Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 08.11.2017 - 09.11.2017
Data dodania: 17.08.2017

Dialog pokoleń w języku i językoznawstwie

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Warszawa

Jest to już czwarta z kolei konferencja naukowa z cyklu „Dialog pokoleń” stanowiąca część programu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Tym razem tematyka obrad będzie dotyczyła nie tylko zróżnicowania pokoleniowego języka, lecz także różnic w podejściu do badań nad językiem i stosowanej w nich metodologii. Czy są one związane z przynależnością badaczy do określonego pokolenia językoznawców? Czy można mówić o pokoleniu strukturalistów i pokoleniu kognitywistów? Czy młodym językoznawcom zaczynającym dziś swoją karierę naukową wypada opisywać zjawiska językowe metodami stosowanymi przed półwieczem? Czy w językoznawstwie również istnieje konflikt pokoleń, wywołujący dyskusje między badaczami różnych generacji dotyczące istoty języka, czy może kategoria pokolenia nie ma żadnego znaczenia w lingwistyce?

* * *
Oprócz tego cały czas będzie aktualna tematyka dotycząca zmian językowych, których ślady obserwujemy w wypowiedziach należących do różnych typów dyskursu. Czy są one podporządkowane jakimś ogólnym tendencjom, czy następują pod wpływem doraźnych potrzeb komunikacyjnych? Czy różnice pokoleniowe w sposobach posługiwania się językiem są na tyle duże, że grożą zakłóceniami w porozumieniu się wnuków z dziadkami? Czy przeżycie pokoleniowe ma związek ze sposobem mówienia? Jak wygląda język współczesnego młodego pokolenia i czy bardzo różni się od języka przedstawicieli pokolenia dorosłych? Jak ocalić język najstarszych mieszkańców wsi i co straci nasza kultura, jeśli tego nie zrobimy?

* * *
Na pytania te będziemy próbowali znaleźć odpowiedź w czasie obrad. Zapraszamy na nie wszystkich zainteresowanych problematyką związaną z badaniami języka dawniej i dziś oraz tych, którzy opisują wybrane zjawiska językowe w określony sposób, bo uważają, że daje on najlepsze efekty. Podobnie jak to było w latach ubiegłych, wyniki prowadzonych przez Państwa badań zaprezentowane na konferencji zostaną opublikowane w tomie pokonferencyjnym, a najciekawsze referaty zostaną opublikowane w „Poradniku Językowym”, który zajmuje wysokie miejsce na liście czasopism punktowanych.
* * *
Czekamy zatem na zgłaszanie przez Państwa propozycji wystąpień reprezentujących różne działy współczesnego językoznawstwa opisowego i historycznego – socjolingwistykę, psycholingwistykę, dialektologię, teorię komunikacji, tekstologię, kulturę języka i inne. Liczymy na wystąpienia odwołujące się do Państwa zainteresowań i wyników badań, a przede wszystkim do przemyśleń na temat sposobów, w jaki zdecydowali się Państwo swoje badania prowadzić.
Zgłoszenia z krótkim streszczeniem referatu, nieprzekraczającym 300 słów, prosimy przysyłać w terminie do 15 września 2017 r. pocztą elektroniczną na adres: d.pokolen@gmail.com.

1 września 2017 r. przekażemy Państwu wstępny program konferencji i poprosimy o szybkie (najpóźniej do dnia 15 października 2017 r.) wpłacenie opłaty konferencyjnej, która wynosi 200 zł. Opłata konferencyjna pokrywa koszty obiadów w dniach 8 i 9 listopada, kawę w przerwach obrad, materiały konferencyjne oraz koszt wydania recenzowanego tomu pokonferencyjnego. Opłata konferencyjna nie obejmuje noclegów, ale podobnie jak w latach ubiegłych organizatorzy chętnie pomogą w rezerwacji miejsca w hotelu akademickim Uniwersytetu Warszawskiego „Hera”.

W imieniu komitetu organizacyjnego konferencji
Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska
Maria Przastek-Samokowa
Monika Kresa

(z ogłoszenia Organizatorów)

Informacje

Data zgłaszania prelegentów:
14.09.2017 22:00
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.