Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 08.11.2017 - 09.11.2017
Added on: 17.08.2017

Dialog pokoleń w języku i językoznawstwie

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa

Jest to już czwarta z kolei konferencja naukowa z cyklu „Dialog pokoleń” stanowiąca część programu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Tym razem tematyka obrad będzie dotyczyła nie tylko zróżnicowania pokoleniowego języka, lecz także różnic w podejściu do badań nad językiem i stosowanej w nich metodologii. Czy są one związane z przynależnością badaczy do określonego pokolenia językoznawców? Czy można mówić o pokoleniu strukturalistów i pokoleniu kognitywistów? Czy młodym językoznawcom zaczynającym dziś swoją karierę naukową wypada opisywać zjawiska językowe metodami stosowanymi przed półwieczem? Czy w językoznawstwie również istnieje konflikt pokoleń, wywołujący dyskusje między badaczami różnych generacji dotyczące istoty języka, czy może kategoria pokolenia nie ma żadnego znaczenia w lingwistyce?

* * *
Oprócz tego cały czas będzie aktualna tematyka dotycząca zmian językowych, których ślady obserwujemy w wypowiedziach należących do różnych typów dyskursu. Czy są one podporządkowane jakimś ogólnym tendencjom, czy następują pod wpływem doraźnych potrzeb komunikacyjnych? Czy różnice pokoleniowe w sposobach posługiwania się językiem są na tyle duże, że grożą zakłóceniami w porozumieniu się wnuków z dziadkami? Czy przeżycie pokoleniowe ma związek ze sposobem mówienia? Jak wygląda język współczesnego młodego pokolenia i czy bardzo różni się od języka przedstawicieli pokolenia dorosłych? Jak ocalić język najstarszych mieszkańców wsi i co straci nasza kultura, jeśli tego nie zrobimy?

* * *
Na pytania te będziemy próbowali znaleźć odpowiedź w czasie obrad. Zapraszamy na nie wszystkich zainteresowanych problematyką związaną z badaniami języka dawniej i dziś oraz tych, którzy opisują wybrane zjawiska językowe w określony sposób, bo uważają, że daje on najlepsze efekty. Podobnie jak to było w latach ubiegłych, wyniki prowadzonych przez Państwa badań zaprezentowane na konferencji zostaną opublikowane w tomie pokonferencyjnym, a najciekawsze referaty zostaną opublikowane w „Poradniku Językowym”, który zajmuje wysokie miejsce na liście czasopism punktowanych.
* * *
Czekamy zatem na zgłaszanie przez Państwa propozycji wystąpień reprezentujących różne działy współczesnego językoznawstwa opisowego i historycznego – socjolingwistykę, psycholingwistykę, dialektologię, teorię komunikacji, tekstologię, kulturę języka i inne. Liczymy na wystąpienia odwołujące się do Państwa zainteresowań i wyników badań, a przede wszystkim do przemyśleń na temat sposobów, w jaki zdecydowali się Państwo swoje badania prowadzić.
Zgłoszenia z krótkim streszczeniem referatu, nieprzekraczającym 300 słów, prosimy przysyłać w terminie do 15 września 2017 r. pocztą elektroniczną na adres: d.pokolen@gmail.com.

1 września 2017 r. przekażemy Państwu wstępny program konferencji i poprosimy o szybkie (najpóźniej do dnia 15 października 2017 r.) wpłacenie opłaty konferencyjnej, która wynosi 200 zł. Opłata konferencyjna pokrywa koszty obiadów w dniach 8 i 9 listopada, kawę w przerwach obrad, materiały konferencyjne oraz koszt wydania recenzowanego tomu pokonferencyjnego. Opłata konferencyjna nie obejmuje noclegów, ale podobnie jak w latach ubiegłych organizatorzy chętnie pomogą w rezerwacji miejsca w hotelu akademickim Uniwersytetu Warszawskiego „Hera”.

W imieniu komitetu organizacyjnego konferencji
Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska
Maria Przastek-Samokowa
Monika Kresa

(z ogłoszenia Organizatorów)

Information

Application deadline for speakers:
14.09.2017 22:00

See also

01.05.2016

Dialog pokoleń - III konferencja naukowa z cyklu

Towarzystwo Kultury Języka i Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zapraszają na III konferencję naukową z cyklu Dialog pokoleń. Konferencja odbędzie się w dniach 8-9 listopada 2016 w Warszawie.

03.07.2018

Różnice pokoleniowe w języku ogólnym i w gwarach

Towarzystwo Kultury Języka oraz Instytut Języka Polskiego UW serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konferencji naukowej „Różnice pokoleniowe w języku ogólnym i w gwarach”, która odbędzie się w dniach 1-2 sierpnia 2018 r. Sokółce na Podlasiu. Konferencja jest organizowana jako impreza towarzysząca tradycyjnym warsztatom dialektologicznym „Dialog pokoleń 5”.

05.02.2017

Trzecie pokolenie. Postpamięciowe skutki II wojny światowej i Zagłady

Choć od zakończenia II wojny światowej minęło ponad 70 lat, skutki tego wydarzenia, podobnie jak innych, bezpośrednio z nim związanych, są nadal odczuwalne. Podczas gdy faktyczni ich świadkowie coraz liczniej odchodzą, traumatyczne wydarzenia i ich konsekwencje stają się przedmiotem narracji tworzonych przez tych, którzy doświadczyli ich wyłącznie w formie zapośredniczonej. O drugiej wojnie światowej i Zagładzie opowiadają już niemal wyłącznie kolejne generacje.

28.06.2017

Płeć, pokolenia, komunizm w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej: koncepcje, dyskursy, praktyki

Międzynarodowa konferencja naukowa "Płeć, pokolenia, komunizm w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej: koncepcje, dyskursy, praktyki"

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.