Polish Studies Newsletter

Programmes we offer

Deadline for submitting applications:

Humanistyka drugiej generacji - studia pierwszego stopnia

City/Town:
Bydgoszcz
Type of the programme:
First Degree Studies

Humanistyka 2.0 to kierunek o profilu praktycznym, oferujący:

 • 5 semestrów kształcenia specjalnościowego,
 • w tym co najmniej 3 semestry pracy nad autorskim projektem i współpracy z otoczeniem gospodarczym
 • oraz 1 semestr praktyki.

Do wyboru są dwie specjalności, wybierane po pierwszym semestrze studiów:

 • Człowiek cyfrowy: 

Zagospodarowuje m.in. świat Internetu – wytwarza zasoby wiedzy, informacji, komentarzy. Prowadzi działalność w świecie mediów społecznościowych – tworzy teksty i kampanie reklamowe, zarządza stronami www, redaguje serwisy internetowe, prowadzi blogi.
Przetwarza tradycyjne zasoby do postaci zasobów sieciowych (digitalizacja) – tworzy otwarte bazy danych, repozytoria, biblioteki, archiwa cyfrowe.
Bada zasoby wiedzy i informacji, opracowuje wyniki.
Wizualizuje wiedzę i informacje.
Projektuje i redaguje wydawnictwa.

Zob. więcej:
http://www.humanistyka2.pl/index.php/specjalnosci/czlowiekcyfrowy

 • Gamedec - badanie i projektowanie gier - game designer jest wizjonerem, stworzycielem światów, opowiadaczem historii. Projektantem wrażeń i emocji. Konstruktorem mechanizmów i systemów. Skutecznym liderem projektów. Animatorem społeczności. Z takim pakietem umiejętności, humanistyczno-techniczno-menedżerskich, może zawodowo działać w wielu sferach. A branża gier przyjmuje ochoczo. Nie boimy się o zatrudnialność absolwentów, gdy już na I i II roku co trzeci gamedek zarabia pieniądze na grach. (czytaj więcej). Ale trzeba te umiejętności realnie posiadać! Od gamedeków wymagamy ciągłego rozwoju kompetencji. Wszechstronności designerskiej (planszówki + larpy + gry wideo + grywalizacja). Profesjonalnego podejścia do terminów i zobowiązań. Szybkiej adaptacji do zmiennych warunków. Języka angielskiego na co dzień (w tej branży angielski nie jest językiem obcym!) Mnóstwa systematycznej pracy, własnej i zespołowej. I prawdziwej pasji kreatywnej, dzięki której ciężka praca zamiast frustracji niesie satysfakcję. Bez tego nikt nie wytrzyma tak intensywnego treningu. 

Podstawowe zasady rekrutacji:

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.
 2. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
 3. Na podstawie § 2 ust. 2 Uchwały Senatu Nr 101/2014/2015 UKW z dnia 26 maja 2015 r. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur:

 • Kandydaci z "nową maturą":

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 4. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 5. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).
 • Kandydaci ze „starą maturą”:

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Przedmioty specjalnościowe:

specjalność: Człowiek Cyfrowy (CC) 

specjalność: Badanie i projektowanie gier (gamedec)

Level (semestr) 1

 • Intro do badania i projektowania gier
 • Literatura interaktywna*

Level 2

 • Projektowanie gier planszowych
 • Projektowanie gier role-playing
 • Prawo i ekonomia rynku gier
 • Projekt

Level 3

 • Projektowanie gier wideo I
 • Gamifikacja w edukacji i zarządzaniu
 • Teoria gier dla projektantów
 • Projekt
 • Współpraca z branżą

Level 4

 • ARG i gry miejskie
 • Projektowanie gier wideo II
 • Game Studies I
 • Projekt
 • Współpraca z branżą

Level 5

 • Projektowanie gier edukacyjnych
 • Gry w adaptacjach i transmediach
 • Historia gier cyfrowych
 • Game Studies II
 • Projekt dyplomowy**

Level 6

 • Projekt dyplomowy
 • Praktyki zawodowe (3 m-ce)***

*Literatura interaktywna formalnie jest w bloku ogólnym, nie w specjalizacji, ale już tam zaczyna się szkolenie z game designu.

**Licencję gamedeka otrzymasz nie za napisanie pracy, lecz za praktyczny, wdrożony projekt growy, przy którym spędzisz kilka miesięcy pod okiem projectmastera (promotora).

***Na Level 6 nie ma już szkoleń w kwaterze głównej > są tylko praktyki w zewnętrznej firmie + realizacja projektu i pracy dyplomowej w e-kontakcie z projectmasterem.

Jednostka prowadząca:
Wydział Humanistyczny
Pracownia Humanistyki 2.0
ul. K. Szymanowskiego 3
adres strony: humanistyka2.pl

Information

Tuition fee:
Studia stacjonarne (dzienne) - bezpłatne, studia niestacjonarne (zaoczne) - 1950 zł za semestr
Duration of the course:
3 lata
Added on:
24 September 2016; 19:56 (Mariola Wilczak)
Edited on:
24 September 2016; 19:56 (Mariola Wilczak)

See also

30.05.2016

Literatura popularna i kreacje światów gier - studia pierwszego stopnia

Czego się tu nauczysz? Studia na kierunku literatura popularna i kreacje światów gier, stanowiącym składową zintegrowanych studiów polonistycznych, wyposażają w podstawy erudycji polonistycznej w połączeniu z wiedzą na temat zjawisk zachodzących we współczesnej kulturze popularnej.

10.03.2016

Innowacyjne nauczanie i uczenie się - projekt międzynarodowy

IBE uruchamia w Polsce międzynarodowy projekt CoLab “Promoting innovative collaborative teaching and learning”, realizowany przez konsorcjum 7 europejskich instytucji. Projekt dotyczy wsparcia rozwoju zawodowego nauczycieli w zakresie innowacyjnych metod i form nauczania na lekcjach, a przede wszystkim stosowania formy pracy grupowej uczniów (tzw. collaborative learning).

25.05.2017

Filologia polska - studia II stopnia

Insytut Filologii Polskiej UJK zaprasza na studia II stopnia na kierunku filologia polska i proponuje następujące specjalności:

24.10.2016

Neurologopedia - studia podyplomowe

Informujemy, że prowadzimy nabór na V edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych NEUROLOGOPEDIA. Studia zostaną uruchomione od początku semestru letniego, tj. od lutego 2018 r., jeśli zbierze sie grupa min. 30 osób (limit miejsc: 45). Kandydaci na studia składają komplet dokumentów w Sekretariacie Instytutu Filologii Polskiej UR (ul. Rejtana 16 c, p. 135, 35-959 Rzeszów). Rekrutacja potrwa do końca grudnia. Kandydaci do 10.01.2018 r.  otrzymają decyzję o przyjęciu na studia.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.