Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 27.07.2022 - 28.07.2022
Added on: 30.05.2022

Język narzędziem poznawania świata i kultury regionu / dziewiąte spotkanie z cyklu: Dialog pokoleń

Type of the event:
Conference
City or town:
Ostrów Mazowiecka

Towarzystwo Kultury Języka oraz Instytut Języka Polskiego UW serdecznie zapraszają na konferencję naukową nt. Język narzędziem poznawania świata i kultury regionu, która jest dziewiątym spotkaniem z cyklu „Dialog pokoleń” i towarzyszy wakacyjnym warsztatom językowym dla uczniów oraz studentów. Konferencja odbędzie się w dniach 27-28 lipca 2022 r. w Ostrowi Mazowieckiej w zabytkowym gmachu Starej Elektrowni.

Tradycją konferencji organizowanych w ramach projektu "Dialog pokoleń" jest skupianie się na funkcji poznawczej języka i jego roli związanej z kumulowaniem wiedzy o świecie zależnej w dużym stopniu od regionu, w którym język jest używany. Zgodnie z tytułem konferencji chcielibyśmy w tym roku spojrzeć na współczesną polszczyznę jako na narzędzie kategoryzacji otaczającej nas rzeczywistości oraz tworzywo, z którego użytkownicy języka korzystają we wszelkich interakcjach słownych. Mamy więc nadzieję, że mimo wakacyjnego terminu przyjmą Państwo zaproszenie na nasze spotkanie i podzielą się wynikami swoich badań dotyczących:

  • językowego obrazu świata, zawartego w języku ogólnym i różnych odmianach regionalnych polszczyzny;
  • słownictwa gwarowego, związanego z różnymi dziedzinami życia;
  • aktów mowy o różnej sile illokucyjnej i możliwych sposobach ich odbioru;
  • wpływu języka literatury, filmu i publicystyki na lepsze poznanie kultury regionu;
  • środków językowych charakterystycznych dla języka mediów ogólnopolskich i lokalnych;
  • wykładników różnych kategorii gramatycznych o charakterze semantycznym lub pragmatycznym, które uczestniczą w poznawaniu rzeczywistości pozajęzykowej,

a także innych zagadnień związanych z tematyką obrad.

Czekamy na Państwa referaty reprezentujące różne działy współczesnego językoznawstwa i różne podejścia metodologiczne, o tematyce związanej z Państwa zainteresowaniami i wynikami badań.

Zgłoszenia z krótkim streszczeniem referatu, nieprzekraczającym 300 słów, prosimy przysyłać do 1 lipca za pośrednictwem formularza dostępnego pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScInD9JnVBhh3rsIJrpMtJ2Vdte8b1hw6u1IFFb4dzdbLjDQ/viewform

Opłata konferencyjna obejmująca 3 noclegi, czyli 26/27, 27/28 oraz 28/29 lipca, całodzienne wyżywienie w dniach 27 i 28.07, kawę w przerwach obrad, materiały konferencyjne, a także druk referatu po pozytywnych recenzjach w monografii wieloautorskiej opublikowanej w wydawnictwie z listy MNiSW wynosi:

  • 450 zł dla osób, które zechcą nocować w hotelu w pokoju dwuosobowym z łazienką,
  • 250 zł dla osób, które zdecydują się na nocleg w internacie (łazienka na korytarzu) w pokojach 2- i 3-osobowych.

Po informacji o przyjęciu referatu opłatę konferencyjną prosimy wpłacać na konto Towarzystwa Kultury Języka. (Numer konta: 09 1020 1156 0000 7902 0006 7801)

W imieniu organizatorów

Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska

Information

Application deadline for speakers:
01.07.2022
Fee:
250-450 zł
Added on:
30 May 2022; 19:22 (Mariola Wilczak)
Edited on:
30 May 2022; 19:22 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.