Biuletyn Polonistyczny

Oferta edukacyjna

Termin nadsyłania zgłoszeń:

Podyplomowe Studium Edytorstwa Współczesnego UKSW (SEW)

Miasto:
Warszawa
Tryb:
zaoczne
Rodzaj oferty:
Studia podyplomowe

Celem Podyplomowego Studium Edytorstwa Współczesnego UKSW jest nauka redagowania i korekty tekstów, wydawania ich drukiem oraz w formie elektronicznej jako e-booki, w serwisach internetowych, panelach administracyjnych, państwowych, samorządowych, firmowych i prywatnych, w czasopismach, a także przygotowywania prac naukowych i wszelkich dokumentów.

Studium zostało założone w 2000 r. Ukończenie SEW otwiera drzwi kandydatom do pracy w instytucjach kulturalnych, naukowych, internetowych, administracyjnych. Pozwala udoskonalić dotychczasowe umiejętności zawodowe i nauczyć się nowych. Daje podstawy rozwoju osobistych zainteresowań humanistycznych.

Jako akademickie studium drugiego stopnia przygotowuje osoby z wykształceniem wyższym do zawodu redaktora książek i czasopism oraz do współpracy z wydawnictwami i poligrafią.

Wykładowcami są znani profesorowie - specjaliści edytorstwa, redaktorzy, wydawcy, typografowie, pisarze, plastycy, twórcy dziedzin wykorzystujących literaturę (np. filmu), autorzy prac naukowych.

Na podstawie zebranej liczby punktów za ćwiczenia, przygotowane samodzielnie dwie prace redakcyjne, kolokwia i egzamin końcowy Słuchacz po ukończeniu kursu otrzymuje świadectwo.

SEW jest opracowane i prowadzone przez Zakład Edytorstwa i Krytyki Tekstu w Katedrze Oœświecenia i Edytorstwa w Instytucie Filologii Polskiej Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW.

Zajęcia trwają dwa semestry. Odbywają się w cyklach weekendowych (co 2-3 tygodnie).

W ramach SEW nie ma komputerowych ćwiczeń ze składu tekstów. Tym zajmują się odrębne kursy: Akademicki Kurs Typografii, przeznaczony głównie dla osób z wykształceniem średnim, oraz Akademicki Kurs Fontów.

Na stronie serwisowej SEW Studenci otrzymują materiały do nauki i bieżące informacje, a także zaliczają kolokwia.

Wejście do serwisu SEW jest możliwe tylko na podstawie autoryzacji.


SEW jest adresowane do następujących osób:

 • redaktorzy: pracownicy wydawnictw i wykonujący wolny zawód,
 • dziennikarze,
 • korektorzy,
 • wydawcy, właściciele i pracownicy wydawnictw,
 • osoby odpowiedzialne w firmach za wydawanie publikacji wewnętrznych,
 • pracownicy marketingu i działów reklamy firm,
 • pracownicy firm reklamowych,
 • pisarze,
 • tłumacze,
 • nauczyciele,
 • drukarze,
 • naukowcy (zwłaszcza redaktorzy czasopism naukowych),
 • zainteresowani nauką nowego zawodu

Informacje

Wysokość czesnego:
1. rata: 1450 zł (termin wpłaty: po podpisaniu umowy); 2. rata: 1480 zł, w tym 30 zł za świadectwo (termin wpłaty: do 15 lutego)
Długość trwania kursu:
dwa semestry

Zobacz także

22.11.2019

Filologia polska - studia licencjackie (stacjonarne)

Program studiów na kierunku filologia polska obejmuje wiedzę z zakresu historii i teorii literatury orazwiedzę o języku. Prowadzone są liczne zajęcia do wyboru, poświęcone m.in. filmowi, teatrowi, edytorstwu, literaturze współczesnej i komunikacji językowej. Studenci zdobywają podstawową wiedzę humanistyczną, poszerzają własne horyzonty i rozwijają warsztat pracy intelektualnej, niezbędny w wielu dyscyplinach historycznych, społecznych i artystycznych. Uczestniczą w zajęciach specjalizacyjnych, których ukończenie jest poświadczone wpisem do dyplomu.  

22.11.2019

Szkoła Doktorska UKSW

Od roku 2019/2020 rekrutacja na studia w dyscyplinie Literaturoznawstwo odbywa się jako rekrutacja do Szkoły Doktorskiej UKSW.

29.06.2020

FILOLOGIA POLSKA - studia magisterskie

Od ponad 50 lat z pasją i zaangażowaniem kształcimy polonistów. Świetna kadra, sukcesy naszych absolwentów, a także najwyższa jakość potwierdzona bardzo pozytywnymi opiniami ministerstwa czynią z nas jedyny taki ośrodek na Warmii i Mazurach!

02.05.2020

Nabór do Szkoły Doktorskiej Anthropos

Szkoła Doktorska Anthropos Instytutów Polskiej Akademii Nauk ogłasza nabór na rok akademicki 2020/2021. Szkoła prowadzi kształcenie w zakresie archeologii, geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o sztuce. Kształcenie będzie realizowane z udziałem pracowników Instytutu Archeologii i Etnologii, Instytutu Badań Literackich, Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego, Instytutu Historii im. T. Manteuffla, Instytutu Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów, Instytutu Języka Polskiego, Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych, Instytutu Slawistyki oraz Instytutu Sztuki.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.