Biuletyn Polonistyczny

Oferta edukacyjna

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.09.2017
Data dodania: 20.05.2017

Podyplomowe Studia Zarządzania Kulturą w Strukturach Unii Europejskiej (XV edycja)

Miasto:
Warszawa
Tryb:
zaoczne
Rodzaj oferty:
Studia podyplomowe

Celem studiów jest zwiększenie wiedzy i umiejętności, pozwalających na samodzielne zarzadzanie podmiotem prowadzącym działalność w sferze kultury (samorządową instytucją kultury, organizacją pozarządową lub przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w sferze kultury).

Studia skierowane są zarówno do osób już pracujących w obszarze kultury, jak i tych, które chcą zacząć pracę właśnie w tym obszarze lub po prostu interesują się nowoczesnymi narzędziami marketingowymi oraz zarządzaniem kulturą.

Po ukończeniu studiów będziecie Państwo wiedzieli jak:

 • zaplanować działania PR i marketingowe odpowiednie do prowadzonej działalności,
 • komunikować się z odbiorcami Państwa oferty,
 • współpracować ze społecznością lokalną,
 • wykorzystać nowe możliwości (tendencje) w przygotowaniu i realizacji działań kulturalnych,
 • zarządzać zespołem pracowników i współpracowników,
 • zarządzać instytucją/ podmiotem i realizowanymi projektami,
 • przestrzegać przepisów prawa w realizowanych działaniach,
 • stosować sprawdzone, dobre praktyki w Państwa miejscu pracy.

Studia umożliwią Państwu nabycie umiejętności:

 • skutecznego promowania realizowanych działań,
 • zaplanowania i realizowania współpracy w partnerstwie,
 • uwzględniania we wszystkich realizowanych działaniach kwestii zrównoważonego rozwoju w wymiarze środowiskowym i społecznym,
 • identyfikowania potrzeb instytucji/ podmiotu i zaplanowania strategii rozwoju.

Zajęcia prowadzą specjaliści z dziedziny zarządzania, prawa i reklamy, znawcy programów europejskich, menadżerowie kultury, praktycy.

Studia trwają dwa semestry (180 godzin).

Wykłady i ćwiczenia odbywają się raz w miesiącu (piątek w godz. 15.45-19.00, sobota i niedziela w godz. 9.00-16.00) w Warszawie, w Instytucie Badań Literackich PAN przy ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica). Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kierownik studiów: dr hab. Agata Roćko – profesor nadzwyczajny w Instytucie Badań Literackich PAN. Kierownik Szkoły Języka i Kultury Polskiej WNH UKSW w Warszawie, nagrodzona w konkursie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Polsce I nagrodą w kategorii instytucjonalnej za wdrażanie nowoczesnych technologii, metod, organizacji przy realizacji kursów finansowanych z programów unijnych EILC agata.rocko@ibl.waw.pl.

Opis przedmiotów i informacja o wykładowcach:

Opis przedmiotów i informacja o wykładowcach Podyplomowych Studiów Zarządzania Kulturą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karolina Zioło-Pużuk – doktor nauk humanistycznych (University of Sheffield, Wielka Brytania, 2010), magister wiedzy o kulturze (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2003), w 2013 ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego (Ośrodek Intra) a w 2015 Studium Treningu Interpersonalnego (Ośrodek Intra). W pracy naukowej i zawodowej zajmuje się problematyką dostępności, disability studies, fat studies oraz historią drugiego obiegu w Polsce i ZSRR.

