Polish Studies Newsletter

Programmes we offer

Deadline for submitting applications:

Filologia polska - studia II stopnia stacjonarne

Institution:
City/Town:
Rzeszów
Mode of study:
stationary
Type of the programme:
Second Degree Studies

W trakcie studiów studenci filologii polskiej wszystkich specjalności i specjalizacji mogą rozwijać swoje pasje, brać udział w spotkaniach literackich, redagować czasopisma, uczestniczyć w pracach różnych sekcji kół naukowych. 
 
Studia II stopnia – magisterskie:
  • Specjalizacja nauczycielska
Dwuletnie studia drugiego stopnia przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia na kierunku filologia polska, specjalizacja nauczycielska, posiadających dyplom licencjata. Kształcą polonistów, głównie przyszłych nauczycieli języka polskiego. Absolwent/ka nabywa uprawnienia do nauczania języka polskiego w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych. Absolwent/ka studiów II stopnia otrzymuje tytuł magistra filologii polskiej.
  • Specjalność edytorstwo
Absolwent/ka studiów II stopnia otrzymuje tytuł magistra filologii polskiej o specjalności edytorskiej. Absolwenci studiów edytorskich mogą się starać o pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, instytucjach naukowych prowadzących prace dokumentacyjno-bibliograficzne. Uzyskują też kwalifikacje do pracy w zakresie edytorstwa krytycznego oraz opracowywania tekstów literackich.
  • Specjalność asystent kadr zarządzających i elit politycznych 
Absolwent/ka studiów II stopnia otrzymuje tytuł magistra filologii polskiej o specjalności asystent kadr zarządzających i elit politycznych. Absolwenci studiów zyskują uprawnienia do pracy w PR oraz w urzędach i instytucjach zorientowanych na budowanie własnego wizerunku oraz charakteryzujących się częstym i różnorodnym kontaktem z klientami zewnętrznymi. Zostają przygotowani do pracy w różnego typu biurach administracji publicznej lub różnego typu firmach.
 
I TERMIN (rejestracja kandydatów od 05.06 do 11.07.2017 r.)

Information

Tuition fee:
wkrfil@ur.edu.pl
Duration of the course:
4 semestry
Added on:
24 May 2017; 12:59 (Olga )
Edited on:
24 May 2017; 13:13 (Olga )
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.