Полонистический бюллетень

Образовательное предложение

Заявки принимаются до:

Filologia polska - studia drugiego stopnia

Учреждение:
Город:
Zielona Góra
Форма:
стационарный
Вид предложения:
Обучение второй степени

Ogólnym celem kształcenia na polonistycznych studiach II stopnia jest poszerzenie umiejętności, sprawności i wiedzy uzyskanej na poprzednim etapie edukacji akademickiej tak w zakresie ogólnego wykształcenia humanistycznego, jak i wiedzy merytorycznej, uwzględniającej szerokie tło kulturowe. Zakres wykształcenia absolwenta w istotny sposób poszerzają specjalizacje oferowane w ramach studiów, tj. 1) dziennikarstwo internetowe oraz 2) nauczycielska, przy czym ta druga jest w ofercie jedynie dla absolwentów polonistycznych studiów I stopnia ze specjalizacją nauczycielską. Dzięki specjalizacjom absolwent studiów poszerza wiedzę kierunkową o zagadnienia, których teoretyczne i praktyczne opanowanie będzie przydatne w pracy zawodowej, w szczególności w placówkach edukacyjnych (w przypadku ukończenia specjalizacji nauczycielskiej: w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), a także w redakcjach czasopism i innych instytucjach komunikacji masowej (internetowej). Absolwenci studiów II stopnia na kierunku filologia polska mogą podjąć studia III stopnia w zakresie literaturoznawstwa lub językoznawstwa.

Więcej informacji dotyczących kierunku i zasad rekrutacji znajdziesz na stronie internetowej:http://rekrutacja.uz.zgora.pl/kierunek/filologia-polska/

Информация

Стоимость обучения:
studia bezpłatne
Продолжительность обучения:
2 lata
Дата размещенияСкачать:
Дата размещения:
30 мая 2016; 17:18 (Magdalena Jurewicz-Nowak)
Дата правки:
13 июня 2017; 13:56 (Magdalena Jurewicz-Nowak)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах