Biuletyn Polonistyczny

Konkurs

Data dodania: 27.03.2018
Termin zgłoszeń: 30.04.2018

Odrodzona po latach niewoli – kompendia wiedzy: encyklopedie, słowniki, leksykony, katalogi, etc.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił konkurs na realizację projektów w module „Fundamenty” Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pod nazwą Odrodzona po latach niewoli – kompendia wiedzy: encyklopedie, słowniki, leksykony, katalogi, etc. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie kompendiów prezentujących w sposób syntetyczny, pogłębiony, a równocześnie oryginalny dotychczasową wiedzę na temat zjawisk związanych z odzyskiwaniem i odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów, które:

 • przyczyniają się do opracowania syntetycznych ujęć problematyki dziejów Polski w perspektywie odzyskania niepodległości;
 • podejmują przedstawioną problematykę w różnych dziedzinach i dyscyplinach naukowych oraz stwarzają podstawy do współpracy międzynarodowej;
 • tworzą nową jakość naukową w zakresie prezentowania wiedzy o odzyskiwaniu przez Polskę niepodległości oraz przyczyniają się do wyłonienia nowych zespołów badawczych;
 • upowszechniają  problematykę w sposób nowatorski i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych.

W szczególności do konkursu mogą być zgłoszone projekty nowych kompendiów wiedzy koncentrujące się wokół następujących kluczowych zagadnień:

 • historia polityczna, dzieje ustroju i parlamentaryzmu;
 • historia społeczna, gospodarki, kultury;
 • historia wojskowości, w tym historia powstań i konspiracji niepodległościowej;
 • historia idei, z uwzględnieniem myśli filozoficznej, społecznej, politycznej (w tym emigracyjnej), kulturalnej, literackiej i artystycznej;
 • organizacje niepodległościowe, partie polityczne, organizacje społeczno-polityczne, religijne, spółdzielcze;
 • Kościoły, ich rola i działalność;
 • polityka wewnętrzna i zewnętrzna odrodzonej Rzeczypospolitej;
 • problematyka gospodarcza i społeczna;
 • problematyka oświatowa, kulturalna, artystyczna, obyczajowa, sportowa;
 • problematyka wyznaniowa, językowa, artystyczna oraz narodowościowa ze szczególnym uwzględnieniem tematyki stosunków polsko-żydowskich;
 • piśmiennictwo, literatura, sztuka, w tym muzyka, historia kultury materialnej oraz historia tych zjawisk;
 • losy ludzi, biografie oraz historia instytucji;
 • nauka - jej osiągnięcia, instytucje i przedstawiciele.

Finansowanie projektu w ramach ww. konkursu modułu "Fundamenty" może być przyznane na okres do 5 lat, przy czym minimalna wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 500 tys. zł a maksymalna – 1,8 mln zł.

Wysokość środków planowanych na konkurs wynosi 15 milionów zł.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.