Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 23.03.2017 - 26.03.2017
Added on: 01.10.2016

Dialog sztuk: Literatura i muzyka / Międzynarodowa konferencja naukowa

Type of the event:
Conference
City or town:
Łódź

Nadużywana teza Hegla o „końcu sztuki“, którą rozumieć można nie tyle jako koniec sztuki, co jako „koniec jej dominującej roli jako uniwersalnej formy orientacji” (A. Gehtmann / Stiefert) została podjęta na nowo przez myślicieli XX wieku – m. in. Heideggera, Arnolda Gehlena i Adorna. Niezależnie od osobistego podejścia do idei postmodernizmu jesteśmy świadkami nieodwracalnie, jak się wydaje, zmieniającego się statusu sztuki, także literatury.
Najradykalniej wyraził to Peter von Zima w analizie europejskiej powieści o artyście z roku 2008, stawiając tezę o ubezwłasnowolnieniu sztuki i literatury przez gospodarkę oraz o postępującej marginalizacji sztuki i literatury a także literaturoznawstwa, coraz bardziej ustępującego pola kulturoznawstwu.

Reakcją nauki na ów przyspieszony proces zmian spostrzegania oraz wkroczenie mediów w sferę społeczną i psychiczną są na nowo postawione pytania i koncepcje. Jeszcze długo niewyczerpanym źródłem inspiracji może okazać się perspektywa komparatystyki interdyscyplinarnej, w ramach której złożone relacje między literaturą i muzyką, obok innych rodzajów korespondencji sztuk, zajmują ważne miejsce. Intensyfikacja badań w tej dziedzinie przypada dopiero na lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte XX wieku (Calvin S. Brown, Steven P. Scher). Wkrótce ukaże się oczekiwany na rynku niemieckojęzycznym tom Handbuch Literatur & Musik wydawnictwa De Gruyter z serii „Handbücher zur kulturwissenschaftlichen Philologie 2“ (red. Claudia Benthien / Ethel Matala de Mazza / Uwe Wirth).

Tak muzyka, jak i literatura są sztukami audytywnymi, dynamicznymi i temporalnymi. Łódzką konferencją organizatorzy pragną wpisać się w nurt komparatystycznych badań nad związkami między literaturą a muzyką i uczynić to w nawiązaniu do często przywoływanej tezy Oskara Walzela o „wzajemnym oświetlaniu się sztuk” (1917), bazującej na koncepcji heteronomicznej natury sztuk Horacego. Filiacje dotyczą tu zarówno tematyzacji różnie sfunkcjonalizowanych cytatów muzycznych, jak również analogii strukturalno-retorycznych (n.p. „cytat struktury”, mimetyzm formalny). W tym przypadku każda ze sztuk przekracza swój ontologiczny status i zbliża się do sztuki-siostry. Nie ignorując bynajmniej sceptycznej linii w badaniach, która w szczególności dotyczy ostatniego aspektu, organizatorzy chcieliby potraktować muzykę jako pretekst i okazję do refleksji poetologicznej względnie metatekstualnej i semantycznej generowanej przez korespondencje sztuk.

Organizator: Katedra Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii (od 1. października 2016: Instytut Germanistyki)

Propozycje wystąpień - w postaci tytułu oraz abstraktu (około 900 znaków)  z podaniem reprezentowanego ośrodka - przyjmowane będą na adres mailowy: j_firaza@poczta.onet.pl lub gkubisiak@interia.pl.

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł i obejmuje noclegi, wyżywienie oraz druk planowanego tomu konferencyjnego.

Za pośrednictwem organizatorów uczestnicy mogą zarezerwować noclegi w wyremontowanym hotelu uniwersyteckim.

Information

Application deadline for speakers:
15.11.2016 22:30
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.