Biuletyn Polonistyczny

Oferta edukacyjna

źródło: https://pixabay.com/
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.09.2016
Data dodania: 25.05.2015

Podyplomowe Studia Edytorskie

Miasto:
Warszawa
Tryb:
zaoczne
Rodzaj oferty:
Studia podyplomowe
Data ogłoszenia:
06.05.2016

Tematyka i program studiów: Studia przeznaczone są dla posiadaczy tytułu zawodowego magistra lub licencjata (przede wszystkim takich kierunków jak polonistyka, historia, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa). Program obejmuje problematykę edytorstwa naukowego, w odniesieniu do dokumentów z epok dawnych, tekstów z XIX i XX wieku oraz najnowszych zjawisk z dziedziny globalnej komunikacji elektronicznej. W trakcie studiów omawiane są podstawy opracowania i przygotowania do druku różnego rodzaju tekstów literackich i paraliterackich (pamiętniki, listy) dawnych i współczesnych. W ofercie programowej znajdują się m.in. wykłady i konwersatoria dotyczące językowych i grafologicznych podstaw edytorstwa, tekstologii (krytyki tekstu), pracy redakcyjnej, komputerowego przygotowania publikacji do druku. Studia pomogą zdobyć niezbędne kompetencje przyszłym edytorom i redaktorom, pracownikom instytucji wydawniczych, a także badaczom historii czy historykom literatury, którzy chcą zająć się działalnością edytorską.

Zajęcia prowadzą doświadczeni specjaliści z dziedziny edytorstwa, językoznawstwa, dziejów języka i historii literatury.
 
Studia trwają rok (dwa semestry) i obejmują 180 godzin zajęć. Po zaliczeniu zajęć i zdaniu praktycznych egzaminów,  absolwenci Podyplomowych Studiów Edytorskich otrzymują zarówno świadectwo ich ukończenia, jak i osobny certyfikat odbycia kursu komputerowego w zakresie obsługi systemu InDesign.
 
Zajęcia odbywają się w Warszawie, w Instytucie Badań Literackich PAN, ul Nowy Świat 72 (Pałac Staszica) raz w miesiącu (piątek: 15.45 – 19.00; sobota: 9.00 – 16.00; niedziela: 9.00 – 16.00).
 
Inauguracja XII edycji - październik 2016, zapisy od 15 maja 2016.
 
Wymagane dokumenty: podanie i karta informacyjna (formularze), odpis dyplomu, opłata wpisowego 300 zł na konto Instytutu Badań Literackich PAN lub bezpośrednio w sekretariacie.

Cena: wpisowe 300 zł przy zapisywaniu się na studia, czesne 2100 zł za semestr (można opłacać semestralnie) - I semestr do 30 września 2016, semestr II do 15 lutego 2017. Świadectwo ukończenia płatne 30 zł (na konto Instytutu Badań Literackich PAN: BGK 13 1130 1017 0020 1466 2720 0001).

 

Kierownik Studiów: dr hab. Jacek Wójcicki, prof. IBL PAN – historyk literatury, edytor, specjalizujący się w badaniach nad tradycją łacińską w polskiej literaturze dawnej (zwłaszcza epoki baroku i oświecenia) oraz nad literaturą okolicznościową i użytkową. Autor szeregu edycji dawnych polskich tłumaczeń klasyków antycznych (Wergiliusz, Horacy), autorów nowołacińskich (Stanisław Konarski) oraz opracowań dawnych tłumaczeń pisarzy oświeceniowych (d’Alembert, Voltaire), a także poezji okolicznościowej okresu Dymitriad i konfederacji barskiej. Studia podyplomowe w Instytucie Badań Literackich prowadzi od roku 2006.

 

 

Sekretariat studiów podyplomowych i kursów: Anna Ryjak
Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, I piętro, pok. 107
Dyżury sekretariatu: środy i piątki w godzinach 16.00-19.00, soboty w godzinach 10.00-15.00
Telefon codziennie w godzinach: 10.00-17.00: 530-064-008;
dodatkowo w czasie dyżurów:  (22) 826 69 17.
e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl

 

 

Dane teleadresowe:
00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
tel.: 530 064 008
e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl

Informacje

Wysokość czesnego:
2100 zł za semestr
Długość trwania kursu:
dwa semestry
Data dodania:
25 maja 2015; 13:03 (Mariola Wilczak)
Data edycji:
8 maja 2016; 17:38 (Olga )
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.