Polish Studies Bulletin

Programmes we offer

Deadline for submitting applications: 16.09.2016
Added on: 05.09.2016

studia I stopnia na kierunku filologia polska

City/Town:
Kielce
Mode of study:
stationary
Type of the programme:
First Degree Studies

 Instytut Filologii Polskiej UJK w Kielcach zaprasza na studia I stopnia i proponuje następujące specjalności:

    nauczycielska – z językiem angielskim;
    nienauczycielska (redakcyjno-wydawnicza, komunikacja medialna);
    nauczycielska z logopedią.

 SYLWETKI ABSOLWENTÓW
 
Absolwent filologii polskiej posiada wiedzę humanistyczną i filologiczną w stopniu umożliwiającym rozumienie wybranych zjawisk i procesów literackich, językowych i kulturowych przeszłości i współczesności, rozmawianie o nich oraz ich badanie. Ma umiejętności pozwalające na podejmowanie pracy zawodowej zgodnie z wykształceniem w ramach konkretnej specjalności.
Wybór specjalności redakcyjno-wydawniczej gwarantuje wyposażenie absolwentów w wiedzę i umiejętności w zakresie sprawnego i poprawnego opracowania redakcyjnego różnorodnych tekstów pod względem językowym, merytorycznym, edytorskim. Absolwenci specjalności redakcyjno-wydawniczej mogą podjąć pracę w wydawnictwach, gazetach, mediach elektronicznych jako redaktorzy językowi i merytoryczni, korektorzy.
Celem specjalności komunikacja medialna jest uzyskanie kompetencji w zakresie sprawnego porozumiewania się werbalnego i niewerbalnego na różnych poziomach, zarówno jako odbiorcy, jak i nadawcy. Miejscem pracy dla absolwentów specjalności komunikacja medialna mogą być firmy zajmujące się budowaniem wizerunku (PR), komunikacją społeczną, organizacją biur prasowych, reklamą, a także media czy urzędy.
Dzięki specjalizacji nauczycielskiej filologia polska z językiem angielskim absolwent jest wszechstronnie przygotowany do nauczania języka polskiego oraz angielskiego we współczesnej szkole podstawowej, zdobywa kompetencje pedagogiczne i metodyczne, a także wiedzę na temat funkcjonowania szkolnictwaoraz procesów i możliwości doskonalenia zawodowego. Absolwenci specjalizacji nauczycielskiej mogą być zatrudniani jako nauczyciele języka polskiego i angielskiego w szkołach podstawowych.
 Specjalizacja nauczycielska filologia polska z logopedią prowadzi do wszechstronnego przygotowania do nauczania języka polskiego we współczesnej szkole podstawowej, a także do pomocy innym nauczycielom w diagnozie zaburzeń o podłożu logopedycznym. Przede wszystkim zaś umożliwia kontynuowanie nauki na II stopniu i uzyskanie pełnych kwalifikacji jako logopedy z uprawnieniami do terapii, także w poradniach, oraz do prowadzenia własnej praktyki logopedycznej (co znaczenie zwiększa szanse na dobrą, satysfakcjonującą pracę). To są pierwsze takie studia stacjonarne w województwie świętokrzyskim na poziomie uniwersyteckim.

Naturalnym miejscem dla wszystkich absolwentów są także placówki kulturalne oraz wszystkie te instytucje, w których wymagane jest sprawne posługiwanie się językiem polskim. Absolwenci, dzięki kompetencjom uzyskanym w czasie studiów, są gotowi do podjęcia dodatkowego kształcenia, zgodnego z profilem danej firmy czy instytucji, bazującego na efektach kształcenia kierunku filologia polska. Mogą również kontynuować naukę na kierunkach z obszaru nauk humanistycznych na studiach magisterskich drugiego stopnia, do których uprawniają zdobyte w czasie studiów kompetencje zapisane w postaci efektów kształcenia.

Zasady rekrutacji:
Studia stacjonarne nienauczycielskie: filologia polska z komunikacją medialną oraz filologia polska: specjalność redakcyjno-wydawnicza:
– dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw – język polski;
– dla kandydatów z tzw. nową maturą: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego – język polski.
Studia stacjonarne nauczycielskie: filologia polska z językiem angielskim:
– dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw: język polski, język angielski;
– dla kandydatów z tzw. nową maturą: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego – język polski, język angielski.
 
Studia stacjonarne nauczycielskie: filologia polska z logopedią:
– dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw: język polski;
– dla kandydatów z tzw. nową maturą: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego – język polski.

Information

Tuition fee:
----
Duration of the course:
6 semestrów
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.