Biuletyn Polonistyczny

Konkurs

Data dodania: 25.09.2018
Termin zgłoszeń: 09.11.2018

Nowe konkursy w ramach NPRH - Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2, Dziedzictwo narodowe - przedłużenie terminu składania wniosków

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do 9 listopada przedłużyło termin składania wniosków do konkursów realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Dziedzictwo narodowe - przedmiotem konkursu jest opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służące jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej. W ogłoszonym konkursie II/2018 preferowane będą następujące obszary priorytetowe:

- Społeczeństwo i kultura Polski średniowiecznej do końca XV w.;
- Kształtowanie się nowoczesnego społeczeństwa na ziemiach polskich od czasów stanisławowskich;
- Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych;
- Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

Do konkursu mogą być zgłoszone nowe lub kontynuowane projekty obejmujące długoterminowe prace dokumentacyjne, edytorskie, translatorskie, słownikowe i bibliograficzne o fundamentalnym znaczeniu dla badań nad kulturą narodową, tzn. tworzące podstawy dalszych badań nad szczególnie istotnymi zagadnieniami polskiego dziedzictwa kulturowego. Za kontynuowane uważa się projekty, które otrzymały finansowanie w konkursach ogłaszanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Uniwersalia 2.1 - przedmiotem konkursu jest finansowanie przekładów na języki kongresowe najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, obejmujących zarówno dawne, jak i nowe osiągnięcia nauk humanistycznych, w celu włączenia ich do międzynarodowego obiegu naukowego. Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące finansowanie przekładów i publikacji książek (w tym projekty wydania obcojęzycznych tematycznych numerów monograficznych czasopism, dla których podstawowym językiem jest język polski), o najwyższym poziomie naukowym i wartości merytorycznej, należących zarówno do klasyki polskiej humanistyki, jak i stanowiących jej nowe osiągnięcia, w celu ich udostępnienia odbiorcom zagranicznym. Do konkursu nie mogą być zgłoszone wnioski, obejmujące dzieła już opublikowane w jednym z języków kongresowych.

Uniwersalia 2.2 - przedmiotem konkursu jest finansowanie oryginalnych projektów naukowych realizowanych w Polsce, obejmujących badania najważniejszych dzieł należących do kultury światowej, w wyniku których powstaną ich fundamentalne przekłady na język polski opatrzone gruntownym, naukowym i oryginalnym opracowaniem edytorskim, w celu włączenia tych dzieł w obieg polskiej humanistyki naukowej.

Wnioski można składać do końca października 2018 r.

Informacje

Data dodania:
25 września 2018; 23:17 (Piotr Bordzoł)
Data edycji:
7 listopada 2018; 10:11 (Piotr Bordzoł)
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.