Polish Studies Bulletin

Programmes we offer

źródło: https://pixabay.com/
Deadline for submitting applications: 30.09.2016
Added on: 25.05.2015

Podyplomowe Studia Edytorskie

City/Town:
Warszawa
Mode of study:
extramural studies
Type of the programme:
After Diplom Studies
Announced on:
06.05.2016

Tematyka i program studiów: Studia przeznaczone są dla posiadaczy tytułu zawodowego magistra lub licencjata (przede wszystkim takich kierunków jak polonistyka, historia, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa). Program obejmuje problematykę edytorstwa naukowego, w odniesieniu do dokumentów z epok dawnych, tekstów z XIX i XX wieku oraz najnowszych zjawisk z dziedziny globalnej komunikacji elektronicznej. W trakcie studiów omawiane są podstawy opracowania i przygotowania do druku różnego rodzaju tekstów literackich i paraliterackich (pamiętniki, listy) dawnych i współczesnych. W ofercie programowej znajdują się m.in. wykłady i konwersatoria dotyczące językowych i grafologicznych podstaw edytorstwa, tekstologii (krytyki tekstu), pracy redakcyjnej, komputerowego przygotowania publikacji do druku. Studia pomogą zdobyć niezbędne kompetencje przyszłym edytorom i redaktorom, pracownikom instytucji wydawniczych, a także badaczom historii czy historykom literatury, którzy chcą zająć się działalnością edytorską.

Zajęcia prowadzą doświadczeni specjaliści z dziedziny edytorstwa, językoznawstwa, dziejów języka i historii literatury.
 
Studia trwają rok (dwa semestry) i obejmują 180 godzin zajęć. Po zaliczeniu zajęć i zdaniu praktycznych egzaminów,  absolwenci Podyplomowych Studiów Edytorskich otrzymują zarówno świadectwo ich ukończenia, jak i osobny certyfikat odbycia kursu komputerowego w zakresie obsługi systemu InDesign.
 
Zajęcia odbywają się w Warszawie, w Instytucie Badań Literackich PAN, ul Nowy Świat 72 (Pałac Staszica) raz w miesiącu (piątek: 15.45 – 19.00; sobota: 9.00 – 16.00; niedziela: 9.00 – 16.00).
 
Inauguracja XII edycji - październik 2016, zapisy od 15 maja 2016.
 
Wymagane dokumenty: podanie i karta informacyjna (formularze), odpis dyplomu, opłata wpisowego 300 zł na konto Instytutu Badań Literackich PAN lub bezpośrednio w sekretariacie.

Cena: wpisowe 300 zł przy zapisywaniu się na studia, czesne 2100 zł za semestr (można opłacać semestralnie) - I semestr do 30 września 2016, semestr II do 15 lutego 2017. Świadectwo ukończenia płatne 30 zł (na konto Instytutu Badań Literackich PAN: BGK 13 1130 1017 0020 1466 2720 0001).

 

Kierownik Studiów: dr hab. Jacek Wójcicki, prof. IBL PAN – historyk literatury, edytor, specjalizujący się w badaniach nad tradycją łacińską w polskiej literaturze dawnej (zwłaszcza epoki baroku i oświecenia) oraz nad literaturą okolicznościową i użytkową. Autor szeregu edycji dawnych polskich tłumaczeń klasyków antycznych (Wergiliusz, Horacy), autorów nowołacińskich (Stanisław Konarski) oraz opracowań dawnych tłumaczeń pisarzy oświeceniowych (d’Alembert, Voltaire), a także poezji okolicznościowej okresu Dymitriad i konfederacji barskiej. Studia podyplomowe w Instytucie Badań Literackich prowadzi od roku 2006.

 

 

Sekretariat studiów podyplomowych i kursów: Anna Ryjak
Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, I piętro, pok. 107
Dyżury sekretariatu: środy i piątki w godzinach 16.00-19.00, soboty w godzinach 10.00-15.00
Telefon codziennie w godzinach: 10.00-17.00: 530-064-008;
dodatkowo w czasie dyżurów:  (22) 826 69 17.
e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl

 

 

Dane teleadresowe:
00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
tel.: 530 064 008
e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl

Information

Tuition fee:
2100 zł za semestr
Duration of the course:
dwa semestry
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.