Polish Studies Bulletin

Doctoral thesis

Added on: 28.11.2019

Dyskurs wielokulturowy na łamach „Borussii” i „Pograniczy”

Field:
Literaturoznawstwo
City or town:
Szczecin

„Pogranicza” i „Borussia” to czasopisma, które odegrały znaczącą rolę w procesie kulturotwórczym regionu Pomorza Zachodniego oraz Warmii i Mazur. Skupiały badaczy literatury, kultury, języka i  sztuki, były nośnikami utrwalania wiedzy o trudnej historii pograniczy.

„Pogranicza” i „Borussia” to czasopisma, które odegrały znaczącą rolę w procesie kulturotwórczym regionu Pomorza Zachodniego oraz Warmii i Mazur. Skupiały badaczy literatury, kultury, języka i  sztuki, były nośnikami utrwalania wiedzy o trudnej historii pograniczy. Celem pracy będzie próba zrozumienia fenomenu obu czasopism i dokonanie rekonesansu wartości niesionych na ich łamach przez niemal dwie dekady oraz przeanalizowanie, jak dyskurs wielokulturowy był przedstawiany na łamach obu czasopism, jacy autorzy w nich publikowali, jakie oddziaływanie miały oba periodyki w  środowisku regionalnym i krajowym. Wspólnym mianownikiem obu pism jest wielokulturowość, etniczne zróżnicowanie mieszkańców Pomorza Zachodniego, Warmii i Mazur. Specyfika regionalna Szczecina i Olsztyna zmusza do poszukiwania odpowiedzi na pytania o rolę pism kulturalnych w procesie integracji środowisk niejednorodnych historycznie i kulturowo.

Information

Start date of the doctoral assessment procedure:
18.04.2019
Key words:
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.