Polish Studies Newsletter

Programmes we offer

Deadline for submitting applications:

Filologia polska - studia drugiego stopnia

City/Town:
Zielona Góra
Mode of study:
stationary
Type of the programme:
Second Degree Studies

Ogólnym celem kształcenia na polonistycznych studiach II stopnia jest poszerzenie umiejętności, sprawności i wiedzy uzyskanej na poprzednim etapie edukacji akademickiej tak w zakresie ogólnego wykształcenia humanistycznego, jak i wiedzy merytorycznej, uwzględniającej szerokie tło kulturowe. Zakres wykształcenia absolwenta w istotny sposób poszerzają specjalizacje oferowane w ramach studiów, tj. 1) dziennikarstwo internetowe oraz 2) nauczycielska, przy czym ta druga jest w ofercie jedynie dla absolwentów polonistycznych studiów I stopnia ze specjalizacją nauczycielską. Dzięki specjalizacjom absolwent studiów poszerza wiedzę kierunkową o zagadnienia, których teoretyczne i praktyczne opanowanie będzie przydatne w pracy zawodowej, w szczególności w placówkach edukacyjnych (w przypadku ukończenia specjalizacji nauczycielskiej: w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), a także w redakcjach czasopism i innych instytucjach komunikacji masowej (internetowej). Absolwenci studiów II stopnia na kierunku filologia polska mogą podjąć studia III stopnia w zakresie literaturoznawstwa lub językoznawstwa.

Więcej informacji dotyczących kierunku i zasad rekrutacji znajdziesz na stronie internetowej:http://rekrutacja.uz.zgora.pl/kierunek/filologia-polska/

Information

Tuition fee:
studia bezpłatne
Duration of the course:
2 lata
Added on:
30 May 2016; 17:18 (Magdalena Jurewicz-Nowak)
Edited on:
13 June 2017; 13:56 (Magdalena Jurewicz-Nowak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.