Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 28.05.2016 - 29.05.2016
Data dodania: 30.03.2016

(Bez)kres paradygmatu. Nowoczesność w romantyzmie - romantyzm w nowoczesności / Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Kraków
Organizatorzy:
Grupy docelowe:
Studenci, Doktoranci, Samodzielni Pracownicy Naukowi

Organizatorzy konferencji - Katedra Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu, Katedra Krytyki  Współczesnej oraz Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Jagiellońskiego - pragną zachęcić uczestników do odpowiedzi na pytanie  postawione przez Arkadiusza Bagłajewskiego we wstępie do książki  "Obecność romantyzmu":
„Czy romantyzm – rozumiany jako formacja, światopogląd, sposób  odczytania i rozpoznawania świata przez jednostkę pragnącą głębokiej  zmiany rzeczywistości – jest jeszcze obecny we współczesności?"
Wspólnie z badaczami różnych dyscyplin wiedzy chcielibyśmy zastanowić  się, jak we współczesności przejawiają się ślady, znaki pozostawione  przez dziedzictwo romantyzmu.
Mając świadomość, że dziedzictwo to nie może być zamknięte tylko w  formule romantycznego paradygmatu patriotyczno-martyrologicznego,  chcielibyśmy wejść w dialog o relacjach romantyzmu z nowoczesnością na  wielu płaszczyznach.
Interesują nas również najważniejsze pytania, problemy i wyzwania  stojące przed badaczami mierzącymi się z romantyczną tradycją, a także  przebieg procesu szukania odpowiedniego języka mówienia nowoczesnego o  romantyzmie i mówienia o nowoczesności romantyzmu.
Do dyskusji zapraszamy literaturoznawców, kulturoznawców, historyków,  socjologów, religioznawców, jak również innych przedstawicieli nauk  humanistycznych, społecznych i ścisłych zainteresowanych problematyką  żywotności romantycznego dziedzictwa.

Proponowane zagadnienia badawcze:
  - doświadczenie nowoczesności zapisane w twórczości romantyków (np. w  zetknięciu z najnowszymi zdobyczami cywilizacji, myśli społecznej i kulturowej)
  - filozoficzne uwikłanie romantyków w nowoczesne pojmowanie istoty  człowieczeństwa
  - romantycy – jako awangarda tendencji nowoczesnych (literatura,  filozofia, sztuka, ekonomia, pedagogika)
  - romantyzm jako „inna nowoczesność"
  - romantycy jako modernizatorzy języka
  - reinterpretacje twórczości pisarzy należących do kanonu  romantycznego
  - wpływ romantyzmu na literaturę współczesną
  - wpływ romantyzmu na kulturę popularną (film, muzyka, gry, inne formy  artystycznego wyrazu)
  - współczesne wizerunki czołowych romantyków
  - inspiracje romantyczne w historii idei
  - wpływ idei romantycznych na życie społeczne
  - stosunek różnych pokoleń literackich do dziedzictwa romantyzmu (np.
     programowe zmagania z romantyzmem Miłosza, Świetlickiego)
  - obecność paradygmatu romantycznego w wypowiedziach  krytycznoliterackich po 1989 r.

Pytania badawcze:
  - Czy możliwe jest przepisanie historii literatury polskiego  romantyzmu?
  - Czy istnieje zagrożenie przesadnej modernizacji romantyzmu?
  - Jak można czytać romantyzm, korzystając z języka nowoczesnej teorii  (nowoczesnych teorii)?

Zaproponowane zagadnienia nie wyczerpują puli możliwych tematów.
Zachęcamy więc do formułowania własnych pomysłów.

Informacje

Data zgłaszania prelegentów:
29.04.2016 21:30
Data zgłaszania uczestników:
29.04.2016 21:30

Zobacz także

14.03.2017

Romantycy na krańcach świata IV

Celem konferencji jest wzbogacenie wiedzy na temat poznania przestrzeni i form jej doświadczenia z możliwościami ujęcia interdyscyplinarnego (badaniom poddane mogą zostać następujące tematy: utopie i zaświaty; miejsca zaklęte/cudowne, rozwój świadomości terytorialnej w poematach kontynuujących tradycję poezji opisowej, opis statystyczny, studium folklorystyczne, funkcja badań nas kulturą ludu, teksty użytkowe, teksty paraliterackie i literackie wprowadzające w obszar zdarzeń zjawisk życia społecznego i politycznego epoki).

05.05.2017

Obrona pracy doktorskiej mgr. Adama Cedry: "Quidam". Tekst i lektura

Dnia 12 maja 2017 r. o godz. 11.00 w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, s. CN-107, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Adama Cedry na temat: "Quidam". Tekst i lektura, napisanej pod kierunkiem em. prof. dr. hab. Stefana Sawickiego.

18.10.2017

Romantyzm uniwersytecki. Kulturotwórcza rola ośrodków akademickich w I połowie XIX wieku

W dniach 16-17 października br. na Wydziale Filologicznym UwB w Białymstoku odbyła się konferencja naukowa "Romantyzm uniwersytecki. Kulturotwórcza rola ośrodków akademickich w I połowie XIX wieku". Organizatorem konferencji był Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu UwB.

16.12.2018

Wykład otwarty: Prof. dr hab. Jacek Kolbuszewski "Posąg człowieka na posągu świata". Antoni Malczewski i Konrad Słowackiego na Mont Blanc

Pracownia Badań Humanistycznych nad Problematyką Górską w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na wykład otwarty, który wygłosi Prof. dr hab. Jacek Kolbuszewski Posąg człowieka na posągu świata". Antoni Malczewski i Konrad Słowackiego na Mont Blanc. Wydarzenie jest powiązane z promocją działalności PBHnPG. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony www.gory-pbhpg.eu 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.