Полонистический бюллетень

Образовательное предложение

Заявки принимаются до: 16.09.2016
Дата размещения: 05.09.2016

studia I stopnia na kierunku filologia polska

Город:
Kielce
Форма:
стационарный
Вид предложения:
Студия I Стопния

 Instytut Filologii Polskiej UJK w Kielcach zaprasza na studia I stopnia i proponuje następujące specjalności:

    nauczycielska – z językiem angielskim;
    nienauczycielska (redakcyjno-wydawnicza, komunikacja medialna);
    nauczycielska z logopedią.

 SYLWETKI ABSOLWENTÓW
 
Absolwent filologii polskiej posiada wiedzę humanistyczną i filologiczną w stopniu umożliwiającym rozumienie wybranych zjawisk i procesów literackich, językowych i kulturowych przeszłości i współczesności, rozmawianie o nich oraz ich badanie. Ma umiejętności pozwalające na podejmowanie pracy zawodowej zgodnie z wykształceniem w ramach konkretnej specjalności.
Wybór specjalności redakcyjno-wydawniczej gwarantuje wyposażenie absolwentów w wiedzę i umiejętności w zakresie sprawnego i poprawnego opracowania redakcyjnego różnorodnych tekstów pod względem językowym, merytorycznym, edytorskim. Absolwenci specjalności redakcyjno-wydawniczej mogą podjąć pracę w wydawnictwach, gazetach, mediach elektronicznych jako redaktorzy językowi i merytoryczni, korektorzy.
Celem specjalności komunikacja medialna jest uzyskanie kompetencji w zakresie sprawnego porozumiewania się werbalnego i niewerbalnego na różnych poziomach, zarówno jako odbiorcy, jak i nadawcy. Miejscem pracy dla absolwentów specjalności komunikacja medialna mogą być firmy zajmujące się budowaniem wizerunku (PR), komunikacją społeczną, organizacją biur prasowych, reklamą, a także media czy urzędy.
Dzięki specjalizacji nauczycielskiej filologia polska z językiem angielskim absolwent jest wszechstronnie przygotowany do nauczania języka polskiego oraz angielskiego we współczesnej szkole podstawowej, zdobywa kompetencje pedagogiczne i metodyczne, a także wiedzę na temat funkcjonowania szkolnictwaoraz procesów i możliwości doskonalenia zawodowego. Absolwenci specjalizacji nauczycielskiej mogą być zatrudniani jako nauczyciele języka polskiego i angielskiego w szkołach podstawowych.
 Specjalizacja nauczycielska filologia polska z logopedią prowadzi do wszechstronnego przygotowania do nauczania języka polskiego we współczesnej szkole podstawowej, a także do pomocy innym nauczycielom w diagnozie zaburzeń o podłożu logopedycznym. Przede wszystkim zaś umożliwia kontynuowanie nauki na II stopniu i uzyskanie pełnych kwalifikacji jako logopedy z uprawnieniami do terapii, także w poradniach, oraz do prowadzenia własnej praktyki logopedycznej (co znaczenie zwiększa szanse na dobrą, satysfakcjonującą pracę). To są pierwsze takie studia stacjonarne w województwie świętokrzyskim na poziomie uniwersyteckim.

Naturalnym miejscem dla wszystkich absolwentów są także placówki kulturalne oraz wszystkie te instytucje, w których wymagane jest sprawne posługiwanie się językiem polskim. Absolwenci, dzięki kompetencjom uzyskanym w czasie studiów, są gotowi do podjęcia dodatkowego kształcenia, zgodnego z profilem danej firmy czy instytucji, bazującego na efektach kształcenia kierunku filologia polska. Mogą również kontynuować naukę na kierunkach z obszaru nauk humanistycznych na studiach magisterskich drugiego stopnia, do których uprawniają zdobyte w czasie studiów kompetencje zapisane w postaci efektów kształcenia.

Zasady rekrutacji:
Studia stacjonarne nienauczycielskie: filologia polska z komunikacją medialną oraz filologia polska: specjalność redakcyjno-wydawnicza:
– dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw – język polski;
– dla kandydatów z tzw. nową maturą: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego – język polski.
Studia stacjonarne nauczycielskie: filologia polska z językiem angielskim:
– dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw: język polski, język angielski;
– dla kandydatów z tzw. nową maturą: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego – język polski, język angielski.
 
Studia stacjonarne nauczycielskie: filologia polska z logopedią:
– dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw: język polski;
– dla kandydatów z tzw. nową maturą: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego – język polski.

Информация

Стоимость обучения:
----
Продолжительность обучения:
6 semestrów
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах