Biuletyn Polonistyczny

Rozprawa doktorska

Data dodania: 28.05.2017

Wywiady Teresy Torańskiej w ujęciu genologicznym

Dziedzina:
Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka
Promotorzy:

[...] Celem dysertacji jest analiza genologiczna wywiadów Teresy Torańskiej opublikowanych w wydawnictwach zwartych w języku polskim, ze szczególnym uwzględnieniem technik/strategii interakcyjnych dziennikarki. Rozprawa ma charakter interdyscyplinarny. Łączenie perspektywy literaturoznawczej i medioznawczej pozwala na uwzględnienie w rozprawie odpowiedzi na pytania, które należy postawić wobec tekstów Teresy Torańskiej, a na które nie ma odpowiedzi w obrębie jednej dyscypliny. Są one wyrażone poprzez cele szczegółowe, podporządkowane realizacji celu głównego.

Pierwszym z nich jest charakterystyka wywiadów w odniesieniu do wzorca gatunkowego i opis modyfikacji gatunkowych dokonywanych przez autorkę. Kolejne to podjęcie próby ukazania specyfiki wywiadów ze względu na postawę autorki wobec rozmówców oraz przedstawienie typologii pytań zastosowanych w wywiadach. [...] Uwzględnienie wszystkich tekstów, które ukazały się jako pozycje książkowe, nadaje dysertacji charakter monograficzny. [...] W analizie odwołuję się do ustaleń Marii Wojtak zaprezentowanych w publikacji "Gatunki prasowe" (Lublin 2004), znaczących dla rozwoju genologii medialnej. Badaczka opracowała funkcjonujące ponad dyscyplinami instrumentarium pojęć i technik umożliwiających charakterystykę gatunków o różnym stopniu strukturalnej, pragmatycznej i stylistycznej komplikacji. [...] Z analizy dzieła Teresy Toruńskiej, odciskającego piętno na kształcie współczesnego dziennikarstwa w dobie pozorowania wartości w mediach, wyłania się nowy obraz wywiadu dziennikarskiego. Twórczość ta okazała się znakomitym materiałem, by pokazać, że gatunek wymyka się taksonomicznym zaszeregowaniom, a zacieranie się linii demarkacyjnych między gatunkami i intencjonalne zestrojenie treści z formą wzmacnia wymowę dzieła. Dziennikarka nie dokonała demontażu gatunku, ale z wywiadu uczyniła gatunek otwarty i pojemny, o silnym potencjale altemacyjnym.
 
Źródło: streszczenie pracy doktorskiej, dostępne na stronie internetowej IFP UZ (http://www.wh.uz.zgora.pl/images/Przewody.doktorskie/stresczenia.recenzje/Streszczenie.K.Rostowska-Bieszczanik.pdf​; data dostępu: 28.05.2017)
 
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.