Kamil Jaczyński – dyrektor zarządzający w wytwórni muzycznej Wielkie Joł. Specjalista do spraw public relations i marketingu muzycznego. Publicysta i animator kultury. Swoje artykuły publikował między innymi w: Ślizgu, Dosdedos, Bleku, Dlaczego i magazynie Trendy. Niegdyś redaktor portalu HIP-HOP.PL – największego obecnie serwisu o tej tematyce w Polsce, sędzia ogólnopolskich bitew w stylu wolnym – WBW. Był producentem wykonawczym m.in takich bestsellerów jak płyta formacji Warszafski Deszcz „Powrócifszy”, czy Tede „Ścieżka Dźwiękowa”. Ponadto jest współautorem koncepcji oprawy muzycznej widowiska teatralnego 12 Ławek (reż. Jarek Staniek) prezentowanego     na deskach Teatru Muzycznego w Gdyni. Producent wielu dużych wydarzeń muzycznych oraz wykładowca Akademii Menedżerów Muzycznych i Hip-Hop Akademii, powołanej do życia przez Wytwórnię Wielkie Joł oraz formację taneczną SonicDance.

Dariusz Jachimowicz – menedżer kultury, kulturoznawca, od kilkunastu lat zajmuje się zarządzaniem instytucjami i projektami z zakresu kultury, edukacji i działań prospołecznych w Polsce i za granicą. Współpracował m.in. z Fundacją Kultury w Warszawie, Teatrem Ósmego Dnia w Poznaniu, Fundacją Pogranicze, Laboratorium Dramatu, Arts Management Training Initiative Scottland (Herriot-Watt University of Edinburgh). Wspólne projekty realizował m.in. z Fundacją "Muzyka Kresów" z Lublina, Fondation Marcel Hicter (Bruksela), The Felix Meritis Fundation (Amsterdam), Stowarzyszeniem Dzieci Holocaustu w Warszawie, Forum Kultury Pro Publico Bono. Kierował Domem Pracy Twórczej w Wigrach (2002-2006), koordynował kandydaturę Lublina do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury (2007-2008). Realizował prace badawcze i koncepcyjne z zakresu polityki kulturalnej na szczeblu państwowym i samorządowym na zlecenie UE, Rządu RP, Ministra Kultury. Współtworzył Szkołę Zarządzania Kulturą Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie do dziś prowadzi zajęcia ze studentami  w zakresie zaawansowanych metod zarządzania i stabilizowania instytucji kultury. Obecnie współpracuje z Biurem Kultury m. st. Warszawy nad budową i rozwojem zintegrowanego systemu informacji o kulturze i wydarzeniach kulturalnych stolicy Polski.

Beata Bierońska-Lach – menedżer i animator kultury, pedagog, reżyser.  Ukończyła studia podyplomowe z Marketingu i Reklamy (2001) i Zarządzanie Kulturą w strukturach UE w IBL PAN (2004). Aktorka Teatru im. Alberta Tison (1986-1998).  Założyciel, sekretarz i koordynator projektów Stowarzyszenia OFFICE BOX (2003-2009). Dyrektor Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej (2007-2008) Dyrektor Centrum Artystycznego Kino Luna (2008-2014). Założyciel, prezes i menedżer projektów Fundacji Luna Plus (2010-obecnie).  Organizator i współorganizator wielu wydarzeń artystycznych, w tym festiwali teatralnych i filmowych: Alternatywna Scena Promocyjna, Festiwal Filmów Afgańskich, Festiwal Młodego Teatru, Mazowiecki Festiwal Teatrów Obrzędowych, UKRAINA! Festiwal Filmowy oraz projektów: Grzeczna i Niegrzeczna Historia Kina, Warsztaty teatralne dla nauczycieli, Scena Aktorska, Literackie Uśmiechy Nietuzinkowych Artystów, Wyznania Lunatyka, Poniedziałki z Teatrem TV, Opera Play! Scena Młodych. Producent ok. 20 spektakli teatralnych i muzycznych. Odbyła staż we Francji finansowany z programu LEONARDO DA VINCI (2000). Brała udział w szkoleniu  ART CINEMA + ACTION = MANAGEMENT (2010) w Wenecji we Włoszech, oraz w latach 2010-2013 uczestniczyła w Międzynarodowej Konferencji EUROPA CINEMAS, w Warszawie, Paryżu i Atenach.

