Biuletyn Polonistyczny

Oferta edukacyjna

Termin nadsyłania zgłoszeń:

Humanistyka drugiej generacji - studia pierwszego stopnia

Miasto:
Bydgoszcz
Rodzaj oferty:
Studia I stopnia

Humanistyka 2.0 to kierunek o profilu praktycznym, oferujący:

 • 5 semestrów kształcenia specjalnościowego,
 • w tym co najmniej 3 semestry pracy nad autorskim projektem i współpracy z otoczeniem gospodarczym
 • oraz 1 semestr praktyki.

Do wyboru są dwie specjalności, wybierane po pierwszym semestrze studiów:

 • Człowiek cyfrowy: 

Zagospodarowuje m.in. świat Internetu – wytwarza zasoby wiedzy, informacji, komentarzy. Prowadzi działalność w świecie mediów społecznościowych – tworzy teksty i kampanie reklamowe, zarządza stronami www, redaguje serwisy internetowe, prowadzi blogi.
Przetwarza tradycyjne zasoby do postaci zasobów sieciowych (digitalizacja) – tworzy otwarte bazy danych, repozytoria, biblioteki, archiwa cyfrowe.
Bada zasoby wiedzy i informacji, opracowuje wyniki.
Wizualizuje wiedzę i informacje.
Projektuje i redaguje wydawnictwa.

Zob. więcej:
http://www.humanistyka2.pl/index.php/specjalnosci/czlowiekcyfrowy

 • Gamedec - badanie i projektowanie gier - game designer jest wizjonerem, stworzycielem światów, opowiadaczem historii. Projektantem wrażeń i emocji. Konstruktorem mechanizmów i systemów. Skutecznym liderem projektów. Animatorem społeczności. Z takim pakietem umiejętności, humanistyczno-techniczno-menedżerskich, może zawodowo działać w wielu sferach. A branża gier przyjmuje ochoczo. Nie boimy się o zatrudnialność absolwentów, gdy już na I i II roku co trzeci gamedek zarabia pieniądze na grach. (czytaj więcej). Ale trzeba te umiejętności realnie posiadać! Od gamedeków wymagamy ciągłego rozwoju kompetencji. Wszechstronności designerskiej (planszówki + larpy + gry wideo + grywalizacja). Profesjonalnego podejścia do terminów i zobowiązań. Szybkiej adaptacji do zmiennych warunków. Języka angielskiego na co dzień (w tej branży angielski nie jest językiem obcym!) Mnóstwa systematycznej pracy, własnej i zespołowej. I prawdziwej pasji kreatywnej, dzięki której ciężka praca zamiast frustracji niesie satysfakcję. Bez tego nikt nie wytrzyma tak intensywnego treningu. 

Podstawowe zasady rekrutacji:

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.
 2. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
 3. Na podstawie § 2 ust. 2 Uchwały Senatu Nr 101/2014/2015 UKW z dnia 26 maja 2015 r. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur:

 • Kandydaci z "nową maturą":

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 4. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 5. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).
 • Kandydaci ze „starą maturą”:

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Przedmioty specjalnościowe:

specjalność: Człowiek Cyfrowy (CC) 

specjalność: Badanie i projektowanie gier (gamedec)

Level (semestr) 1

 • Intro do badania i projektowania gier
 • Literatura interaktywna*

Level 2

 • Projektowanie gier planszowych
 • Projektowanie gier role-playing
 • Prawo i ekonomia rynku gier
 • Projekt

Level 3

 • Projektowanie gier wideo I
 • Gamifikacja w edukacji i zarządzaniu
 • Teoria gier dla projektantów
 • Projekt
 • Współpraca z branżą

Level 4

 • ARG i gry miejskie
 • Projektowanie gier wideo II
 • Game Studies I
 • Projekt
 • Współpraca z branżą

Level 5

 • Projektowanie gier edukacyjnych
 • Gry w adaptacjach i transmediach
 • Historia gier cyfrowych
 • Game Studies II
 • Projekt dyplomowy**

Level 6

 • Projekt dyplomowy
 • Praktyki zawodowe (3 m-ce)***

*Literatura interaktywna formalnie jest w bloku ogólnym, nie w specjalizacji, ale już tam zaczyna się szkolenie z game designu.

**Licencję gamedeka otrzymasz nie za napisanie pracy, lecz za praktyczny, wdrożony projekt growy, przy którym spędzisz kilka miesięcy pod okiem projectmastera (promotora).

***Na Level 6 nie ma już szkoleń w kwaterze głównej > są tylko praktyki w zewnętrznej firmie + realizacja projektu i pracy dyplomowej w e-kontakcie z projectmasterem.

Jednostka prowadząca:
Wydział Humanistyczny
Pracownia Humanistyki 2.0
ul. K. Szymanowskiego 3
adres strony: humanistyka2.pl

Informacje

Wysokość czesnego:
Studia stacjonarne (dzienne) - bezpłatne, studia niestacjonarne (zaoczne) - 1950 zł za semestr
Długość trwania kursu:
3 lata
Data dodania:
24 września 2016; 19:56 (Mariola Wilczak)
Data edycji:
24 września 2016; 19:56 (Mariola Wilczak)

Zobacz także

30.05.2016

Literatura popularna i kreacje światów gier - studia pierwszego stopnia

Czego się tu nauczysz? Studia na kierunku literatura popularna i kreacje światów gier, stanowiącym składową zintegrowanych studiów polonistycznych, wyposażają w podstawy erudycji polonistycznej w połączeniu z wiedzą na temat zjawisk zachodzących we współczesnej kulturze popularnej.

10.03.2016

Innowacyjne nauczanie i uczenie się - projekt międzynarodowy

IBE uruchamia w Polsce międzynarodowy projekt CoLab “Promoting innovative collaborative teaching and learning”, realizowany przez konsorcjum 7 europejskich instytucji. Projekt dotyczy wsparcia rozwoju zawodowego nauczycieli w zakresie innowacyjnych metod i form nauczania na lekcjach, a przede wszystkim stosowania formy pracy grupowej uczniów (tzw. collaborative learning).

25.05.2017

Filologia polska - studia II stopnia

Insytut Filologii Polskiej UJK zaprasza na studia II stopnia na kierunku filologia polska i proponuje następujące specjalności:

24.10.2016

Neurologopedia - studia podyplomowe

Informujemy, że prowadzimy nabór na V edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych NEUROLOGOPEDIA. Studia zostaną uruchomione od początku semestru letniego, tj. od lutego 2018 r., jeśli zbierze sie grupa min. 30 osób (limit miejsc: 45). Kandydaci na studia składają komplet dokumentów w Sekretariacie Instytutu Filologii Polskiej UR (ul. Rejtana 16 c, p. 135, 35-959 Rzeszów). Rekrutacja potrwa do końca grudnia. Kandydaci do 10.01.2018 r.  otrzymają decyzję o przyjęciu na studia.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.