Biuletyn Polonistyczny

Konkurs

Data dodania: 15.09.2023
Termin zgłoszeń: 31.10.2023

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło nabór wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, moduły „Dziedzictwo narodowe”, „Uniwersalia 2.1” i „Uniwersalia 2.2”. Wnioski można składać do 31 października 2023 roku, godz. 16.00.

Przedmiotem NPRH jest finansowanie w trybie konkursowym:

 1. Wieloletnich projektów edycji źródeł i dokumentów, opracowań edytorskich oraz kompendiów wiedzy służących do badań nad polskim dziedzictwem kulturowym oraz monografii i studiów dotyczących zagadnień o szczególnym znaczeniu dla polskiej tożsamości narodowej (moduły „Dziedzictwo narodowe” i „Fundamenty”);
 2. Wieloletnich projektów o bezspornym aspekcie badawczym dotyczących edycji w języku polskim najważniejszych dzieł kultury, w szczególności humanistyki światowej w celu wprowadzenia ich do polskiego obiegu kulturowego (moduł „Uniwersalia 2.2”);
 3. Tłumaczeń na język: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański lub rosyjski oraz publikacji najwybitniejszych monografii polskiej humanistyki w celu wprowadzenia ich do międzynarodowego obiegu książki naukowej (moduł „Uniwersalia 2.1”).

Celem NPRH jest stworzenie możliwości finansowania projektów o istotnym znaczeniu dla polityki naukowej i edukacyjnej państwa, spełniających łącznie następujące warunki:

 1. Są oryginalnymi projektami o niewątpliwych walorach naukowych;
 2. Mają pierwszorzędne znaczenie dla prowadzenia w przyszłości badań naukowych lub syntetyzują aktualny stan badań;
 3. Cechują się użytecznością dla różnych dyscyplin naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych lub dyscyplin artystycznych oraz są przydatne w dydaktyce akademickiej;
 4. Zawierają treści humanistyczne lub stosują metody właściwe dla dziedziny nauk humanistycznych;
 5. Wymagają tworzenia i utrzymywania specjalistycznych zespołów badawczych (nie dotyczy modułu „Uniwersalia 2.1”).

Warunkiem udziału w NPRH jest przedstawienie projektu:

- którego okres realizacji wynosi maksymalnie 60 miesięcy;

- którego koszt realizacji wynosi:

 1. W ramach modułów „Dziedzictwo narodowe” i „Uniwersalia 2.2” – nie więcej niż 1 800 000 zł,
 2. W ramach modułu „Fundamenty” – nie więcej niż 3 000 000 zł,
 3. W ramach modułu „Uniwersalia 2.1” – nie więcej niż 500 000 zł;
 4. Który nie obejmuje działań:

- finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa,

- wykonywanych przed dniem zawarcia umowy w ramach NPRH;

- w którym koszty zakupu aparatury naukowo-badawczej lub infrastruktury informatycznej nie przekraczają 150 000 zł, przy czym sfinansowanie tego zakupu ze środków finansowych przyznanych w ramach NPRH jest możliwe wyłącznie, jeżeli wnioskodawca nie posiada albo nie ma możliwości korzystania z niezbędnej aparatury naukowo-badawczej lub infrastruktury informatycznej;

- w którym koszty pośrednie nie przekraczają 20% kosztów bezpośrednich;

- w którym koszty działalności upowszechniającej wyniki projektu nie przekraczają 10% kosztów bezpośrednich.

 

Informacje

Słowa kluczowe:
Data dodania:
15 września 2023; 10:26 (Piotr Bordzoł)
Data edycji:
15 września 2023; 10:26 (Piotr Bordzoł)
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.