Maciej Antes – wieloletni pracownik instytucji publicznych, specjalista w dziedzinie PR w instytucjach publicznych, zarządzania kryzysowego oraz komunikacji wewnętrznej  i nowych technologii jako narzędzi komunikacyjnych.

Joanna Osieka – specjalista w dziedzinie kreowania wizerunku, dziennikarka. Od początku kariery zawodowej związana z agencjami reklamowymi i wydawnictwami prasowymi.

Katarzyna Rokosz – edukator i animator kultury, z wykształcenia historyk sztuki. W latach 1992-2012 prowadziła w Muzeum Narodowym w Warszawie Dział Edukacji, który pod jej kierownictwem stał się wzorcowy dla innych zespołów w Polsce, tak pod względem organizacyjnym, jak i programowym. Tworzyła w Polsce koncepcję edukacji muzealnej oraz metodologię pracy edukacyjnej w muzeum; wykształciła liczną grupę profesjonalnych edukatorów muzealnych. Prowadziła warsztaty edukacyjne, szkolenia i wykłady dla profesjonalistów. Współpracowała w tym zakresie m.in. z Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Narodowym Instytucie Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Podyplomowym Studium Muzealniczym. Współzałożycielka w 2002 r. Stowarzyszenia Akademia Łucznica, działającego na rzecz edukacji kulturowej, skupiającego wokół swoich działań pedagogów sztuki, animatorów kultury, instruktorów amatorskiego ruchu artystycznego, liderów i pracowników samorządowych instytucji kultury z trenu całej Polski.

Bartłomiej Osieka – absolwent berlińskiej Hertie School of Governance, nowosądeckiej WSB-NLU  oraz ISP PAN. W latach 2006-2011 zarządzał programem Ernst & Young Sprawne Państwo. Uczestniczył w wielu międzynarodowych projektach badawczych w ramach zespołów LSE, Uniwersytetu Emory oraz Uniwersytetu Oksfordzkiego. Obecnie menedżer marki oraz koordynator badań społecznych.

Elżbieta Grygiel – od 10 lat pracuje w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, obecnie kieruje Działem Komunikacji Społecznej. Doświadczenie menedżera kultury zdobywała w Fundacji Batorego (od 1992), była też kierownikiem programu międzynarodowej wymiany kulturalnej (Arts & Culture Network Program of Open Society Institute) realizowanego w 26 krajach Europy i Azji (1999-2002). Jest historykiem sztuki (UJ) i jako kurator wilanowskiego programu Silva rerum wzmacnia kontakty muzeum ze środowiskiem uniwersyteckim, wydaje książki i popularyzuje wyniki badań naukowych w kompendium wiedzy na stronie internetowej www.wilanow-palac.pl/pasaz, organizuje konferencje i seminaria naukowe. Jako członkini zarządu Association des Résidences Royales Européennes (od 2008) inicjuje i wspiera programy współpracy w sieci europejskich rezydencji królewskich. Jest członkinią ICOM, autorką artykułów o sztuce, edukacji przez sztukę i recenzji książek.

Szymon Stellmaszyk – absolwent prawa oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych (UAM, KULeuven - Belgia). Od kilkunastu lat bezpośredni obserwator Konkursów Piosenki Eurowizji, jako przedstawiciel akredytowanej prasy z ramienia portalu Radionewsletter.pl lub członek delegacji polskiej w charakterze Head of press (m.in. Blue Cafe i Michał Szpak). Konkurs Piosenki Eurowizji jako wyjątkowy projekt kulturalny na skalę światową. To najstarsze i największe muzyczne wydarzenie w telewizji jest doskonale znanym przykładem międzynarodowej współpracy nadawców publicznych, ale jej wymiar wykracza poza zwyczajne ramy. Inicjatywa Europejskiej Unii Nadawców Publicznych (EBU) zostanie zaprezentowana z punktu widzenia jej regulaminu, praktyki  i oddziaływania.

