Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 05.05.2019
Deadline for submitting applications: 25.05.2019

Doktorant - stypendysta

Cities/towns:
Warszawa
Fields:
językoznawstwo

Wymagania:

• stopień magistra i status doktoranta;
• znajomość języka angielskiego i czeskiego;
• znajomość polskich i słowiańskich korpusów językowych;
• zainteresowanie tematyką projektu: aspektem czasownika.

Opis zadań:

• Wypełnianie tabeli własności aspektowych czasowników w polszczyźnie w porównaniu z czasownikami czeskimi.
• Pomoc w tworzeniu równoległego korpusu polsko-niemieckiego.
• Anotacja wartości i funkcji aspektowych w korpusie.
• Badania ankietowe interpretacji aspektu w tekstach prawnych.
• Współpraca z niemieckim, czeskim i rosyjskim zespołem projektu, aktywny udział we wspólnych sympozjach i warsztatach.

Typ konkursu NCN: BEETHOVEN – HS
Termin składania ofert: 25 maja 2019, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

1500 (tysiąc pięćset) PLN miesięcznie przez 18 miesięcy od 1.7.2019

Praca w projekcie Beethoven 2 „Rozwój polskiego systemu aspektowego w ostatnich 250 latach na tle języków sąsiednich”

Dodatkowe informacje:

Pod adresem kierownika projektu m.lazinski@uw.edu.pl prosimy złożyć: 
• życiorys i list motywacyjny;
• dyplom ukończenia studiów;
• wykaz publikacji;
• potwierdzenie innych kwalifikacji lub staży naukowych.

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.