Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 09.11.2016 - 10.11.2016
Data dodania: 20.07.2016

Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Katowice
Grupy docelowe:
Studenci, Doktoranci

Sekcja Historycznojęzykowa Studenckiego Naukowego Koła Językoznawców oraz Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego

serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w siódmej konferencji naukowej z cyklu Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii, która odbędzie się w dniach 9 – 10 listopada 2016 roku w Katowicach.

Referaty wygłoszone w trakcie poprzednich spotkań złożyły się na sześć publikacji wydanych w Katowicach pt.: "Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii" pod redakcją Krystyny Kleszczowej i Artura Rejtera (T.1. 2006; T.2. 2008); pod redakcją Artura Rejtera (T.3. 2010); pod redakcją Joanny Przyklenk i Artura Rejtera (T. 4. 2012); pod redakcją Joanny Przyklenk (T.5. 2014); pod redakcją Joanny Przyklenk i Wioletty Wilczek (T.6. 2016).

Podczas planowanej konferencji do naukowych rozmów o historii języka polskiego zaproszeni są studenci, doktoranci i młodzi doktorzy (do 35 roku życia) z innych ośrodków akademickich Polski.

Obszary badawcze:

1. historia polskiej leksyki (przeobrażenia semantyczne wybranych jednostek leksykalnych oraz zmiany w badanych polach wyrazowych),

2. historycznie zmienna konceptualizacja pojęć i zjawisk,

3. genologiczny wymiar dawnej komunikacji,

4. systemowe i komunikacyjne przeobrażenia polszczyzny dawnej i współczesnej
w ujęciu diachronicznym,

5. historia języka w dydaktyce szkolnej i akademickiej.

Przewidywany czas jednego wystąpienia – do 20 minut. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: konferencja.bogactwo@gmail.com do 30 września 2016 roku.

Przewidywany koszt opłaty konferencyjnej wynosi 250 zł (opłata nie obejmuje noclegów; organizatorzy nie pośredniczą w rezerwacji noclegów).

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszeń.

Informacje

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.