Polish Studies Bulletin

New release

Added on: 24.11.2018
Linguistics

Komunikacja wczoraj i dziś

Author/Editor:
ISBN:
978-83-947032-4-0

Publikacja jest owocem dwóch konferencji naukowych zorganizowanych w dniach 17 i 18 maja 2017 roku przez działające w PWSZ w Tarnowie Studenckie Koło Naukowe Polonistów. Pierwsza - filmoznawcza - poświęcona została twórczości Andrzeja Wajdy, druga (języko- i medioznawcza) - szeroko pojętej komunikacji.

Cechą rozpoznawczą tomu jest jego polifoniczność i interdyscyplinarność, będąca pochodną zróżnicowania zainteresowań uczestników obu konferencji. Wśród opublikowanych referatów dominują te poświęcone społecznym kontekstom komunikacji, przy czym uwzględniono różnorodne relacje i sytuacje komunikacyjne. Przedmiotem analiz stały się kwestie: strategii komunikacyjnych realizowanych w administracji państwowej i przepływu informacji między urzędnikami a obywatelami, różnic kulturowych i ich następstw w relacji pielęgniarka - pacjent, komunikacyjnych uwarunkowań efektywności terapeutycznej w kontakcie psycholog - klient, nowoczesnych technologii w biznesie oraz mobbingu i dyskryminacji w relacjach zawodowych jako konsekwencji zaburzeń w komunikacji, a także idea porozumiewania się bez przemocy i kod aparycyjny. Osobno potraktowano zagadnienia komunikacji w edukacji: wczesnoszkolnej i ekologicznej. W tomie znalazły się również artykuły skoncentrowane na specyfice określonych form i gatunków tekstów kultury (opis spektaklu a sceniczna realizacja przedstawienia, prasa drukowana, reklama, twit, komunikaty werbalne i niewerbalne w portalach społecznościowych), w tym na komunikacji będącej tematem literackim. Intertekstualny charakter związków literatury, filmu i muzyki podkreślono w artykułach na temat twórczości Andrzeja Wajdy i Wojciecha Kilara. Z kolei z perspektywy językoznawczej omówiono słownicwo gwarowe studentów PWSZ w Tarnowie, język opozycji politycznej w Internecie oraz galicyzmy z dziedziny mody w języku polskim. 

List of contents

Przedmowa

Bartłomiej Abram – Wszyscy jesteśmy podrywani – o mitach, którymi uwodzą nas reklamy

Adriana Bajorek, Tomasz Pancer – Nowoczesne technologie komunikacji wykorzystywane w biznesie

Karolina Biernat, Aleksandra Kaczyńska, Natalia Kozicka, Wioletta Wydro – "Podziwiam Twoją intuicję, Twoją twórczość, wszystko to, co sprawiło, że moje opowiadane stało się Twoim filmem", czyli Panny z Wilka oczami Andrzeja Wajdy

Piotr Boruch, Piotr Nadolnik, Monika Sacha – Słownictwo gwarowe studentów PWSZ w Tarnowie

Iwona Chwistek – Rola, ochrona i zagrożenia obszarów bagiennych i podmokłych, a świadomość ekologiczna w komunikacji międzyludzkiej

Aleksandra Ciochoń, Barbara Hałacińska, Magdalena Nowak – Komunikacja werbalna i niewerbalna w edukacji wczesnoszkolnej

Sebastian Czerw – Jak ćwierka polska opozycja? – analiza jzyka polskiej opozycji politycznej w sieci na podstawie serwisu mikroblogowego Twitter

Aleksandra Karyś, Karina Strzelczyk, Patrycja Gołuch – Komunikacja w relacji psycholog – klient. Poprawne porozumiewanie kluczem do efektywnej pomocy

Gabriela Jabłońska, Anna Gruszczyńska – Komunikacja poprzez modę ze szczyptą języka francuskiego

Jolanta Jasielec – O sowach i nie tylko – komuikacyjna odległość w septologii J. K. Rowling

Mariusz Klich, Patrycja Boryczko, Anna Ciurej, Mariusz Korczak, Magalena Maślanka, Marzena Potempa, Natalia Stawarz, Artur Tomasiewicz – Edukacja ekologiczna jako skuteczne narzędzie komunikacyjne – analiza wiedzy o ochronie środowiska wśród młodzieży z Tarnowa i okolic

Klaudia Kuraś – "Od pięciu lat prowadzę bloga" – o komunikacji w procesie nawiązywania współpracy barterowej (reklama za produkt) na przykładzie e-maili i wiadomości

Maria Łazarz – Komunikacja medialna i wizerunkowa na przykładzie Czasopisma Studentów PWSZ w Tarnowie

Katarzyna Mierzwa, Krzysztof Przybylski, Dariusz Oleksowiz, Paweł Nowak – Muzyka Wojciecha Kilara do filmów Andrzeja Wajdy. Wojciech Kilar i Andrzej Wajda – współpraca

Ryszard Nejman – Komunikacja urząd – obywatel na przykładzie praktyki partycypacyjnej JST

Justyna Ryba, Joanna Sikora, Monika Smutek – Pielęgniarki obec różnic kulturowych

Szymon Szczęch – Być albo nie być, czyli refleksja nad komunikacją w teatrze

Justyna Wątroba – Wyrażanie emocji na portalach społecznościowych

Marcin Wcisło – Zaburzenia w komunikacji interpersonalnej a zawisko mobbingu i dyskryminacji

Anna Zimoń – Prośba czy żądanie, czyli kilka słów o tym, jak rozmawiać w dzisiejszym świecie, by się porozumieć z korzyścią dla obu stron 

 

 

See also

17.05.2019
Linguistics

„Estetyka językowa w komunikowaniu. Prace dedykowane Profesorowi Marianowi Bugajskiemu”

Author/Editor: Monika Katarzyna Kaczor, Magdalena Steciąg

Tom „Estetyka językowa w komunikowaniu” jest kontynuacją cyklu poświęconego zagadnieniom związanym z szeroko rozumianą komunikacją językową, który został przed dekadą zainicjowany w Zakładzie Komunikacji Językowej Uniwersytetu Zielonogórskiego refleksją nad normą w komunikowaniu (Norma a komunikacja, Wrocław 2009). (...)

11.04.2018
Linguistics

Kreatywność językowa w literaturze i mediach

Author/Editor: Bartłomiej Cieśla, Magdalena Pietrzak

Niniejszy tom jest kontynuacją rozważań podjętych w poprzednich książkach z cyklu poświęconego oryginalności słownej, takich jak: Kreatywność językowa w komunikowaniu (się) i Kreatywność językowa w przestrzeni medialnejoraz Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej.

27.11.2018
Others

Visuality from Intercultural Perspectives. Technology of Images in Communication, Art and Social Sciences

Author/Editor: Michael Fleming, Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz

Zapraszamy do lektury pierwszej monografii wydanej w ramach projektu TICASS, która prezentuje wstępne rezultaty współpracy badawczej w projekcie finansowanym przez Komisje Europejską w Horyzont 2020. Książka rozwija rozumienie funkcjonowania przestrzeni wizualnej w różnych miejscach i kulturach oraz wskazuje jak różne formy wizualnej alfabetyzacji kształtują komunikację wewnątrz i pomiędzy społecznościami.  

21.04.2018
Literature studies

Biblia w dramacie

Author/Editor: Edward Jakiel

Na początku kwietnia ukazała się w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego czwarta już księga pokonferencyjna na temat obecności Biblii w polskiej literaturze.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.