwie Naukowym

Miejscowości:
Wrocław
Dziedziny:
edukacja

Uczestnictwo (do uzgodnienia) w  zadaniach i projektach  realizowanych przez Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe

Uczestnictwo (do uzgodnienia) w następujących zadaniach i projektach:

1/ Utworzenie i prowadzenie strony internetowej

2/ Międzynarodowa sieć muzeów domowych

3/ Prace polsko-czeskiego zespołu ds analizy podręczników szkolnych, zwłaszcza pod kątem kształtowania obrazu sąsiada

4/ Przygotowanie II Kongresu Czechoznawstwa Polskiego

5/ Prowadzenie bazy danych czechoznawstwa polskiego

6/ Dziedzictwo kulturowe ziemi kłodzkiej 7/ Program jubileuszowy 100-lecia odrodzenia państwowości polskiej i czeskiej

Wymagania

1/ Wykształcenie co najmniej policealne (preferowany profil: filologia, historia, etnografia, nauki polityczne)

2/ Zainteresowania międzynarodową współpracą kulturalną i/lub naukową, zwłaszcza z Republiką Czeską i Słowacją

3/ Znajomość podstawowych programów komputerowych

Oferujemy

1/ Poznanie podstaw organizacji międzynarodowych imprez kulturalnych i naukowych

2/ Orientacja w praktycznych zagadnieniach współpracy polsko-czeskiej i polsko-słowackiej (instytucje, kontakty osobiste itd.)

3/ Poznanie podstawowych cech specyficznych kultury czeskiej i słowackiej (zwłaszcza kontrastowych wobec polskiej)

4/ Poznanie celów i sposobów działania organizacji pozarządowych, w tym pozyskiwania środków finansowych

Warunki aplikowania

aplikacja drogą e-mailową na adres: pcztn@wp.pl możliwość szczegółowszych informacji: tel. 695-919-768

Informacje

Słowa kluczowe:

Zobacz także

05.05.2019

Doktorant - stypendysta

Wymagania: • stopień magistra i status doktoranta; • znajomość języka angielskiego i czeskiego; • znajomość polskich i słowiańskich korpusów językowych; • zainteresowanie tematyką projektu: aspektem czasownika.

13.03.2019

Doktorant stypendysta

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które odpowiadają następującym kryteriom: • uzyskały tytuł zawodowy magistra w dziedzinie językoznawstwa lub kulturoznawstwa i status studenta studiów doktoranckich (III stopnia) lub status studenta studiów magisterskich w dziedzinie językoznawstwa lub kulturoznawstwa, • mają znajomość zagadnień związanych z etnolingwistycznymi uwarunkowaniami praktyk językowych na polsko-czeskim pograniczu, • posiadają doświadczenie w prowadzeniu badań nad krajobrazem kulturowo-językowym oraz co najmniej jedną publikację na ten temat (lub materiał zgłoszony do druku) w dorobku naukowym, • są gotowe wykonywać powierzone zadania samodzielnie, odpowiedzialnie, rzetelnie i terminowo, • są gotowe napisać pracę doktorską związaną z prowadzonymi w projekcie badaniami nad krajobrazem językowym polsko-czeskiego pogranicza pod promotorstwem kierownika projektu.

22.06.2016

Adiunkt na Wydziale Filologiczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego,

Wymagania jakie powinien spełniać kandydat:

06.03.2016

Adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej w Zakładzie Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Wymagania wobec kandydata: 1. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, specjalność historia literatury polskiej; 2. Udokumentowany dorobek naukowy z zakresu historii literatury polskiej, zwłaszcza literatury polskiej XIX i XX wieku oraz w zakresie tradycji romantycznych literatury XX i XXI wieku; 3. Znaczące doświadczenie dydaktyczne; 4. Bardzo wysoką ocenę dotychczasowej pracy dydaktycznej 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.