Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 08.05.2017 g.08:00 - 08.05.2017
Data dodania: 22.02.2017

(Bez)kres romantyzmu. Nowoczesność w romantyzmie - romantyzm w nowoczesności/ II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Kraków
Organizatorzy:

Katedra Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu i Katedra Krytyki Współczesnej
zapraszają do udziału w
 
II Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "(Bez)kres romantyzmu. Nowoczesność w romantyzmie - romantyzm w nowoczesności"
 
– która odbędzie się 8 maja 2017 r. na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Organizatorzy pragną zachęcić uczestników do odpowiedzi na pytanie postawione przez Arkadiusza Bagłajewskiego we wstępie do książki "Obecność romantyzmu":
„Czy romantyzm – rozumiany jako formacja, światopogląd, sposób odczytania i rozpoznawania świata przez jednostkę pragnącą głębokiej zmiany rzeczywistości – jest jeszcze obecny we współczesności?"

Wspólnie z badaczami różnych dyscyplin wiedzy chcielibyśmy zastanowić się, jak we współczesności przejawiają się ślady, znaki pozostawione przez dziedzictwo romantyzmu.
Mając świadomość, że dziedzictwo to nie może być zamknięte tylko w formule romantycznego paradygmatu patriotyczno martyrologicznego, chcielibyśmy wejść w dialog o relacjach romantyzmu z nowoczesnością na wielu płaszczyznach.
Interesują nas również najważniejsze pytania, problemy i wyzwania stojące przed badaczami mierzącymi się z romantyczną tradycją, a także przebieg procesu szukania odpowiedniego języka mówienia nowoczesnego o romantyzmie i mówienia o nowoczesności romantyzmu.

Do dyskusji zapraszamy literaturoznawców, kulturoznawców, historyków, socjologów, religioznawców, jak również innych przedstawicieli nauk humanistycznych, społecznych i ścisłych zainteresowanych problematyką żywotności romantycznego dziedzictwa.

Proponowane zagadnienia badawcze:
- doświadczenie nowoczesności zapisane w twórczości romantyków (np. w zetknięciu z najnowszymi zdobyczami cywilizacji, myśli społecznej i kulturowej)
- filozoficzne uwikłanie romantyków w nowoczesne pojmowanie istoty człowieczeństwa
- romantycy – jako awangarda tendencji nowoczesnych (literatura, filozofia, sztuka, ekonomia, pedagogika)
- romantyzm jako „inna nowoczesność"
- romantycy jako modernizatorzy języka
- reinterpretacje twórczości pisarzy należących do kanonu romantycznego
- wpływ romantyzmu na literaturę współczesną
- wpływ romantyzmu na kulturę popularną (film, muzyka, gry, inne formy artystycznego wyrazu)
- współczesne wizerunki czołowych romantyków
- inspiracje romantyczne w historii idei
- wpływ idei romantycznych na życie społeczne
- stosunek różnych pokoleń literackich do dziedzictwa romantyzmu (np. programowe zmagania z romantyzmem Miłosza, Świetlickiego)
- obecność paradygmatu romantycznego w wypowiedziach krytycznoliterackich po 1989 r.

Pytania badawcze:
- Czy możliwe jest przepisanie historii literatury polskiego romantyzmu?
- Czy istnieje zagrożenie przesadnej modernizacji romantyzmu?
- Jak można czytać romantyzm, korzystając z języka nowoczesnej teorii (nowoczesnych teorii)?

Zaproponowane zagadnienia nie wyczerpują puli możliwych tematów.
Zachęcamy więc do formułowania własnych pomysłów.

Na zgłoszenia czekamy do 10 kwietnia 2017r.
O zakwalifikowaniu wystąpienia poinformujemy 17 kwietnia 2017r.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy o wysłanie na adres bezkresparadygmatu@gmail.com. (gotowy formularz: https://www.dropbox.com/s/qesz6wya7swtnjz/formularz-zgłoszeniowy-bezkres-romantyzmu.docx?dl=0 )

Opłata konferencyjna w wysokości 80 zł przeznaczona będzie na materiały konferencyjne i catering w przerwach kawowych. Datę wpłaty i numer konta podamy po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych uczestników.
Serdecznie zapraszamy!

