Biuletyn Polonistyczny

Oferta edukacyjna

Termin nadsyłania zgłoszeń: 17.09.2018
Data dodania: 12.09.2018

Studia Podyplomowe Nauczanie języka kaszubskiego

Instytucja:
Miasto:
Gdańsk
Tryb:
zaoczne
Rodzaj oferty:
Studia podyplomowe

Studia podyplomowe Nauczanie języka kaszubskiego przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich), posiadających przygotowanie pedagogiczne oraz znających jeden z dialektów kaszubskich, chcących podnieść swoje kwalifikacje językowe i zawodowe i uzyskać uprawnienia do nauczania języka kaszubskiego.

Oczekiwane kompetencje kandydata:

 •  legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich),
 • posiada przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym, tzn. jest nauczycielem w przedszkolu (edukacja przedszkolna) oraz w klasach I–III szkoły podstawowej (I etap edukacyjny) lub nauczycielem dowolnego przedmiotu na II, III lub IV etapie edukacyjnym,
 •  posiada podstawowe umiejętności językowe w kaszubszczyźnie, tzn. rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z najistotniejszymi sprawami (np. podstawowe informacje dotyczące rozmówcy, jego zainteresowań, rodziny, pracy), potrafi porozumiewać się w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i powtarzające się (np. pogoda, ubiór, posiłek, zakupy), potrafi w prosty sposób opisywać środowisko, z którego się wywodzi i bezpośrednie otoczenie (np. miejsce zamieszkania i pracy, czynności domowe i zawodowe), a także wypowiadać się w sposób bardzo prosty na tematy związane z najważniejszymi potrzebami (np. ulubione zajęcia).

  Wymienione umiejętności należy potwierdzić odpowiednim dokumentem:

 •  świadectwem maturalnym
 • zaświadczeniem o znajomości języka kaszubskiego wystawionym przez Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
 • innym zaświadczeniem odbycia kursu językowego, np. organizowanego przez Akademię Kształcenia Zawodowego w Gdańsku

Zasady naboru: Kolejność zgłoszeń

Limit miejsc:

Minimalnie: 14 osób
Maksymalnie: 40 osoby

Dokumenty rekrutacyjne

 1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycje studiów podyplomowych).
 2. Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia) łącznie z poświadczeniem o posiadaniu kwalifikacji wymaganych do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela.
 3. Dwie aktualne kolorowe fotografie o wymiarze 37 mm x 52 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle.

Terminy i etapy rekrutacji

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się za pośrednictwem narzędzia Internetowej Rejestracji Kandydatów na Studia Podyplomowe - IRK.

Etapy:

 1. Rejestracja w IRK: od dnia 01.05.2018 r. do dnia 17.09.2018 r.
 2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: od dnia 18.09.18 r. do dnia 25.09.2018 r.
 3. Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: w dniu 26.09.2018 r.

Czas trwania i forma studiów: 3 semestry. Łącznie 350 godzin i 60 godzin praktyki dydaktycznej (w trakcie trwania drugiego i trzeciego semestru).

Studia niestacjonarne (zjazdy odbywają się co 2 tygodnie, w piątki i soboty – ok. 15 dni zjazdowych w semestrze – w tym 2 lub 3 (zależnie od planu pracy w danym semestrze)poza budynkiem UG z uwagi na charakter zajęć warsztatowych).

Źródło: https://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/33567/studia_podyplomowe_nauczanie_jezyka_kaszubskiego

Informacje

Wysokość czesnego:
Opłata semestralna: 1 800 zł, opłata całościowa: 5 400 zł.
Długość trwania kursu:
trzy semestry
Data dodania:
12 września 2018; 21:02 (Mariola Wilczak)
Data edycji:
12 września 2018; 21:02 (Mariola Wilczak)
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.