Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 27.07.2022 - 28.07.2022
Added on: 30.05.2022

Język narzędziem poznawania świata i kultury regionu / dziewiąte spotkanie z cyklu: Dialog pokoleń

Type of the event:
Conference
City or town:
Ostrów Mazowiecka

Towarzystwo Kultury Języka oraz Instytut Języka Polskiego UW serdecznie zapraszają na konferencję naukową nt. Język narzędziem poznawania świata i kultury regionu, która jest dziewiątym spotkaniem z cyklu „Dialog pokoleń” i towarzyszy wakacyjnym warsztatom językowym dla uczniów oraz studentów. Konferencja odbędzie się w dniach 27-28 lipca 2022 r. w Ostrowi Mazowieckiej w zabytkowym gmachu Starej Elektrowni.

Zdj. Kampus Production z Pexels

Tradycją konferencji organizowanych w ramach projektu „Dialog pokoleń” jest skupianie się na funkcji poznawczej języka i jego roli związanej z kumulowaniem wiedzy o świecie zależnej w dużym stopniu od regionu, w którym język jest używany. Zgodnie z tytułem konferencji chcielibyśmy w tym roku spojrzeć na współczesną polszczyznę jako na narzędzie kategoryzacji otaczającej nas rzeczywistości oraz tworzywo, z którego użytkownicy języka korzystają we wszelkich interakcjach słownych. Mamy więc nadzieję, że mimo wakacyjnego terminu przyjmą Państwo zaproszenie na nasze spotkanie i podzielą się wynikami swoich badań dotyczących:

  • językowego obrazu świata, zawartego w języku ogólnym i różnych odmianach regionalnych polszczyzny;
  • słownictwa gwarowego, związanego z różnymi dziedzinami życia;
  • aktów mowy o różnej sile illokucyjnej i możliwych sposobach ich odbioru;
  • wpływu języka literatury, filmu i publicystyki na lepsze poznanie kultury regionu;
  • środków językowych charakterystycznych dla języka mediów ogólnopolskich i lokalnych;
  • wykładników różnych kategorii gramatycznych o charakterze semantycznym lub pragmatycznym, które uczestniczą w poznawaniu rzeczywistości pozajęzykowej,

a także innych zagadnień związanych z tematyką obrad.

Czekamy na Państwa referaty reprezentujące różne działy współczesnego językoznawstwa i różne podejścia metodologiczne, o tematyce związanej z Państwa zainteresowaniami i wynikami badań.

Zgłoszenia z krótkim streszczeniem referatu, nieprzekraczającym 300 słów, prosimy przysyłać do 1 lipca za pośrednictwem formularza dostępnego pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScInD9JnVBhh3rsIJrpMtJ2Vdte8b1hw6u1IFFb4dzdbLjDQ/viewform

Opłata konferencyjna obejmująca 3 noclegi, czyli 26/27, 27/28 oraz 28/29 lipca, całodzienne wyżywienie w dniach 27 i 28.07, kawę w przerwach obrad, materiały konferencyjne, a także druk referatu po pozytywnych recenzjach w monografii wieloautorskiej opublikowanej w wydawnictwie z listy MNiSW wynosi:

  • 450 zł dla osób, które zechcą nocować w hotelu w pokoju dwuosobowym z łazienką,
  • 250 zł dla osób, które zdecydują się na nocleg w internacie (łazienka na korytarzu) w pokojach 2- i 3-osobowych.

Po informacji o przyjęciu referatu opłatę konferencyjną prosimy wpłacać na konto Towarzystwa Kultury Języka. (Numer konta: 09 1020 1156 0000 7902 0006 7801)

W imieniu organizatorów

Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska

Information

Application deadline for speakers:
01.07.2022
Fee:
250-450 zł
Added on:
30 May 2022; 19:22 (Mariola Wilczak)
Edited on:
30 May 2022; 19:22 (Mariola Wilczak)

See also

03.07.2018

Różnice pokoleniowe w języku ogólnym i w gwarach

Towarzystwo Kultury Języka oraz Instytut Języka Polskiego UW serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konferencji naukowej „Różnice pokoleniowe w języku ogólnym i w gwarach”, która odbędzie się w dniach 1-2 sierpnia 2018 r. Sokółce na Podlasiu. Konferencja jest organizowana jako impreza towarzysząca tradycyjnym warsztatom dialektologicznym „Dialog pokoleń 5”.

01.05.2016

Dialog pokoleń - III konferencja naukowa z cyklu

Towarzystwo Kultury Języka i Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zapraszają na III konferencję naukową z cyklu Dialog pokoleń. Konferencja odbędzie się w dniach 8-9 listopada 2016 w Warszawie.

26.05.2017

Stare i nowe słowa w różnych typach dyskursu

Towarzystwo Kultury Języka oraz Instytut Języka Polskiego Wydziału Polonistyki UW serdecznie zapraszają na Suwalszczyznę do Sejn na dwudniową konferencję naukową nt. STARE I NOWE SŁOWA W RÓŻNYCH TYPACH DYSKURSU, która odbędzie się w dniach 19-20 lipca 2017 r. jako wydarzenie towarzyszące corocznym warsztatom językowym mającym już swoją kilkudziesięcioletnią tradycję. W warsztatach biorą udział językoznawcy i kulturoznawcy z wielu ośrodków akademickich, studenci, nauczyciele oraz uczniowie. Po raz drugi w miejscu, gdzie odbywają się warsztaty, jest organizowana konferencja naukowa, w której wezmą udział polscy i zagraniczni slawiści.

17.08.2017

Dialog pokoleń w języku i językoznawstwie

Jest to już czwarta z kolei konferencja naukowa z cyklu „Dialog pokoleń” stanowiąca część programu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Tym razem tematyka obrad będzie dotyczyła nie tylko zróżnicowania pokoleniowego języka, lecz także różnic w podejściu do badań nad językiem i stosowanej w nich metodologii. Czy są one związane z przynależnością badaczy do określonego pokolenia językoznawców? Czy można mówić o pokoleniu strukturalistów i pokoleniu kognitywistów? Czy młodym językoznawcom zaczynającym dziś swoją karierę naukową wypada opisywać zjawiska językowe metodami stosowanymi przed półwieczem? Czy w językoznawstwie również istnieje konflikt pokoleń, wywołujący dyskusje między badaczami różnych generacji dotyczące istoty języka, czy może kategoria pokolenia nie ma żadnego znaczenia w lingwistyce?

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.