Przemysław Kuk – specjalista w zakresie współpracy z mediami, pracował w mediach prywatnych oraz instytucjach publicznych, gdzie zarządzał biurem prasowym, organizował konferencje oraz briefingi prasowe.

Maciej Siembieda – doktor nauk humanistycznych, dziennikarz, nauczyciel akademicki, autor kilkuset tekstów publikowanych m.in. w "Polityce" i "Kulturze" (Paryż) oraz czterech zbiorów reportaży i prywatnej książki o ich pisaniu. Redaktor naczelny znaczących polskich gazet regionalnych, m.in. „Nowej Trybuny Opolskiej", „Trybuny Śląskiej" i „Dziennika Bałtyckiego", trzykrotnie wyróżniony Nagrodą Stowarzyszenia Dziennikarzy RP (tzw. Polski Pulitzer) za najlepszy tekst w prasie regionalnej w 1992 r, 1993 oraz 1996 roku.

Agata Pietrzyk-Sławińska- absolwentka kulturoznawstwa i animacji kultury w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalistka ds. edukacji muzealnej, koordynatorka programu wolontariatu oraz realizatorka projektów teatralnych w Ośrodku Edukacji Muzeum Łazienki Królewskie. Członkini Stowarzyszenia „Katedra Kultury” oraz Kolektywu Terenowego. Współrealizatorka projektów kulturalno-społecznych „Trzy bieguny”, „Prolog. Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego...”, „Etnografia/ Animacja/ Sztuka”, „Wizualny Eksperyment Muzealny”. Latająca animatorka Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, członkini Stowarzyszenia Pedagogów Teatru. Narzędzia animacyjne wykorzystuje w edukacji kulturalnej, animacji muzealnej i działaniach społecznych. Obecnie uczestniczka Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego (Ośrodek Intra).

Mariusz Klink – radca prawny.

Zasady zaliczenia studiów: zaliczenie wszystkich przedmiotów na zasadach podanych przez wykładowców oraz grupowy projekt działań w kulturze w oparciu o zasady podane na zajęciach warsztatowych (prezentacja i obrona przed komisją naukową w składzie: dr hab. Agata Roćko, prof. IBL PAN, dr K. Zioło-Pużuk).

Terminy zjazdów:

1. październik 20-21-22

2. listopad 24-25-26

3. grudzień 15-16-17

4. styczeń 19-20-21

5. luty 23-24-25

6. marzec 23-24-25

7. kwiecień 20-21-22

8. maj 18-19-20

9. czerwiec 8-9-10

Sekretariat Studiów Podyplomowych i Kursów:

Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, I piętro, pok. 106.
Sekretarz: Anna Ryjak.

Dyżury sekretariatu: środy i piątki w godzinach 16.00-19.00, soboty w godzinach 10.00-15.00. Telefon codziennie w godzinach 10.00-17.00: 530 064 008 e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl

Cena:

 • wpisowe 300 zł przy zapisywaniu się na studia, opłata z wydanie świadectwa ukończenia studiów 30 zł
 • czesne 2100 zł za semestr (można opłacać semestralnie)
  • I semestr do 30 września 2017
  • II semestr do 15 lutego 2018

Opłat można dokonywać bezpośrednio w sekretariacie studiów podyplomowych i kursów (pok. 106) lub na konto: Instytut Badań Literackich PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

BGK 13 1130 1017 0020 1466 2720 0001

Inauguracja XV  edycji – październik 2017

Zapisy od 20 maja 2017 r.

Będzie nam miło gościć Państwa w Instytucie Badań Literackich PAN.

Serdecznie zapraszamy!

Informacje

Wysokość czesnego:
2100 zł za semestr (można opłacać semestralnie)
Długość trwania kursu:
dwa semestry (180 godzin)
Data dodania:
20 maja 2017; 18:58 (Mariola Wilczak)
Data edycji:
20 maja 2017; 19:03 (Mariola Wilczak)
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.