Biuletyn Polonistyczny

Konkurs

Zdj. Ricardo Esquivel z Pexels | Pexels
Data dodania: 23.04.2022
Termin zgłoszeń: 30.10.2022

VI edycja konkursu Instytutu Literackiego w Paryżu

Grupy docelowe:
Doktoranci, Doktorzy, Inni

Celem Konkursu jest pobudzanie w środowisku naukowym zainteresowania historią działalności Instytutu Literackiego w Paryżu i „Kultury” oraz biografiami i dorobkiem ich założycieli i twórców, w tym przede wszystkim Jerzego Giedroycia. Nadsyłać można prace obronione w latach 2021–2022.

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach: 

- prace magisterskie;

- prace doktorskie.

Rozprawy zgłaszają Autorzy. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie prace, związane merytorycznie z działalnością Instytutu Literackiego w Paryżu i „Kultury” oraz biografiami i dorobkiem ich założycieli (przede wszystkim Jerzego Giedroycia) oraz twórców związanych z Instytutem Literackim.

Do Konkursu mogą być zgłaszane również prace, które powstały w innych niż Polska krajach, szczególnie z obszaru Ukraina-Litwa-Białoruś (ULB). W takich przypadkach należy przesłać streszczenie i recenzję pracy w wersji elektronicznej przetłumaczone na język polski (lub angielski).

Prace należy nadsyłać w terminie do 30 października roku danej edycji: w wersji elektronicznej na adres kultura@kultura.fr, i w wersji papierowej na adres:
​​​​Association Institut Litteraire KULTURA
91, avenue de Poissy
78600 Le Mesnil-le-Roi
Francja

Do nadesłanej pracy należy dołączyć:
a) kopie 2 recenzji pracy w przypadku pracy doktorskiej (autor pracy magisterskiej może dostarczyć kopie recenzji, lecz nie jest to bezwzględnie wymagane);
b) streszczenie nadesłanej pracy (maximum 5400 znaków ze spacjami);
c) życiorys autora pracy, zawierający jego dane kontaktowe.


O przyjęciu wniosku decyduje data stempla pocztowego. Autorzy prac, z chwilą ich przekazania na Konkurs, upoważniają Organizatorów Konkursu do opublikowania wyboru z nich – w ilości nie większej, niż 30 proc. tekstu – drukiem bądź w formie elektronicznej w Internecie, bez wynagrodzenia.

Jury ocenia nadesłane prace pod względem:
- zgodności z tematem;
- umiejętności posługiwania się warsztatem naukowym i znajomości dotychczasowego dorobku badawczego;
- trafności i sposobu interpretacji tematu;
- nowatorstwa i oryginalności;
- sprawności stylistycznej;
- atrakcyjności dla czytelników.

Nagroda główna w kategorii prac magisterskich wynosi 7.000 (siedem tysięcy) PLN (brutto).
Nagroda główna w kategorii rozpraw doktorskich wynosi 10.000 (dziesięć tysięcy) PLN (brutto).

Informacje

Data dodania:
23 kwietnia 2022; 20:02 (Piotr Bordzoł)
Data edycji:
23 kwietnia 2022; 20:02 (Piotr Bordzoł)

Zobacz także

21.05.2018

Konkurs na najlepsze prace doktorskie i magisterskie związane tematycznie z historią i dorobkiem Instytutu Literackiego w Paryżu

Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura oraz Fundacja Kultury Paryskiej zapraszają do wzięcia udziału w II edycji konkursu na najlepsze prace doktorskie i magisterskie związane tematycznie z historią i dorobkiem Instytutu Literackiego w Paryżu.

24.01.2020

IV edycja Konkursu na najlepsze prace doktorskie i magisterskie dotyczące Instytutu Literackiego w Paryżu

Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura oraz Fundacja Kultury Paryskiej zapraszają do wzięcia udziału w IV edycji Konkursu na najlepsze prace doktorskie i magisterskie związane tematycznie z historią i dorobkiem Instytutu Literackiego w Paryżu.

03.03.2017

Konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie i prace magisterskie, związane tematycznie z historią i dorobkiem Instytutu Literackiego w Paryżu

Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura oraz Fundacja Kultury Paryskiejzapraszają do wzięcia udziału w pierwszej edycji konkursu na najlepsze prace doktorskie i magisterskie związane tematycznie z historią i dorobkiem Instytutu Literackiego w Paryżu. Poniżej regulamin konkursu, a w nim szczegółowe informacje dotyczące m.in. tematyki, terminu nadsyłania prac, składu jury oraz nagród.

21.08.2017

Konkurs na pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze

Narodowe Centrum Kultury organizuje XIII konkurs na pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze. Do konkursu można zgłaszać prace obronione w roku akademickim 2015/2016 oraz 2016/2017. Prace nie mogą być opublikowane w całości przed okresem trwania konkursu.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.