Informacje

Data zgłaszania prelegentów:
10.04.2017 21:30
Data dodania:
22 lutego 2017; 09:41 (Sylwia Pikula)
Data edycji:
7 maja 2017; 10:04 (Mariola Wilczak)

Zobacz także

30.03.2016

(Bez)kres paradygmatu. Nowoczesność w romantyzmie - romantyzm w nowoczesności / Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa

Organizatorzy konferencji - Katedra Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu, Katedra Krytyki  Współczesnej oraz Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Jagiellońskiego - pragną zachęcić uczestników do odpowiedzi na pytanie  postawione przez Arkadiusza Bagłajewskiego we wstępie do książki  "Obecność romantyzmu": „Czy romantyzm – rozumiany jako formacja, światopogląd, sposób  odczytania i rozpoznawania świata przez jednostkę pragnącą głębokiej  zmiany rzeczywistości – jest jeszcze obecny we współczesności?" Wspólnie z badaczami różnych dyscyplin wiedzy chcielibyśmy zastanowić  się, jak we współczesności przejawiają się ślady, znaki pozostawione  przez dziedzictwo romantyzmu. Mając świadomość, że dziedzictwo to nie może być zamknięte tylko w  formule romantycznego paradygmatu patriotyczno-martyrologicznego,  chcielibyśmy wejść w dialog o relacjach romantyzmu z nowoczesnością na  wielu płaszczyznach. Interesują nas również najważniejsze pytania, problemy i wyzwania  stojące przed badaczami mierzącymi się z romantyczną tradycją, a także  przebieg procesu szukania odpowiedniego języka mówienia nowoczesnego o  romantyzmie i mówienia o nowoczesności romantyzmu. Do dyskusji zapraszamy literaturoznawców, kulturoznawców, historyków,  socjologów, religioznawców, jak również innych przedstawicieli nauk  humanistycznych, społecznych i ścisłych zainteresowanych problematyką  żywotności romantycznego dziedzictwa.

20.05.2017

Romantyzm uniwersytecki. Kulturotwórcza rola ośrodków akademickich w I połowie XIX wieku

Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza na konferencję naukową "Romantyzm uniwersytecki. Kulturotwórcza rola ośrodków akademickich w I połowie XIX wieku", która odbędzie się w dniach 16-17 października 2017 roku w Instytucie Filologii Polskiej UwB.

10.04.2015

Kresy, pogranicza a literatura dla dzieci i młodzieży

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej dotyczącej Kresów i pogranicza wschodniego oraz północno-wschodniego w odniesieniu do literatury dla dzieci i młodzieży. Temat wydaje nam się ciekawy, a jednocześnie wciąż wymagający szczegółowych badań, nowych ujęć, analiz i interpretacji, skupionych zarówno na problematyce związanej z geograficznie, historycznie, kulturowo czy literacko rozumianymi Kresami oraz twórcami kresowymi, ale również na literackich współczesnych tematyzacjach pogranicza.

14.03.2017

Romantycy na krańcach świata IV

Celem konferencji jest wzbogacenie wiedzy na temat poznania przestrzeni i form jej doświadczenia z możliwościami ujęcia interdyscyplinarnego (badaniom poddane mogą zostać następujące tematy: utopie i zaświaty; miejsca zaklęte/cudowne, rozwój świadomości terytorialnej w poematach kontynuujących tradycję poezji opisowej, opis statystyczny, studium folklorystyczne, funkcja badań nas kulturą ludu, teksty użytkowe, teksty paraliterackie i literackie wprowadzające w obszar zdarzeń zjawisk życia społecznego i politycznego epoki).

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.