Biuletyn Polonistyczny

Nowość wydawnicza

Data dodania: 07.09.2022
Językoznawstwo

Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2022:Bliskie otoczenie człowieka. Leksyka, teksty, dyskursy

Oddawany do rąk Czytelników tom gromadzi artykuły powiązane motywem bliskiego otoczenia człowieka, rozumianego zarówno w wymiarze przestrzennym, jak i społecznym.

Doświadczenie przestrzeni jest codziennym i powszechnym składnikiem ludzkiego świata. Szczególne znaczenie ma najbliższe otoczenie człowieka: przestrzeń zamknięta, oswojona, centrum ustalonych wartości, czyli to, co Yi-Fu Tuan określa jako miejsce. Rozróżnienie na miejsce i przestrzeń pozwala zwrócić uwagę nie tylko na ich fizykalne aspekty, ale także na  wynikające z tej opozycji kategorie, jak bezpieczeństwo – groza, stabilność – ruch, separacja – wspólnota, prywatne – publiczne, bliski – daleki, tu – tam. Oczywiste jest też, że różne kultury (a zatem i języki) inaczej dzielą przestrzeń, inaczej ją mierzą, inne wartości przypisują jej częściom. Najbliższe otoczenie człowieka można zatem uznać za historycznie i kulturowo uwarunkowaną rzeczywistość konstruowaną rozmaicie przez określone społeczności. Nie sposób też zapomnieć o społecznym wymiarze najbliższego otoczenia człowieka, czyli wspólnot różnego rodzaju, w tym wspólnot wirtualnych.

Postrzegane w tej perspektywie zagadnienie bliskiego otoczenia człowieka daje okazję, by przyjrzeć się istotnemu wycinkowi codzienności człowieka i sposobom jego ujęzykowienia na różnych etapach dziejów polszczyzny (i innych języków) w odmiennych (kon)tekstach kultury. (...)

(fragment "Wstępu")

Spis treści

Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze

Bliskie otoczenie człowieka. Leksyka, teksty, dyskursy

pod red. Magdaleny Hawrysz, Magdaleny Jurewicz-Nowak, Irminy Kotlarskiej

 

Wstęp, s. 7

I. Bliskie otoczenie człowieka – w kręgu nazw osób i miejsc

Agnieszka Piela, O domaku, gniazdoszu, zapiecniku… Zapomniane synonimy leksemu domator w polszczyźnie, s. 13

Irmina Kotlarska, To, co dalekie, i to, co bliskie – nazwy własne i ich funkcje w materiałach do nauki języka angielskiego dla emigrantów wojennych z czasów drugiej wojny światowej, s. 29

Jarosław Pacuła, „Blisko domu”. Z historii określeń typu dom dziecka, dom wariatów, dom starców, s. 45

Nataliia Zotova, Koncept domu w powieściach dla młodzieży autorstwa Anny Łaciny, s. 71

Iwona Żuraszek-Ryś, O najbliższym otoczeniu człowieka na przykładzie zielonogórskich urbanonimów, s. 83

 

II. Bliskie otoczenie człowieka – w kręgu relacji międzyludzkich

Joanna Przyklenk, Kiedy obcy jest blisko. Obcy w relacjach świadków historii na przykładzie Powstania Warszawskiego, s. 97

Michał Szczyszek, Dyskurs parlamentarny jako przykład wspólnoty komunikatywnej? Obraz parlamentu oczami parlamentarzystów na tle przemian kulturowych (na podstawie "Korpusu Dyskursu Parlamentarnego" z lat 1918-2021), s. 113

Iwona Pałucka-Czerniak, Mechanizmy kształtowania się języka urzędowego w dokumentach małej wspólnoty cechowej (na materiale Regestru pogłównego jako też i składki różnej z lat 1757–1779), s. 127

Maria Trawińska, Determinanty prawne człowieka w średniowieczu z perspektywy historycznojęzykowej, s. 141

 

III. Bliskie otoczenie człowieka – w kręgu przyrody

Dominik Judek, Porównania przyrodnicze w powieści Olgi Tokarczuk Prowadź swój pług przez kości umarłych, s. 151

Magdalena Jurewicz-Nowak, Leksyka zwierzęca w prawnej odmianie języka na materiale Speculum Saxonum Pawła Szczerbica (XVI w.), s. 169

Agnieszka Urniaż, Toponimy w nazwach roślin polikonforntatywnie, s. 187

Monika Kaczor, „Szary łabędź”. Kilka uwag na temat słownictwa tematycznego związanego z koronawirusem (na przykładzie „Tygodnika Powszechnego”), s. 195

Informacje

Rok publikacji:
2022
Strony:
212
Data dodania:
7 września 2022; 11:02 (Magdalena Jurewicz-Nowak)
Data edycji:
7 września 2022; 11:05 (Magdalena Jurewicz-Nowak)

Zobacz także

24.02.2021
Językoznawstwo

Wartości językowe i kulturowe obecne w czasopiśmiennictwie polskim po roku 1989

Autor/Redaktor: Monika Katarzyna Kaczor, Anastazja Beata Seul

Aksjologia, pozostając domeną filozofii, budzi zainteresowanie przedstawicieli różnych dyscyplin – zwłaszcza humanistycznych i społecznych. Świat wartości obecny był w kulturze od zarania dziejów – obecny jest także i dziś. Świadectwem tej obecności jest także współczesne czasopiśmiennictwo.

24.02.2021
Językoznawstwo

"Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze" 2019

Autor/Redaktor: Magdalena Hawrysz, Magdalena Jurewicz-Nowak, Irmina Kotlarska

Oddawany do rąk Czytelników tom gromadzi artykuły, dla których pojęciem kluczowym jest dyskurs. Ta pojemna kategoria pozwala skupić się na różnorodnych aspektach zachowań językowych, akcentując nie tylko samą formę przekazu, lecz także jej właściwości i strategie wytwarzania w odniesieniu do sytuacji użycia w szeroko rozumianym kontekście komunikacyjnym. Znajduje to odzwierciedlenie w prezentowanych tu studiach, których autorzy na podstawie różnorodnych źródeł przyglądają się zarówno dyskursom w przeszłości, jak i wielorakim sposobom mówienia o przeszłości. 

10.05.2019
Dziennikarstwo

"Mozaika faktów. Reportaże literackie"

Autor/Redaktor: Kamila Regina Gieba

„Mozaika faktów” pod redakcją Kamili Gieby i Jessiki Woźniak-Szaramy to zbiór reportaży, których autorami są m.in. studenci polonistyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wydawcą publikacji jest Instytut Filologii Polskiej. 

27.11.2018
Inne

Visuality from Intercultural Perspectives. Technology of Images in Communication, Art and Social Sciences

Autor/Redaktor: Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz

Zapraszamy do lektury pierwszej monografii wydanej w ramach projektu TICASS, która prezentuje wstępne rezultaty współpracy badawczej w projekcie finansowanym przez Komisje Europejską w Horyzont 2020. Książka rozwija rozumienie funkcjonowania przestrzeni wizualnej w różnych miejscach i kulturach oraz wskazuje jak różne formy wizualnej alfabetyzacji kształtują komunikację wewnątrz i pomiędzy społecznościami.  

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.