Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 23.03.2017 - 26.03.2017
Data dodania: 01.10.2016

Dialog sztuk: Literatura i muzyka / Międzynarodowa konferencja naukowa

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Łódź
Organizatorzy:

Nadużywana teza Hegla o „końcu sztuki“, którą rozumieć można nie tyle jako koniec sztuki, co jako „koniec jej dominującej roli jako uniwersalnej formy orientacji” (A. Gehtmann / Stiefert) została podjęta na nowo przez myślicieli XX wieku – m. in. Heideggera, Arnolda Gehlena i Adorna. Niezależnie od osobistego podejścia do idei postmodernizmu jesteśmy świadkami nieodwracalnie, jak się wydaje, zmieniającego się statusu sztuki, także literatury.
Najradykalniej wyraził to Peter von Zima w analizie europejskiej powieści o artyście z roku 2008, stawiając tezę o ubezwłasnowolnieniu sztuki i literatury przez gospodarkę oraz o postępującej marginalizacji sztuki i literatury a także literaturoznawstwa, coraz bardziej ustępującego pola kulturoznawstwu.

Reakcją nauki na ów przyspieszony proces zmian spostrzegania oraz wkroczenie mediów w sferę społeczną i psychiczną są na nowo postawione pytania i koncepcje. Jeszcze długo niewyczerpanym źródłem inspiracji może okazać się perspektywa komparatystyki interdyscyplinarnej, w ramach której złożone relacje między literaturą i muzyką, obok innych rodzajów korespondencji sztuk, zajmują ważne miejsce. Intensyfikacja badań w tej dziedzinie przypada dopiero na lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte XX wieku (Calvin S. Brown, Steven P. Scher). Wkrótce ukaże się oczekiwany na rynku niemieckojęzycznym tom Handbuch Literatur & Musik wydawnictwa De Gruyter z serii „Handbücher zur kulturwissenschaftlichen Philologie 2“ (red. Claudia Benthien / Ethel Matala de Mazza / Uwe Wirth).

Tak muzyka, jak i literatura są sztukami audytywnymi, dynamicznymi i temporalnymi. Łódzką konferencją organizatorzy pragną wpisać się w nurt komparatystycznych badań nad związkami między literaturą a muzyką i uczynić to w nawiązaniu do często przywoływanej tezy Oskara Walzela o „wzajemnym oświetlaniu się sztuk” (1917), bazującej na koncepcji heteronomicznej natury sztuk Horacego. Filiacje dotyczą tu zarówno tematyzacji różnie sfunkcjonalizowanych cytatów muzycznych, jak również analogii strukturalno-retorycznych (n.p. „cytat struktury”, mimetyzm formalny). W tym przypadku każda ze sztuk przekracza swój ontologiczny status i zbliża się do sztuki-siostry. Nie ignorując bynajmniej sceptycznej linii w badaniach, która w szczególności dotyczy ostatniego aspektu, organizatorzy chcieliby potraktować muzykę jako pretekst i okazję do refleksji poetologicznej względnie metatekstualnej i semantycznej generowanej przez korespondencje sztuk.

Organizator: Katedra Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii (od 1. października 2016: Instytut Germanistyki)

Propozycje wystąpień - w postaci tytułu oraz abstraktu (około 900 znaków)  z podaniem reprezentowanego ośrodka - przyjmowane będą na adres mailowy: j_firaza@poczta.onet.pl lub gkubisiak@interia.pl.

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł i obejmuje noclegi, wyżywienie oraz druk planowanego tomu konferencyjnego.

Za pośrednictwem organizatorów uczestnicy mogą zarezerwować noclegi w wyremontowanym hotelu uniwersyteckim.

Informacje

Data zgłaszania prelegentów:
15.11.2016 22:30
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.