Biuletyn Polonistyczny

Rozprawa doktorska

Data dodania: 28.11.2019

Dyskurs wielokulturowy na łamach „Borussii” i „Pograniczy”

Dziedzina:
Literaturoznawstwo
Miejscowość:
Szczecin

„Pogranicza” i „Borussia” to czasopisma, które odegrały znaczącą rolę w procesie kulturotwórczym regionu Pomorza Zachodniego oraz Warmii i Mazur. Skupiały badaczy literatury, kultury, języka i  sztuki, były nośnikami utrwalania wiedzy o trudnej historii pograniczy.

„Pogranicza” i „Borussia” to czasopisma, które odegrały znaczącą rolę w procesie kulturotwórczym regionu Pomorza Zachodniego oraz Warmii i Mazur. Skupiały badaczy literatury, kultury, języka i  sztuki, były nośnikami utrwalania wiedzy o trudnej historii pograniczy. Celem pracy będzie próba zrozumienia fenomenu obu czasopism i dokonanie rekonesansu wartości niesionych na ich łamach przez niemal dwie dekady oraz przeanalizowanie, jak dyskurs wielokulturowy był przedstawiany na łamach obu czasopism, jacy autorzy w nich publikowali, jakie oddziaływanie miały oba periodyki w  środowisku regionalnym i krajowym. Wspólnym mianownikiem obu pism jest wielokulturowość, etniczne zróżnicowanie mieszkańców Pomorza Zachodniego, Warmii i Mazur. Specyfika regionalna Szczecina i Olsztyna zmusza do poszukiwania odpowiedzi na pytania o rolę pism kulturalnych w procesie integracji środowisk niejednorodnych historycznie i kulturowo.

Informacje

Data otwarcia przewodu:
18.04.2019
Data dodania:
28 listopada 2019; 16:38 (Agnieszka Szczaus)
Data edycji:
5 stycznia 2020; 16:31 (Olga )
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.