Polish Studies Newsletter

Doctoral thesis

Added on: 28.05.2017

Wywiady Teresy Torańskiej w ujęciu genologicznym

Field:
Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka
Supervisors:

[...] Celem dysertacji jest analiza genologiczna wywiadów Teresy Torańskiej opublikowanych w wydawnictwach zwartych w języku polskim, ze szczególnym uwzględnieniem technik/strategii interakcyjnych dziennikarki. Rozprawa ma charakter interdyscyplinarny. Łączenie perspektywy literaturoznawczej i medioznawczej pozwala na uwzględnienie w rozprawie odpowiedzi na pytania, które należy postawić wobec tekstów Teresy Torańskiej, a na które nie ma odpowiedzi w obrębie jednej dyscypliny. Są one wyrażone poprzez cele szczegółowe, podporządkowane realizacji celu głównego.

Pierwszym z nich jest charakterystyka wywiadów w odniesieniu do wzorca gatunkowego i opis modyfikacji gatunkowych dokonywanych przez autorkę. Kolejne to podjęcie próby ukazania specyfiki wywiadów ze względu na postawę autorki wobec rozmówców oraz przedstawienie typologii pytań zastosowanych w wywiadach. [...] Uwzględnienie wszystkich tekstów, które ukazały się jako pozycje książkowe, nadaje dysertacji charakter monograficzny. [...] W analizie odwołuję się do ustaleń Marii Wojtak zaprezentowanych w publikacji "Gatunki prasowe" (Lublin 2004), znaczących dla rozwoju genologii medialnej. Badaczka opracowała funkcjonujące ponad dyscyplinami instrumentarium pojęć i technik umożliwiających charakterystykę gatunków o różnym stopniu strukturalnej, pragmatycznej i stylistycznej komplikacji. [...] Z analizy dzieła Teresy Toruńskiej, odciskającego piętno na kształcie współczesnego dziennikarstwa w dobie pozorowania wartości w mediach, wyłania się nowy obraz wywiadu dziennikarskiego. Twórczość ta okazała się znakomitym materiałem, by pokazać, że gatunek wymyka się taksonomicznym zaszeregowaniom, a zacieranie się linii demarkacyjnych między gatunkami i intencjonalne zestrojenie treści z formą wzmacnia wymowę dzieła. Dziennikarka nie dokonała demontażu gatunku, ale z wywiadu uczyniła gatunek otwarty i pojemny, o silnym potencjale altemacyjnym.
 
Źródło: streszczenie pracy doktorskiej, dostępne na stronie internetowej IFP UZ (http://www.wh.uz.zgora.pl/images/Przewody.doktorskie/stresczenia.recenzje/Streszczenie.K.Rostowska-Bieszczanik.pdf​; data dostępu: 28.05.2017)
 

Information

Start date of the doctoral assessment procedure:
17.10.2014
Key words:
Added on:
28 May 2017; 13:29 (Magdalena Jurewicz-Nowak)
Edited on:
30 September 2018; 11:17 (Magdalena Jurewicz-Nowak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.