Biuletyn Polonistyczny

Konkurs

Data dodania: 02.10.2016
Termin zgłoszeń: 31.03.2017

Publikuj.dr - konkurs "Biuletynu Polonistycznego" na najlepszą prezentację obronionej pracy doktorskiej

Grupy docelowe:
Doktoranci, Samodzielni Pracownicy Naukowi, Doktorzy

Miło nam poinformować, że zwyciężczynią pierwszej edycji Konkursu Publikuj.dr została Pani dr Justyna Gorzkowicz (KUL), za swoją prezentację W poszukiwaniu antagonisty. O wątkach egzystencjalnych w twórczości Kornela Filipowicza

Zgodnie z regulaminem Laureatka nagrody głównej otrzyma refundację w wysokości 4.000 zł, którą będzie mogła przeznaczyć na:
- sfinansowanie udziału w wybranych przez siebie konferencjach naukowych lub warsztatach (w Polsce lub zagranicą);
lub
- dofinansowanie publikacji pracy doktorskiej.

 

Autorki trzech prac, które zajęły kolejne miejsca, otrzymują wyróżnienia: 

dr Anna Foltyniak-Pękala (UJ), 

dr Zuzanna Guty (KUL), 

dr Maria Piasecka (UJ)

Wyróżnienie Publiczności otrzymuje dr Zuzanna Guty (KUL). 

Przypominamy, że do konkursu przyjmowaliśmy prace popularyzujące wyniki rozpraw z zakresu badań nad literaturą i kulturą polską lub językiem polskim. 

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

 

 

 

 

Zamknęliśmy już etap przyjmowania prac konkursowych. Zachęcamy do wypełnienia ankiety, w której można oddać głos na swojego faworyta.

Wszystkim Uczestnikom konkursu "Publikuj.dr" gorąco dziękujemy za nadesłane prace. Są to:

Prace te zostaną poddane ocenie Komisji konkursowej w składzie:
1. dr hab. Tomasz Chachulski, prof. UKSW,
2. dr hab. Małgorzata Mikołajczak, prof. UZ,
3. prof. dr hab. Magdalena Popiel (UJ, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych),
4. prof. dr hab. Paweł Próchniak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie),
5. dr Dorota Siwicka (IBL PAN).

_____________________________________________________________________________

Ogłoszenie o konkursie

Wszystkich, którzy obronili rozprawę doktorską w 2015 r. lub 2016 r. i pragną upowszechnić wyniki swoich badań nad literaturą i kulturą polską lub językiem polskim, Redakcja „Biuletynu Polonistycznego”, Rada „Biuletynu Polonistycznego” oraz Instytut Badań Literackich PAN serdecznie zapraszają do udziału w konkursie na najlepszą prezentację obronionej pracy doktorskiej „Publikuj.dr”.

UWAGA: na Państwa prośbę PRZEDŁUŻYLIŚMY TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ DO 31 MARCA. W związku z tym zmianie ulegają również inne terminy: oddawanie głosów w głosowaniu internautów będzie możliwe od 15 kwietnia do 15 maja 2017 roku, a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku czerwca 2017 roku.

Na zwycięzcę czeka ATRAKCYJNA NAGRODA w wysokości 4000 zł, którą  będzie można przeznaczyć na sfinansowanie udziału w wybranych przez siebie konferencjach naukowych i warsztatach (w Polsce lub zagranicą) lub na dofinansowanie publikacji pracy doktorskiej.

Celem konkursu jest wspieranie rozwoju naukowego młodych badaczy i promocja ich osiągnięć naukowych, a także popularyzacja wyników badań naukowych z dziedzin humanistycznych i włączenie ich do społecznego dialogu upowszechniania nauki.

Autor wyniki swojej rozprawy doktorskiej może zaprezentować w formie opisu, prezentacji, filmu, nagrania audio lub komiksu. Wybór formy prezentacji zależy wyłącznie od autora i jego pomysłowości. Jedynym wymogiem stawianym przez organizatorów konkursu jest to, by odbiorca prezentacji mógł zapoznać się z wynikami rozprawy w czasie nie dłuższym niż 5 minut.

Do konkursu przyjmowane będą prace popularyzujące wyniki rozpraw z zakresu badań nad literaturą i kulturą polską lub językiem polskim. Oceniana będzie pomysłowość autora prezentacji, atrakcyjność przekazu oraz jego walor popularyzatorski.

Zwycięzców wyłoni komisja konkursowa, w której skład wchodzą członkowie Rady „Biuletynu Polonistycznego”. Dodatkowo na stronie BiuletynPolonistyczny.pl zostanie uruchomiona ankieta, w której publiczność wyłoni swoich faworytów.  Dostęp do niej będzie możliwy także za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Nagrodą główną jest refundacja w wysokości 4000 zł, którą zwycięzca będzie mógł przeznaczyć na sfinansowanie udziału w wybranych przez siebie konferencjach naukowych i warsztatach (w Polsce lub zagranicą) lub na dofinansowanie publikacji pracy doktorskiej. Przewidywane są trzy równorzędne wyróżnienia oraz  wyróżnienie publiczności dla pracy konkursowej, która uzyska największą liczbę głosów internautów w udostępnionej online ankiecie. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wypromowane na łamach „Biuletynu Polonistycznego”.

Terminy:

Przyjmowanie zgłoszeń: 3 października – 31 marca 2017 r.

Oddawanie głosów w głosowaniu internautów (w ankiecie): 15 kwietnia – 15 maja 2017.

Rozstrzygnięcie konkursu:  początek czerwca 2017 roku.

REGULAMIN KONKURSU

Zobacz także

18.02.2018

Publikuj.dr - 2. edycja konkursu "Biuletynu Polonistycznego" na najlepszą prezentację obronionej pracy doktorskiej.

Miło nam poinformować, że zwyciężczynią drugiej edycji Konkursu Publikuj.dr została dr Katarzyna Grabias-Banaszewska za pracę "Pan Sędzia Deluty" Adama Jerzego Czartoryskiego - znaczenia i konteksty. Wyróżnienie Publiczności otrzymała praca dr. Tomasza Jelonka Podróż do tajemniczego świata mikrotoponimii.

26.02.2018

Dyplomy dla Warszawy

Konkurs „Dyplomy dla Warszawy“ ma na celu wspieranie zainteresowania młodych uczonych i środowiska akademickiego współczesnym rozwojem stolicy. Nagrody przyznawane są autorom najlepszych rozpraw doktorskich i prac magisterskich z zakresu wszelkich specjalności naukowych dotyczących społeczno-gospodarczego rozwoju miasta. 

31.12.2018

VII edycja Konkursu im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe o tematyce harcerskiej

Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego ogłosiła VII edycję konkursu na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej. Celem konkursu jest nobilitacja najlepszych prac naukowych poświęconych szeroko rozumianej tematyce harcerskiej oraz gromadzenie, promocja i upowszechnianie naukowego dorobku ruchu harcerskiego.

09.04.2020

Konkurs im. Majera Bałabana na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma ogłosił IX edycję Konkursu, którego celem jest wyłonienie najlepszych spośród nadesłanych prac doktorskich i magisterskich, przyczynienie się do utworzenia centralnej informacji o stanie badań nad historią i kulturą Żydów w Polsce, promocję wiedzy o Żydach i Izraelu oraz jej badaczy, wkład w rozwój polskiej humanistyki.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.