Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 05.06.2018
Deadline for submitting applications: 20.06.2018

Stażysta w Polsko-Czeskim Towarzystwie Naukowym

Cities/towns:
Wrocław
Fields:
edukacja

Uczestnictwo (do uzgodnienia) w  zadaniach i projektach  realizowanych przez Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe

Uczestnictwo (do uzgodnienia) w następujących zadaniach i projektach:

1/ Utworzenie i prowadzenie strony internetowej

2/ Międzynarodowa sieć muzeów domowych

3/ Prace polsko-czeskiego zespołu ds analizy podręczników szkolnych, zwłaszcza pod kątem kształtowania obrazu sąsiada

4/ Przygotowanie II Kongresu Czechoznawstwa Polskiego

5/ Prowadzenie bazy danych czechoznawstwa polskiego

6/ Dziedzictwo kulturowe ziemi kłodzkiej 7/ Program jubileuszowy 100-lecia odrodzenia państwowości polskiej i czeskiej

Wymagania

1/ Wykształcenie co najmniej policealne (preferowany profil: filologia, historia, etnografia, nauki polityczne)

2/ Zainteresowania międzynarodową współpracą kulturalną i/lub naukową, zwłaszcza z Republiką Czeską i Słowacją

3/ Znajomość podstawowych programów komputerowych

Oferujemy

1/ Poznanie podstaw organizacji międzynarodowych imprez kulturalnych i naukowych

2/ Orientacja w praktycznych zagadnieniach współpracy polsko-czeskiej i polsko-słowackiej (instytucje, kontakty osobiste itd.)

3/ Poznanie podstawowych cech specyficznych kultury czeskiej i słowackiej (zwłaszcza kontrastowych wobec polskiej)

4/ Poznanie celów i sposobów działania organizacji pozarządowych, w tym pozyskiwania środków finansowych

Warunki aplikowania

aplikacja drogą e-mailową na adres: pcztn@wp.pl możliwość szczegółowszych informacji: tel. 695-919-768

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.