Biuletyn Polonistyczny

Nowość wydawnicza

Data dodania: 24.11.2018
Językoznawstwo

Komunikacja wczoraj i dziś

Autor/Redaktor:
ISBN:
978-83-947032-4-0

Publikacja jest owocem dwóch konferencji naukowych zorganizowanych w dniach 17 i 18 maja 2017 roku przez działające w PWSZ w Tarnowie Studenckie Koło Naukowe Polonistów. Pierwsza - filmoznawcza - poświęcona została twórczości Andrzeja Wajdy, druga (języko- i medioznawcza) - szeroko pojętej komunikacji.

Cechą rozpoznawczą tomu jest jego polifoniczność i interdyscyplinarność, będąca pochodną zróżnicowania zainteresowań uczestników obu konferencji. Wśród opublikowanych referatów dominują te poświęcone społecznym kontekstom komunikacji, przy czym uwzględniono różnorodne relacje i sytuacje komunikacyjne. Przedmiotem analiz stały się kwestie: strategii komunikacyjnych realizowanych w administracji państwowej i przepływu informacji między urzędnikami a obywatelami, różnic kulturowych i ich następstw w relacji pielęgniarka - pacjent, komunikacyjnych uwarunkowań efektywności terapeutycznej w kontakcie psycholog - klient, nowoczesnych technologii w biznesie oraz mobbingu i dyskryminacji w relacjach zawodowych jako konsekwencji zaburzeń w komunikacji, a także idea porozumiewania się bez przemocy i kod aparycyjny. Osobno potraktowano zagadnienia komunikacji w edukacji: wczesnoszkolnej i ekologicznej. W tomie znalazły się również artykuły skoncentrowane na specyfice określonych form i gatunków tekstów kultury (opis spektaklu a sceniczna realizacja przedstawienia, prasa drukowana, reklama, twit, komunikaty werbalne i niewerbalne w portalach społecznościowych), w tym na komunikacji będącej tematem literackim. Intertekstualny charakter związków literatury, filmu i muzyki podkreślono w artykułach na temat twórczości Andrzeja Wajdy i Wojciecha Kilara. Z kolei z perspektywy językoznawczej omówiono słownicwo gwarowe studentów PWSZ w Tarnowie, język opozycji politycznej w Internecie oraz galicyzmy z dziedziny mody w języku polskim. 

Spis treści

Przedmowa

Bartłomiej Abram – Wszyscy jesteśmy podrywani – o mitach, którymi uwodzą nas reklamy

Adriana Bajorek, Tomasz Pancer – Nowoczesne technologie komunikacji wykorzystywane w biznesie

Karolina Biernat, Aleksandra Kaczyńska, Natalia Kozicka, Wioletta Wydro – "Podziwiam Twoją intuicję, Twoją twórczość, wszystko to, co sprawiło, że moje opowiadane stało się Twoim filmem", czyli Panny z Wilka oczami Andrzeja Wajdy

Piotr Boruch, Piotr Nadolnik, Monika Sacha – Słownictwo gwarowe studentów PWSZ w Tarnowie

Iwona Chwistek – Rola, ochrona i zagrożenia obszarów bagiennych i podmokłych, a świadomość ekologiczna w komunikacji międzyludzkiej

Aleksandra Ciochoń, Barbara Hałacińska, Magdalena Nowak – Komunikacja werbalna i niewerbalna w edukacji wczesnoszkolnej

Sebastian Czerw – Jak ćwierka polska opozycja? – analiza jzyka polskiej opozycji politycznej w sieci na podstawie serwisu mikroblogowego Twitter

Aleksandra Karyś, Karina Strzelczyk, Patrycja Gołuch – Komunikacja w relacji psycholog – klient. Poprawne porozumiewanie kluczem do efektywnej pomocy

Gabriela Jabłońska, Anna Gruszczyńska – Komunikacja poprzez modę ze szczyptą języka francuskiego

Jolanta Jasielec – O sowach i nie tylko – komuikacyjna odległość w septologii J. K. Rowling

Mariusz Klich, Patrycja Boryczko, Anna Ciurej, Mariusz Korczak, Magalena Maślanka, Marzena Potempa, Natalia Stawarz, Artur Tomasiewicz – Edukacja ekologiczna jako skuteczne narzędzie komunikacyjne – analiza wiedzy o ochronie środowiska wśród młodzieży z Tarnowa i okolic

Klaudia Kuraś – "Od pięciu lat prowadzę bloga" – o komunikacji w procesie nawiązywania współpracy barterowej (reklama za produkt) na przykładzie e-maili i wiadomości

Maria Łazarz – Komunikacja medialna i wizerunkowa na przykładzie Czasopisma Studentów PWSZ w Tarnowie

Katarzyna Mierzwa, Krzysztof Przybylski, Dariusz Oleksowiz, Paweł Nowak – Muzyka Wojciecha Kilara do filmów Andrzeja Wajdy. Wojciech Kilar i Andrzej Wajda – współpraca

Ryszard Nejman – Komunikacja urząd – obywatel na przykładzie praktyki partycypacyjnej JST

Justyna Ryba, Joanna Sikora, Monika Smutek – Pielęgniarki obec różnic kulturowych

Szymon Szczęch – Być albo nie być, czyli refleksja nad komunikacją w teatrze

Justyna Wątroba – Wyrażanie emocji na portalach społecznościowych

Marcin Wcisło – Zaburzenia w komunikacji interpersonalnej a zawisko mobbingu i dyskryminacji

Anna Zimoń – Prośba czy żądanie, czyli kilka słów o tym, jak rozmawiać w dzisiejszym świecie, by się porozumieć z korzyścią dla obu stron 

 

 

Zobacz także

17.05.2019
Językoznawstwo

„Estetyka językowa w komunikowaniu. Prace dedykowane Profesorowi Marianowi Bugajskiemu”

Autor/Redaktor: Monika Katarzyna Kaczor, Magdalena Steciąg

Tom „Estetyka językowa w komunikowaniu” jest kontynuacją cyklu poświęconego zagadnieniom związanym z szeroko rozumianą komunikacją językową, który został przed dekadą zainicjowany w Zakładzie Komunikacji Językowej Uniwersytetu Zielonogórskiego refleksją nad normą w komunikowaniu (Norma a komunikacja, Wrocław 2009). (...)

11.04.2018
Językoznawstwo

Kreatywność językowa w literaturze i mediach

Autor/Redaktor: Bartłomiej Cieśla, Magdalena Pietrzak

Niniejszy tom jest kontynuacją rozważań podjętych w poprzednich książkach z cyklu poświęconego oryginalności słownej, takich jak: Kreatywność językowa w komunikowaniu (się) i Kreatywność językowa w przestrzeni medialnejoraz Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej.

27.11.2018
Inne

Visuality from Intercultural Perspectives. Technology of Images in Communication, Art and Social Sciences

Autor/Redaktor: Michael Fleming, Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz

Zapraszamy do lektury pierwszej monografii wydanej w ramach projektu TICASS, która prezentuje wstępne rezultaty współpracy badawczej w projekcie finansowanym przez Komisje Europejską w Horyzont 2020. Książka rozwija rozumienie funkcjonowania przestrzeni wizualnej w różnych miejscach i kulturach oraz wskazuje jak różne formy wizualnej alfabetyzacji kształtują komunikację wewnątrz i pomiędzy społecznościami.  

21.04.2018
Literaturoznawstwo

Biblia w dramacie

Autor/Redaktor: Edward Jakiel

Na początku kwietnia ukazała się w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego czwarta już księga pokonferencyjna na temat obecności Biblii w polskiej literaturze.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.