Biuletyn Polonistyczny

Nowość wydawnicza

Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Data dodania: 24.02.2021
Językoznawstwo

"Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze" 2019

ISBN:
978-83-7842-405-5

Oddawany do rąk Czytelników tom gromadzi artykuły, dla których pojęciem kluczowym jest dyskurs. Ta pojemna kategoria pozwala skupić się na różnorodnych aspektach zachowań językowych, akcentując nie tylko samą formę przekazu, lecz także jej właściwości i strategie wytwarzania w odniesieniu do sytuacji użycia w szeroko rozumianym kontekście komunikacyjnym. Znajduje to odzwierciedlenie w prezentowanych tu studiach, których autorzy na podstawie różnorodnych źródeł przyglądają się zarówno dyskursom w przeszłości, jak i wielorakim sposobom mówienia o przeszłości. 

W części pierwszej pomieszczone są szkice analizujące opisy czasu minionego w tekstach różnego typu. Opracowania ujawniają funkcjonalizację przeszłości, która staje się narzędziem oceny współczesności w memach internetowych, źródłem poznania punktu widzenia na odzyskanie niepodległości w tekstach pisanych przez kobiety, tematem bolesnych rozmów, powodem zmian nazw w otaczającej nas przestrzeni, a także wartością, będącą między innymi źródłem patosu i mitologizacji zjawisk. [...]

Druga część tomu zawiera artykuły prezentujące różne typy dyskursów w przeszłości: naukowy i edukacyjny, prawny i urzędowy, religijny oraz artystyczny. [...]

(fragment wstępu)

Spis treści

Wstęp, s. 7

CZĘŚĆ PIERWSZA

Dyskursy o przeszłości

Agnieszka A. Niekrewicz, Między gloryfikacją a szyderstwem. Rola odwołań historycznych w memach internetowych, s. 13

Kaja Rostkowska-Biszczanik, Paradygmat romantyczny w dyskursie publicznym na przykładzie zbioru wywiadów Smoleńsk Teresy Torańskiej, s. 25

Iwona Żuraszek-Ryś, O zmianach zielonogórskich hodonimów spowodowanych względami politycznymi (z perspektywy dyskursu publicznego), s. 37

Magdalena Hawrysz, Kobiecy dyskurs niepodległościowy – źródła do badań, s. 49

Beata Raszewska-Żurek, Dawność jako jeden z wyznaczników wartości pojęć etycznych i społecznych w czasach średniopolskich, s. 65

 

CZĘŚĆ DRUGA

Dyskursy w przeszłości

 

Dyskurs naukowy i edukacyjny

Artur Rejter, Poradnikowy wymiar dyskursu naukowego wieków dawnych, s. 81

Iwona Pałucka-Czerniak, Sposoby wyrażania opinii o przedmiocie i stanie badań w opracowaniu naukowym z dziedziny prawa autorstwa Michała Bobrzyńskiego (XIX w.), 91

Irmina Kotlarska, Znajomość języka angielskiego jako wartość w świetle wybranych materiałów do nauki tego języka z lat 1788-1947 – przyczynek do badań nad dyskursem edukacyjnym, s. 105

Dyskurs prawny i urzędowy

Magdalena Jurewicz-Nowak, Językowy wyraz świadomości aksjologicznej wspólnoty komunikatywnej warunkowanej prawnie (na podstawie materiałów wstępnych do zbiorów prawa z XVI wieku), s. 123

Małgorzata Dawidziak-Kładoczna, Genologiczne zróżnicowanie akt sejmików ziemskich, 143 

Małgorzata Iżykowska, Aleksandra Starczewska-Wojnar, Dziewiętnastowieczne górnośląskie protokoły sądu rozjemczego jako podstawa badań językowych, 157

Dyskurs religijny

Joanna Kulwicka-Kamińska, Intensyfikatory treści w dyskursie religijnym, s. 177

Joanna Kamper-Warejko, Treściowe i językowe wykładniki podejścia do kultu Maryi w protestanckim kazaniu na święto Wniebowzięcia NMP (Artomiusz 1595), s. 191 

Dyskurs artystyczny

Elżbieta Umińska-Tytoń, Miasto widziane z okien dyliżansu (na podstawie Itinerarium Jakuba Lanhausa z lat 1768- 1769), s.211 

Rafał Zarębski, Pomiędzy konwencją a kreacją językową. Miasto w Podróży do Ziemi Świętej, Syrii i Egiptu M. K. Radziwiłła „Sierotki”, s. 223 

Dorota Szagun, Funkcje nazw własnych w dyskursie tożsamościowym. Na podstawie wybranych powieści i opowiadań historycznych E. Cherezińskiej i J. Komudy, s. 237 

Jowita Żurawska-Chaszczewska, Formy adresatywne w powieści Wdowiec Józefa Korzeniowskiego, s. 253 

 

Informacje

Rok publikacji:
2021
Strony:
270
Słowa kluczowe:
Data dodania:
24 lutego 2021; 12:02 (Magdalena Jurewicz-Nowak)
Data edycji:
24 lutego 2021; 14:59 (Magdalena Jurewicz-Nowak)

Zobacz także

07.09.2022
Językoznawstwo

Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2022:Bliskie otoczenie człowieka. Leksyka, teksty, dyskursy

Autor/Redaktor: Magdalena Hawrysz, Magdalena Jurewicz-Nowak, Irmina Kotlarska

Oddawany do rąk Czytelników tom gromadzi artykuły powiązane motywem bliskiego otoczenia człowieka, rozumianego zarówno w wymiarze przestrzennym, jak i społecznym.

24.02.2021
Językoznawstwo

Wartości językowe i kulturowe obecne w czasopiśmiennictwie polskim po roku 1989

Autor/Redaktor: Monika Katarzyna Kaczor, Anastazja Beata Seul

Aksjologia, pozostając domeną filozofii, budzi zainteresowanie przedstawicieli różnych dyscyplin – zwłaszcza humanistycznych i społecznych. Świat wartości obecny był w kulturze od zarania dziejów – obecny jest także i dziś. Świadectwem tej obecności jest także współczesne czasopiśmiennictwo.

17.05.2019
Językoznawstwo

„Estetyka językowa w komunikowaniu. Prace dedykowane Profesorowi Marianowi Bugajskiemu”

Autor/Redaktor: Monika Katarzyna Kaczor, Magdalena Steciąg

Tom „Estetyka językowa w komunikowaniu” jest kontynuacją cyklu poświęconego zagadnieniom związanym z szeroko rozumianą komunikacją językową, który został przed dekadą zainicjowany w Zakładzie Komunikacji Językowej Uniwersytetu Zielonogórskiego refleksją nad normą w komunikowaniu (Norma a komunikacja, Wrocław 2009). (...)

11.12.2020
Językoznawstwo

Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2019

Autor/Redaktor: Magdalena Hawrysz, Magdalena Jurewicz-Nowak

Oddawany do rąk Czytelników tom gromadzi artykuły, dla których pojęciem kluczowym jest dyskurs. Ta pojemna kategoria pozwala skupić się na różnorodnych aspektach zachowań językowych, akcentując nie tylko samą formę przekazu, lecz także jej właściwości i strategie wytwarzania w odniesieniu do sytuacji użycia w szeroko rozumianym kontekście komunikacyjnym. Znajduje to odzwierciedlenie w prezentowanych tu studiach, których autorzy na podstawie różnorodnych źródeł przyglądają się zarówno dyskursom w przeszłości, jak i wielorakim sposobom mówienia o przeszłości.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.