Полонистический бюллетень

Образовательное предложение

Заявки принимаются до:

Filologia polska - studia II stopnia stacjonarne

Учреждение:
Город:
Rzeszów
Форма:
стационарный
Вид предложения:
Обучение второй степени

W trakcie studiów studenci filologii polskiej wszystkich specjalności i specjalizacji mogą rozwijać swoje pasje, brać udział w spotkaniach literackich, redagować czasopisma, uczestniczyć w pracach różnych sekcji kół naukowych. 
 
Studia II stopnia – magisterskie:
  • Specjalizacja nauczycielska
Dwuletnie studia drugiego stopnia przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia na kierunku filologia polska, specjalizacja nauczycielska, posiadających dyplom licencjata. Kształcą polonistów, głównie przyszłych nauczycieli języka polskiego. Absolwent/ka nabywa uprawnienia do nauczania języka polskiego w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych. Absolwent/ka studiów II stopnia otrzymuje tytuł magistra filologii polskiej.
  • Specjalność edytorstwo
Absolwent/ka studiów II stopnia otrzymuje tytuł magistra filologii polskiej o specjalności edytorskiej. Absolwenci studiów edytorskich mogą się starać o pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, instytucjach naukowych prowadzących prace dokumentacyjno-bibliograficzne. Uzyskują też kwalifikacje do pracy w zakresie edytorstwa krytycznego oraz opracowywania tekstów literackich.
  • Specjalność asystent kadr zarządzających i elit politycznych 
Absolwent/ka studiów II stopnia otrzymuje tytuł magistra filologii polskiej o specjalności asystent kadr zarządzających i elit politycznych. Absolwenci studiów zyskują uprawnienia do pracy w PR oraz w urzędach i instytucjach zorientowanych na budowanie własnego wizerunku oraz charakteryzujących się częstym i różnorodnym kontaktem z klientami zewnętrznymi. Zostają przygotowani do pracy w różnego typu biurach administracji publicznej lub różnego typu firmach.
 
I TERMIN (rejestracja kandydatów od 05.06 do 11.07.2017 r.)

Информация

Стоимость обучения:
wkrfil@ur.edu.pl
Продолжительность обучения:
4 semestry
Дата размещения:
24 мая 2017; 12:59 (Olga )
Дата правки:
24 мая 2017; 13:13 (Olga )
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах