Полонистический бюллетень

Кандидатская диссертация

Дата размещения: 28.11.2019

Dyskurs wielokulturowy na łamach „Borussii” i „Pograniczy”

Автор:
Область:
Literaturoznawstwo
Учреждение:
Местность:
Szczecin
Научные руководители:

„Pogranicza” i „Borussia” to czasopisma, które odegrały znaczącą rolę w procesie kulturotwórczym regionu Pomorza Zachodniego oraz Warmii i Mazur. Skupiały badaczy literatury, kultury, języka i  sztuki, były nośnikami utrwalania wiedzy o trudnej historii pograniczy.

„Pogranicza” i „Borussia” to czasopisma, które odegrały znaczącą rolę w procesie kulturotwórczym regionu Pomorza Zachodniego oraz Warmii i Mazur. Skupiały badaczy literatury, kultury, języka i  sztuki, były nośnikami utrwalania wiedzy o trudnej historii pograniczy. Celem pracy będzie próba zrozumienia fenomenu obu czasopism i dokonanie rekonesansu wartości niesionych na ich łamach przez niemal dwie dekady oraz przeanalizowanie, jak dyskurs wielokulturowy był przedstawiany na łamach obu czasopism, jacy autorzy w nich publikowali, jakie oddziaływanie miały oba periodyki w  środowisku regionalnym i krajowym. Wspólnym mianownikiem obu pism jest wielokulturowość, etniczne zróżnicowanie mieszkańców Pomorza Zachodniego, Warmii i Mazur. Specyfika regionalna Szczecina i Olsztyna zmusza do poszukiwania odpowiedzi na pytania o rolę pism kulturalnych w procesie integracji środowisk niejednorodnych historycznie i kulturowo.

Информация

Дата начала аспирантуры:
18.04.2019
Ключевые слова:
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах