Biuletyn Polonistyczny

Nowość wydawnicza

Data dodania: 23.01.2021
Literaturoznawstwo

Czytanie miasta. Bielsko-Biała jako kulturowy palimpsest

Autor/Redaktor:
Wydawnictwo::
ISBN:
978-83-65182-42-5

Pod redakcją Marka Bernackiego i Roberta Pysza; recenzja wydawnicza: prof. dr hab. Tomasz Stępień.

Współautorami tomu są znani bielscy historycy, historycy sztuki i archeolodzy: prof. Ewa Chojecka, dr Ewa Janoszek, dr hab. Aleksandra Giełdoń-Paszek, dr Bogusław Chorąży, mgr Bożena Chorąży, pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH: prof. dr hab. Anna Węgrzyniak, dr hab. Barbara Tomalak, dr hab. Ernest Zawada, dr hab. Marek Bernacki, dr Angelika Matuszek oraz studenci filologii polskiej w ATH: Paulina Żmijowska, Karolina Kolasa, Karolina Wrona i Krzysztof Babicki. Ważną funkcję pełnią w strukturze książki artykuły członków Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Historycznego (poza wcześniej wymienionymi osobami – również Jakuba Krajewskiego), a także: Iwony Kusak, kierowniczki Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz, Magdaleny Legendź, krytyka teatralnego, laureatki Ikara za rok 2014, Janusza Berka, nauczyciela i wicedyrektora w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej, oraz Moniki Serafin, pracownika Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków” w Górkach Wielkich.


„Przedstawioną do recenzji książkę uważam za niezwykle cenną inicjatywę wydawniczą, pierwszy tekstowo zmaterializowany efekt działań zmierzających do integracji środowiska humanistycznego Bielska-Białej, do tworzenia/współtworzenia tożsamości kulturowej naszego miasta. To kolejny etap wrastania bielskiej humanistyki uniwersyteckiej w dialog między reprezentantami różnych instytucji kultury i edukacji w naszym regionie. (...) Sądzę, że projektowana książka mieści się w nurcie badań „małej historii", w nurcie dobrze pojmowanego regionalizmu i może zaciekawić nie tylko lokalnych patriotów. (...)"
(Z recenzji prof. dr. hab. Tomasza Stępnia)

Spis treści

Marek Bernacki, Robert Pysz Bielsko-Biała jako kulturowy palimpsest.................. 7
Ewa Chojecka Bielsko i Biała – miejsca wielorakich pamięci...................................9
Bożena i Bogusław Chorążowie Z badań nad średniowiecznymi i renesansowymi kaflami piecowymi odkrytymi na zamku w Bielsku.....24
Ewa Janoszek Ile jest Wiednia w małym Wiedniu? O twórcach znad Dunaju w architekturze i sztuce Bielska-Białej...............44
Monika Serafin Aby przypomnieć Zapomniane – przedwojenny ośrodek harcerski w Górkach Wielkich...................................63
Paulina Żmijowska Social media jako przestrzeń wspierająca ratowanie dziedzictwa kulturowego – na przykładzie ośrodka harcerskiego w Górkach Wielkich...73
Janusz Berek, Angelika Matuszek O szkolnictwie zawodowym miasta Bielsko-Biała.....82
Iwona Kusak Kultura a rozwój lokalny..............................................................................99
Jakub Krajewski Obiekty rekreacyjno-sportowe w Cygańskim Lesie..............................109
Anna Węgrzyniak Taniec pod Czantorią. O liryce Jerzego Kronholda...........................119
Barbara Tomalak Gola – Gałczyński. Model miłości w poezji teraz i 50 lat temu.............136
Magdalena Legendź Na drodze do współtworzenia teatralnych zjawisk, czyli jak teatr skorzystał z odzyskanej wolności..........147
Aleksandra Giełdoń-Paszek Grafika w środowisku bielskim. Przegląd współczesnych postaw i tendencji na tle tradycji gatunku....161
Ernest Zawada Okiem kuratora – prezentacja działań wystawienniczych Galerii Akademickiej ATH.............................................173
Karolina Kolasa, Karolina Wrona, Krzysztof Babicki Gajdoszowanie – zanikająca kultura ludowa Beskidu Śląskiego i Żywieckiego....181
Marek Bernacki Pomniki i tablice pamiątkowe w Bielsku-Białej. Próba typologii............191
Indeks osobowy......................................................................211

Informacje

Rok publikacji:
2016
Strony:
220
Słowa kluczowe:
Data dodania:
23 stycznia 2021; 16:21 (Mariola Wilczak)
Data edycji:
23 stycznia 2021; 18:38 (Mariola Wilczak)

Zobacz także

23.01.2021
Inne

Reformacja z perspektywy Bielska i Białej

Autor/Redaktor: Aleksandra Ewa Banot, Ewelina Gajewska, Tomasz Markiewka

Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2018.

15.12.2021
Literaturoznawstwo

Bielsko-Biała: małe centrum świata

Autor/Redaktor: Marek Bernacki

Prof. Anna Węgrzyniak w recenzji wydawniczej książki Marka Bernackiego Bielsko-Biała: małe centrum świata nazwała ją „intelektualną biografią bielszczanina, który przedstawia odbiorcy „miłosny” związek z rodzinnym miastem.

06.12.2020
Językoznawstwo

Chrześcijańskie dziedzictwo imiennicze utrwalone w nazwiskach mieszkańców Bielska Podlaskiego, Hajnówki i Siemiatycz

Autor/Redaktor:

Kategoria: Filologia Autorzy: Michał Mordań Rok wydania: 2019 Numer ISBN: 978-83-7431-591-3 Liczba stron: 315 Format: B5, oprawa twarda Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku

22.06.2020
Literaturoznawstwo

Peryferie Miłosza. Nieznane konteksty, glosy, nowe rozpoznania

Autor/Redaktor: Marek Bernacki

W Wydawnictwie Naukowym ATH w Bielsku-Białej ukazała się praca zbiorowa Peryferie Miłosza. Nieznane konteksty, glosy, nowe rozpoznania pod red. naukową Marka Bernackiego. Książka, przygotowana we współpracy z Ośrodkiem Badań nad Twórczością Czesława Miłosza Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, powstała w ramach zespołowego zadania badawczego realizowanego w latach 2019-2020 na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH w dyscyplinie naukowej literaturoznawstwo.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.